ŠAKYNOS SENIŪNIJOJE

Šakynos seniūnijos herbas

Šakynai 1792 m. birželio 12 d. Lietuvos ir Lenkijos valdovas Stanislovas Augustas suteikė laisvojo miesto teises bei herbą. Herbe vaizduotas riteris su skydu, ant kurio užrašyta: ,,Už teisingumą ir laisvę“ (Pro lege et libertate). (Žr. 1 pav.). Šarvuotas riteris privalėjo saugoti Šakyną, jos įgytas teises ir laisves. Atkurto herbo autorius – Rolandas Rimkūnas. Herbe mėlyna spalva simbolizuoja – ištikimybę, dieviškąją išmintį, pastovumą ir sąžiningumą. Sidabrinė reiškia – turtą, dorumą, skaistumą, nekaltybę. Raudona – drąsą, narsą, paminėtina, kad būtent tokios spalvos akcentas itin tiko riteriui. Žalia spalva siejama su laisve, grožiu, džiaugsmu. Lyginant istorinį ir atkurtąjį herbus, galima pastebėti, kad naujasis herbas yra labiau stilizuotas, sudėtinga ir daugiaspalvė riterio figūra supaprastinta. Svarbu, kad atkuriant herbą istorinės spalvos bei senoji kompozicija buvo išlaikytos ir pritaikytos šiandien galiojančioms heraldikos taisyklėm

 

Atminties lentelė trims kunigams

Šakynoje 2019 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo šventėje, Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, buvo pašventinta atminties lentelė trims Šakynoje giliai pėdas įmynusiems kunigams. Tai bažnyčios statytojui Juozapui Varanavičiui, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatoriui Antanui Bortkevičiui ir skulptoriui Antanui Rimavičiui.

 

 

Atminimo lentelė klebonui, Agailių koplyčios atstatymo iniciatoriui Algirdui Pakamaniui

Žarėnuose 2019 m. Šv. Mikolojaus bažnyčioje liepos 6-osios minėjime buvo pašventinta atminimo lentelė klebonui, Agailių koplyčios atstatymo iniciatoriui Algirdui Pakamaniui.

Šakynoje 2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo šventėje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio atminimo lentelė Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.