VERBŪNAI

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

VERBŪNŲ FILIALAS

III kategorija, 100 vietų žiūrovų salė

Gluosnių g. 2, Verbūnai, Šiaulių raj. LT-81372

https://www.facebook.com/pages/Verb%C5%ABnai/135534419818659

Kultūros renginių organizatorė Ona Baranauskienė tel. (8 41) 377044, el.paštas verbunona@gmail.com

Meno vadovė Rasa Jurgaitienė el.paštas pavadrasa@gmail.com

Meno vadovas Mantas Markušenka el. paštas mantasmarkusenka1994@gmail.com

 

 

Meno mėgėjų kolektyvai:

 • Folkloro ansamblis, II kategorija, vad. O. Baranauskienė, R. Jurgaitienė
 • Romansų atlikėjų grupė „RETRO“, II kategorija, vad. O. Baranauskienė
 • Vaikų ir jaunimo muzikos grupė „Decima“ vad. M. Markušenka
 • Mišrus vokalinis duetas II kategorijavad. M. Markušenka
 • Vaikų folkloro šokių grupė vad. Rasa Jurgaitienė

Verbūnų filialo romansų atlikėjų grupė

„RETRO“

01pagr.

Vadovė Ona BARANAUSKIENĖ

Bevartant seną tėvo dainų sąsiuvinį, kilo mintis atgaivinti romansus, skambėjusius prieš 40 – 50 metų. Verbūnų filialo moterų vokalinis ansamblis ėmėsi šią idėją įgyvendini. Prie moterų prisijungė vyrai, grojantys gitara ir dainuojantys rusiškus romansus.

2001 m. spalio 12 d. įvyko pirmasis koncertas. Toliau sekė dvi koncertinės programos – „Čia brėško vakaras ružavas” ir „Kai ruduo į širdį pasibels”.

Nuo 2003 metų kolektyvas kasmet kviečiamas į Šiaulių apskrities romansų šventę Kelmėje „Rudens romansas“.

2005 m. verbūniečių romansai skambėjo LRT laidoje „Gero ūpo“. Tais pačiais metais buvo surengtas įsimintinas koncertas Ch. Frenkelio viloje Šiauliuose.

2006 m. kolektyvas dalyvavo Šiaulių apskrities romansų atlikėjų šventėje Baisogaloje, ir pelnė nominaciją ,,Artistiškiausias kolektyvas“. Verbūniečių romansai skambėjo klojimo teatrų festivalyje ,,Kurtuvėnų dvaro svirnas – kultūros ir istorijos židinys“, Šiaurės Lietuvos literatų šventėje ir kt. Vėlai rudenį minint  kolektyvo kūrybinės veiklos 5-metį , Verbūnų romansų atlikėjų grupei suteiktas „Retro“ vardas.

2006 m. išleistoje Šiaulių apskrities liaudies pateikėjų ir muzikavimo grupių romansų kompaktinėje plokštelėje „Rudens romansas“ skamba penki Verbūnų romansų atlikėjų grupės „Retro“ romansai.

2010 m. kolektyvas dalyvaudamas Šiaulių apskrities meno mėgėjų festivalyje „Rudens mozaika” (Šiauliai) pelnė nominaciją „Už meilę miesto romansui“ , o sėkmingai pasirodęs I –ajame respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ buvo pakviestas į II- ąjį turą, suteikta II kategorija.

2011 m. įsimintiniausias renginys – „Retro“ 10 metų jubiliejinis koncertas „Mėnulio tango“. Jam aktyviai ruoštasi – sukurtas video klipas „Naktis pakils“, paruošta nauja programa.

2012 m. išleista kompaktinė plokštelė „Kai suvirpina stygą širdies…“.

2016 m. Dalyvauta Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai 2016“,  pelnė II laipsnio diplomą (Šiauliai),

2016 m. Dalyvauta Respublikinėje romansų šventėje „Pasakyk, ko nerimsta širdis…“ (Jakiškių dvaras, Joniškio r.).

2016 m. Regioniniame romansų vakare „Nakties romansas“ (Akmenė).

2016 m. Regioniniame romansų vakare „Sugrįžki jaunyste“ (Bernatoniai, Panevėžio r.).

2016 m. Kai suvirpina stygą širdies…“, skirtoje romansų atlikėjų grupės “Retro” kūrybinės veiklos 15-os metų jubiliejui paminėti. (Verbūnai, Šiaulių r.).

