MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOJE

Meškuičių seniūnijos herbas

Sakoma, kad Meškuičių vietovėje buvo didžiulės girios, kuriose buvo meškų – nuo to miestelis ir gavęs pavadinimą. Meškuičių herbe, patvirtintame 2001 m., sidabriniame, raudonais kryželiais damaskiruotame lauke – ant užpakalinių kojų stovi juodas lokys. Kryželiais nusėtas fonas primena šalia stovintį kryžių kalną.

 

Šimtmečio lentelė prie Laisvės angelo paminklo

Šimtmečio lentelė, skirta  Nepriklausomybės kovų Meškuičių valsčiaus savanoriams atidengta 2019 m. rugpjūčio 24 d. , minint Juodojo kaspino dieną. Lentelė puošia Laisvės Angelo paminklą, esantį Meškuičių miestelio centre. Šalia jo, grindinyje, įmontuota ir  Šimtmečio lentelė ,,Atkurtai Lietuvai 100”.

 

 

Paminklinė lenta Meškuičių mokyklos įkūrėjui Kazimierui Gaudešiui

2018 m. spalio 26 d., švenčiant Meškuičių mokyklos 110 metų jubiliejų, buvo iškilmingai atidengta paminklinė lenta, skirta Meškuičių mokyklos įkūrėjui Kazimierui Gaudešiui. Meškuičių parapijos klebonas K. Gaudešius pradžios mokyklą įsteigė 1908 m., privačiose patalpose. Iš šios pirmosios mokyklos išaugo Meškuičių gimnazija.

Paminklinę lentą atidengė Meškuičių gimnazijos laikinai direktoriaus pareigas einanti Sigita Užkuraitienė ir Šiaulių rajono savivaldybės metras Antanas Bezaras.

 

 

 

 

Naisiuose atidengta atminimo lenta ir paminėtas poeto gimtadienis

2019 m.  gegužės 8 d. ant ŠRSKC Naisių filialo  sienos  atidengta atminimo lenta „Šimtmečio asmenybė Meškuičių seniūnijoje“, skirta poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus  atminimui įamžinti.

Šiaulių rajono savivaldybės Šimtmečio programos pirmininkas, kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus susirinkusius supažindino  su programa, jos reikšme, įamžinant ir pagerbiant rajono  istorines asmenybes ir įvykius.  Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė kalbėdama pasidžiaugė, kad seniūnijos teritorijoje iš viso bus pakabintos 3 atminimo  lentos, kurios ateities kartoms paliks žinutę apie rajono labui nuveiktus didžiulius darbus ir istorinę vertę turėjusius įvykius.  Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius pasidžiaugė, kad tai dar viena proga įamžinti ir prisiminti poetą Zigmą Gėlę.