KUŽIŲ SENIŪNIJOJE

Lentelė „ATKURTAI LIETUVOS VALSTYBEI – 100“

Pritvirtinta prie atnaujinto Kužių seniūnijos pastato.

Įamžintas Kužių mokyklos tapimas gimnazija

Pagal naujai rastus dokumentus, tai viena seniausių mokyklų Šiaulių rajone, įkurta XIX amžiuje. Mokykla nukentėjusi per abu XX amžiaus pasaulinius karus, kėlėsi iš naujo, kol atkūrus Lietuvos  nepriklausomybę, tapo Šiaulių rajono gimnazija.

Šventinis renginys „Lietuvos šimtmečio įamžinimas Kužiuose“ vyko miestelio salėje. Po minėjimo šventinė eisena su Lietuvos, miestelio ir Gimnazijos vėliavomis pajudėjo link mokyklos pastato, kur Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė ir kunigas Tomas Reinys atidengė bei pašventino atminimo lenteles.

Bronzinės lentelės su žyma „ATKURTAI LIETUVOS VALSTYBEI – 100“

Lentelės pritvirtintos prie Kužių gimnazijos pastato.

Kužiuose įamžintas prieškario Kužių parapijos klebonas Adolfas Kleiba, kurio viso gyvenimo darbas – pastatyti didžiulę mūrinę bažnyčią  Kužiuose, kurios statyba suvienijo visą parapijos bendruomenę. Kunigas II pasaulinio karo metais gelbėjo žydus, už tai jam suteiktas Pasaulio teisuolio vardas.

Paminklinis akmuo su Lietuvos šimtmečio atminimo lentele

Kužių seniūnijos gyventojai siekdami įamžinti Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, Vilties ir Gruzdžių gatvių sankirtoje pastatė paminklinį akmenį, prie jo pritvirtinant atminimo Lietuvos šimtmečiui lentelę. Paminklinį akmenį, atidengė Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė ir Vytautas Gelumbickas – jaunas amatininkas, kuris šį akmenį apdorojo, pritvirtino kryžių ir įamžino datą. Seniūnė jam įteikė dovaną ir padėkojo už neatlygintinai atliktą darbą Kužių miestelio istorijai. Taip pat buvo padėkota ir Raupaičių kaimo gyventojai Janinai Gelžinienei, kuri taip pat neatlygintinai padovanojo miesteliui šį akmenį, sveriantį 13 tonų. Kunigas T. Reinys palaimino paminklinį akmenį, skirtą Lietuvos šimtmečiui atminti palaimino kunigas T. Reinys. Šis atminimo paminklas, įsukantiems į seniūnijos centrą, primena Lietuvos šimtmečio momentus: laisvės kovas atkūrus nepriklausomybę, laikotarpį, kai visi darniai gyveno kuriant miestelį, statant parapijos bažnyčią. II pasaulinį karą, kai buvo sugriauta visa, kas svarbu žmonėms, taip pat ir didžioji bažnyčia, sovietmetį ir nepriklausomybės atstatymo džiaugsmus.