2017 m. Meilės dainų ir poezijos vakaras „Ir pakėlei mane lig žvaigždžių“ (Šiauliai).

2017 m. Regioninis romansų muzikos vakaras (Luokė, Telšių r.).

2018 m. Respublikinis vokalinių ansamblių festivalis „Muzika meilei“ (Pakražantis, Kelmės r.).

Per dešimtmetį surengta daugiau kaip 150 pasirodymų, išmokta 40 romansų. Verbūniečių lyriniai romansai skambėjo ne tik visuose Šiaulių rajono savivaldybės kultūros įstaigose, bet ir Kėdainiuose, Šiauliuose, Radviliškio, Panevėžio, Joniškio, Šilalės, Kelmės, Akmenės rajonų organizuojamuose festivaliuose ir šventėse. Kolektyvą koncertuoti kvietė įvairių švenčių, jubiliejų progomis (Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiaulių miškų urėdija, Respublikinė Šiaulių ligoninė ir pan.). Romansai dovanoti ir garbaus amžiaus jubiliatams, romansų mėgėjams. Dalyvauta Kuršėnų miesto šventėse „Kuršėnai – puodžių sostinė“.

Dalyvauta Lietuvos kaimo kaimo kapelų šventėje „Griežk, smuikeli“ (Kuršėnai).

Kolektyvas nuolatinis regioninių romansų muzikos švenčių dalyvis: “Ant melsvo ežero bangų” Paežerių dvare (Šiaulių rajonas), “Rudens romansas,“ Kelmėje,  „Sugrįžki jaunyste“  Bernatonyse (Panevėžio raj.), “Kai suvirpina stygą širdies…“Verbūnuose (Šiaulių rajonas). “Nakties romansas” Akmenėje.

Šiuo metu grupėje „Retro“ dainuoja: Antanina Kairienė,  Aldona Jankauskienė, Rasa Jurgaitienė, Irena Stonienė, Ona Baranauskienė, Vilma Radomskienė akomponuoja: Kristina Lučinskaitė (smuikas),  Marius Tarasevičius (akordeonas), Mantas Markušenka (gitara).

02 (1)

03 RETRO 10 gimtadienis MĖNULIO TANGO

04 (1)

05 (1)

06 (1)

 

Verbūnų filialo folkloro ansamblis  „RUGELIS“

01 pagr.

Vadovės Ona BARANAUSKIENĖ, Rasa JURGAITIENĖ

 

Folkloro ansamblis Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.) ir Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (2009 m.) Lietuvių dainų šventės  „Čia mano namai“ (2014 m.) Lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė“ respublikinio turo (2015 m.) Vilnius, LRT studija), 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis. 

Folkloro ansamblis įsikūrė 1987 metais. Jame dalyvavo 8 moterys, mėgstančios senovines dainas, tautosaką, protėvių papročius ir tradicijas. Pamažu į ansamblį įsijungė nauji nariai. 1999 m. prie dainininkų prisijungė šokėjai. Kolektyvo veikla ypač suaktyvėjo 2008 m., kai buvo įkurta asociacija „Verbūnų bendruomenė“. Šiuo metu kolektyve dalyvauja 27 žmonės, kurių amžius nuo 7 iki 73 metų. Malonu, kad senovines dainas, šokius, tautosaką vis labiau pamėgsta jaunimas. Jie noriai renkasi į repeticijas, dainuoja, šoka ir savo pavyzdžiu užkrečia bendraamžius.

Kolektyvo atliekamos dainos skamba įvairiausių švenčių progomis ne tik Verbūnuose, bet ir daugelyje rajono kultūros įstaigų, rajoninėse folkloro šventėse, senųjų amatų šventėse Dirvonėnuose ir Dargaičiuose (Šiaulių raj.).Dalyvavo respublikinėje kraštotyros ekspedicijoje Kužių seniūnijoje (2004 m.).

2005 m. kartu su Šiaulių rajono kolektyvais bei svečiais iš Olandijos ir Slovėnijos koncertavo Tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulės žiedas“ ant Luponių piliakalnio.

2009 m. folkloro ansamblis ypač aktyviai dalyvavo renginiuose , skirtuose Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, kurį vainikavo pasirodymas Lietuvos Tūkstantmečio Dainų šventėje „Amžių sutartinė“.

2011-2012 m. įgyvendinus projektą „Koks kraštas, toks ir raštas“ finansuojamą LEADER programos, Verbūnų folkloro ansamblis įsigijo naujus tautinius aukštaitiškus ir žemaitiškus rūbus.

Kolektyvo nariai renka tautosaką, dainas, patys dainuoja ir šoka, moko tai daryti kitus bendruomenės narius. Ši veikla ugdo kaimo žmonių tautiškumą, patriotiškumą, bendruomeniškumą, pasididžiavimą ir savigarbą, skatina savivertės jausmą, neleidžia pamiršti tautos tradicijų ir papročių.

2012 m. ansamblis dalyvavo Lietuvių liaudies kūrybos konkurse „Jurija“ (Raudėnai),  rajoniniame folkloro šokių konkurse „Pazvalyk tunciavuoti“ (Kuršėnai), regioniniame Lietuvių liaudies dainų vakare „Dainų pynė“ (Bernatonys, Panevėžio rajonas).

2012-09-21 m. kolektyvas atšventė 25-erių metų kūrybinės veiklos jubiliejų. Vyko projekto „Koks kraštas, toks ir raštas“ pristatymas, buvo pademonstruotas filmas „Duonos kelias“ (edukacinis projektas Žaliūkų malūne, dalyvaujant Verbūnų folkloro kolektyvui).

2013 m. folkloro kolektyvas dalyvavo V-jame Tarptautiniame folkloro konkurse – festivalyje “Saulės žiedas” (Šiauliai), Respublikinio konkurso „Žodzis žodzį gena…“ rajoniniame rate, skirtame Tarmių metams( Ginkūnai), Regioniniame Lietuvos vaikų ir moksleivių-liaudies kūrybos atlikėjų-konkurse “Tramtatulis” (Telšiai).

2014 m. kolektyvas dalyvavo Šiaulių rajono  vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-konkurse “Jurja”  (Raudėnai),  Respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse  „Patrepsynė“  finale (Šiauliai), Regioninėje dainų šventėje (Kuršėnai), Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“ (Vilnius), Šiaulių regiono pasakotojų šventėje – konkurse „Šnekorių avilys“ Ginkūnuose (Šiaulių raj.) – ansamblio dalyvis buvo pripažintas geriausiu pasakoriumi.

2014 m. kolektyvui buvo suteiktas „Rugelio“ vardas.

2015 m. ansamblis dalyvavo XV Jurginių šventėje – vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų koncerte, skirtame Etnografinių  regionų metams (Raudėnai),  Kuršėnų miesto šventėje, Žemaitijos regioniniame Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“   (Telšiai), VI-jame Tarptautiniame folkloro konkurse – festivalyje “Saulės žiedas” (Šiauliai),

Lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė“ respublikiniame ture  (Vilnius, LRT studija).

2016 m. Respublikinių moksleivių folklorinių šokų varžytuvių „Patrepsynė 2016“ finalas. (Kurtuvėnai).

2016 m. Mindaugo karūnavimo – Lietuvos Valstybės dienos šventė, skirta bendruomenių metams (Dalyvavo Kužių seniūnijos bendruomenės).(Luponių piliakalnis).

2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „TRAMTATULIS“ (regioninis ratas) (Telšiai).

2017 m.  XVII-oji Jurginių šventė (Raudėnai).

2017 m. Mindaugo karūnavimo – Lietuvos Valstybės dienos šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui paminėti,  Piliakalnių ir tautinio kostiumo metams. Dalyvavo Kužių seniūnijos bendruomenės. (Luponių piliakalnis).

2017 m.  Folkloro ansamblio „Rugelis“ kūrybinės veiklos 30-ies  metų jubiliejus, skirtas tautinio kostiumo metams ir Lietuvos nepriklausomybės 100 – mečio paminėjimui.

2018 m.  XVIII-oji Jurginių šventė (Raudėnai).

2018 m. Šiaulių regiono Dainų ir šokįų šventė „Vardan tos…“  (Kuršėnai).

2018 m. Lietuvos 100-mečio Dainų šventę „Vardan tos…“

2018 m. Folkloro festivalis „Gėid vuolungelie“  (Seda).

02

03

04

05

06

07

08

09

 

Jaunimo mišrus vokalinis ansamblis

„MIGGBEI“ 

01 pagr

Vadovė Ona BARANAUSKIENĖ

Ansamblis savo veiklą pradėjo 1999 metais, dalyvavo 18 vaikų. (tuomet kolektyvas vadinosi „Vabaliukai“). Dalyviai augo, keitėsi, aktyviai koncertavo įvairiose šventėse ne tik Verbūnuose, bet ir daugelyje rajono kultūros įstaigų. Kolektyvas nuolatinis Šiaulių r. Mažosios dainos festivalio „Ant vaivorykštės sparnų“ dalyvis. 2013 m. kolektyvo „MIGGBEI“ pasirodymas įvertintas I lygio diplomu.

02

04

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

05

 

       Vaikų ir jaunimo muzikos grupė

      „DECIMA“

01 pagr

Vadovas  MANTAS MARKUŠENKA

Grupė “Decima” įsikūrė 2014 metais.  Rengė koncertines programas, aktyviai koncertavo savo filialo organizuojamuose  įvairiuose renginiuose ir išvykose.

2015 m. 10-ąjeme mažosios dainos festivalyje „Ant vaivorykštės sparnų“ kolektyvo pasirodymas įvertintas aukščiausiais balais. Taip pat puikiai pasirodė Mikalojaus Noviko kūrybos vakare „Pėdos“ (Kuršėnai).

02

03

05

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Mišrus vokalinis duetas

01 pagr.

Vadovas  MANTAS MARKUŠENKA

2015 metais koncertinę veiklą pradėjo jaunatviškas duetas – Sonata Sakalauskaitės ir Mantas Markušenka. Jie greitai sulaukė pripažinimo. Dueto atliekamos dainos skamba Verbūnuose ir kitose rajono kultūros įstaigose.

2015 m. puikiai pasirodė vokalinių kolektyvų šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ ir Mikalojaus Noviko kūrybos vakare „Pėdos“ (Kuršėnai).

Vokalinis duetas dalyvavo respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai 2016“, pelnė II laipsnio diplomą.

2016 m. Regioniniame jaunimo muzikos festivalyje.  (Verbūnai, Šiaulių r.).

2016 m. Regioninėje romansų muzikos šventėje „Kai suvirpina stygą širdies…“ …“, skirtoje romansų atlikėjų grupės “Retro” kūrybinės veiklos 15 metų jubiliejui paminėti.

2017 m. 21-oji Vokalinių ansamblių šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ (Kuršėnai).

2017 m. Regioninis romansų vakaras „Ant melsvo ežero bangų“ (Paežeriai, Šiaulių r.).

2017 m. Šiaulių regiono populiariosios muzikos šventė PopRAtas (Šakyna, Šiaulių r.)(I laipsnio diplomas).

02

05

04

 

Solistas Dominykas Jokubauskas

(vad. Mantas Markušenka)

 

2017 m. Mažosios dainos festivalis – apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“ (Kužiai)

2017 m. Meilės dainų ir poezijos vakaras „Ir pakėlei mane lig žvaigždžių“ (Šiauliai)

2018 m. Respublikinis  moksleivių  lietuviškos dainos festivalis-konkursas „Mūsų dienos 2018“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui bei maestro Vytautui Kernagiui atminti. (Šiauliai) (I laipsnio diplomas)

2018 m. Regioninis romansų vakaras „Ant melsvo ežero bangų“ (Paežeriai, Šiaulių r.)

 

 

 

Vaikų folkloro šokių grupė

vad. Rasa Jurgaitienė

2017 m.  Šiaulių r. metų kraštotyrininkų pagerbimo ir premijos įteikimo šventė, skirta Reformacijos 500-ųjų metų sukakčiai paminėti.

2017 m. , 2018 m.    Šiaulių r.  folklorinių šokių varžytuvės „Pazvalyk tunciavuot“.

2018 m.   Koncertas, Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga (Kužiai).

2018 m. Koncertas Europos dienos renginyje (Kuršėnai).

2018 m. Vaikystės šventė (Gruzdžiai).

2018 m. XVIII-oji Jurginių šventė (Raudėnai).

 

Filialas vykdo kultūrinę veiklą Kužių seniūnijos Verbūnų, Noreikių ir Lukšių gyvenvietėse. Organizuojami pramoginiai, edukaciniai renginiai visų amžiaus ir socialinių grupių kultūros vartotojams. Filiale vyksta valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimai, pažymimos kalendorinės šventės.

 

Tradiciniais tapo  kasmet organizuojami  renginiai:

 • Užgavėnės.

Nuo 1994 metų prie Užgavėnių laužo verbūniečiai ir triukšmingas būrys persirengėlių varo žiemą iš kiemo. Čia netrūksta linksmybių, blynų ir įspūdingų kaukių. Svetingi šeimininkai džiaugiasi „žydelių“ apsilankymu.

02

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

0304

 • Joninės.

Jos Verbūnuose organizuojamos nuo 1987 metų. Šventė vyksta ant Luponių piliakalnio arba gyvenvietės centre. Sveikinami Jonai ir Janinos, dega laužai, skamba folkloro kolektyvų atliekamos dainos, sukasi rateliai, groja kapelos, pinami vainikai

00104 (1)02 (1)

 

 • Koncertai, skirti Motinos dienai.

Motinos dienai skirti koncertai vyksta nuo 1992 metų. Joms skiriamos pačios gražiausios dainos, šokiai, posmai, pavasariniai žiedai.

01030407

 

 • Romansų vakarai.

Nuo 2001 metų kiekvieną rudenį Verbūnuose vyksta nostalgiškų romansų vakarai, kuriuose dalyvauja Verbūnų romansų atlikėjų grupė „Retro“ ir svečiai-romansų atlikėjai  iš daugelio rajono kultūros įstaigų.

2016 m. Regioninė romansų muzikos šventė „Kai suvirpina stygą širdies…“ …“, skirta romansų atlikėjų grupės “Retro” kūrybinės veiklos 15 metų jubiliejui paminėti.

2018 m. Respublikinė romansų muzikos šventė „Kai suvirpina stygą širdies…“.

01060709

 

 • Šauniausios šeimininkės rinkimai – gatvių varžytuvės.

Šauniausia metų šeimininkė renkama rudens vakaronės „Padirbėję iš peties, linksminkimės iš širdies“ metu. Pirmasis toks renginys įvyko  2005 metais. Kasmet konkurse dalyvauja 10-14 šeimininkių.  Savo išmonę jos demonstruoja ruošdamos patiekalus ir jų pristatymą. Kiekviena dalyvė gauna nominaciją, o šeimininkių šeimininkė – prizą.

2010 metais konkursas peraugo į gatvių varžytuves.

02040509

 • Advento vakarai.

2004 metais kultūros darbuotojai žiūrovus pakvietė į advento vakarą „Širdy įžiebkime Kalėdinės vilties ugnelę“. Susirinkusius maloniai nustebino jauki aplinka, ypatinga šventinė dvasia, nuoširdus bendravimas. Nuo to laiko Adventiniai vakarai organizuojami kasmet.

02120701

 • Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

2009 m. liepos 5 dieną  verbūniečiai aktyviai įsijungė į renginį „Apjuoskime pasaulį tautiškagiesme“! Taip gimė prasminga tradicija liepos 6 dieną kartu giedoti valstybės himną.

01OLYMPUS DIGITAL CAMERA03

 

 • „Šv. Onos atlaidai – Verbūnų kaimo šventė“.

Didžiausias metų  renginys,  kuris atgaivintas 1999 metais. Šventės metu prie Verbūnų koplytėlės aukojamos šv. Mišios, vyksta sportinės varžybos, koncertai, gegužinė, įvairios atrakcijos. Šventė sulaukia ir verbūniečių, ir svečių dėmesio. Šioje šventėje dalyvauja ne tik  meno mėgėjų kolektyvai iš Šiaulių ir kitų  rajonų, bet ir profesionalūs atlikėjai.

01 06 07 0811 12 13 14 16 27 29 30

 

 • Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečio paminėjimui:

Šventinis rytmetis koncertas „Tai kas gražiausia – radau  Lietuvoj“

Koncertas, Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga Kužiuose

Edukacinis užsiėmimas „100 gražiausių žodžių Tėvynei“

Akcija „Prakalbintas lietuviškas ąžuolas“

.Akcija „Atminimo liepsnelė Tėvynę gynusiems“  Gulbino miške

 • Lietuvos vaikų ir moksleivių kūrybos atlikėjų konkursas TRAMTATULIS,

2011, 2013, 2015 m. Verbūnų filiale vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajoninis ratas.

2017 m.  Lietuvos vaikų ir moksleivių kūrybos atlikėjų konkursas TRAMTATULIS, skirtas tautinio kostiumo metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečio paminėjimui.