MEŠKUIČIAI

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

MEŠKUIČIŲ FILIALAS

J. Basanavičiaus g. 2, Meškuičiai, Šiaulių raj. LT-81443, tel. (8 41) 37 05 36

 

Kultūros renginių organizatorė Loreta Morkūnienė mob. tel. 8 616 59 122, el. paštas loretamor@gmail.com

Meno vadovė Rasa Zelbienė mob. tel.  8 614 59438 el. paštas rasaeldorado@gmail.com

Meno vadovė Kristina Lučinskaitė mob. tel 8 653 48674 . el. paštas x.kristina@gmail.com

Valytoja Jolanta Stončė

 

Meškuičių filialas gyvuoja jau ne vieną dešimtmetį. Per daugelį metų keitėsi vadovai, kolektyvai. Žmonių kaita nepakeitė šios įstaigos pagrindinių veiklos krypčių:

 • Mėgėjų meninės kūrybos skatinimo, atsižvelgiant į vietos gyventojų kultūrinius poreikius;
 • Etninės kultūros puoselėjimas;
 • Prasmingo vaikų, jaunimo, suaugusiųjų laisvalaikio organizavimas;
 • Įvairių švenčių rengimas, dalyvavimas jose;
 • Profesionalaus meno propagavimas, kolektyvų pasirodymai ne tik savo rajone, bet ir už jo ribų.
 • Dalyvavimas akcijose, projektinėje veikloje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įvertinimu už 2008 m. kūrybingą kultūros centro veiklą, pasiekimus ir darbus Šiaulių rajono savivaldybės Meškuičių filialas pripažintas geriausiu šalyje savo kategorijoje. Įteikta premija ir atminimo ženklas „GERIAUSIAS KULTŪROS CENTRAS“. Meno vadovė R. Zelbienė 2015 m.  pelnė nominaciją ,,Metų kultūros darbuotojas“.

 

TRADICINIAI RENGINIAI:

Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas. Šis šventinis minėjimas kasmet sutraukia visus meno mėgėjų kolektyvus iš Meškuičių filialo, gimnazijos bei lopšelio – darželio.

Kaziuko mugė. Tai vienas iš giliausias tradicijas turinčių renginių. Kaziuko mugėje susirenka visos seniūnijos amatininkai, kviečiami ir laukiami svečiai iš kitų rajonų. Prekybą nuo ,,sūrio iki kojinių“ pagyvina liaudiškos muzikos kolektyvai, atliekami liaudies šokiai.

Mažųjų Velykėlių šventė švenčiama kiekvieną pavasarį. Tai vaikų laukiamiausia šventė, kai gali pasidžiaugti savo velykiniais margučiais. Dalyvaujama margučių ridenimo varžybose, vienas kitam nepasiduoda marginimo meistrai.

Motinos dienos šventė. Jau tradicija tapo kasmet rengti vien vaikų kolektyvų koncertą mamoms. Tai tarsi vaikų kolektyvų ataskaita per metus įdėto triūso. Kasmet koncertas trunka apie dvi valandas.

Vaikų gynimo dienos šventė rengiama kartu su VO ,,Meškuičių bendruomene“. Visas dėmesys skiriamas vaikams. Vyksta piešinių konkursai, puokščių parodos, žaidimai, šokiai. Kiekvienas randa sau malonų užsiėmimą pagal galimybes ir pomėgius.

Didžioji vasaros šventė – Šv. Baltramiejaus atlaidai jau gilias tradicijas turintis renginys. Šventė trunka dvi dienas. Pirma diena pradedama sportinėmis varžybomis ir baigiama kultūrine dalimi – koncertu, gegužine. Kitą dieną pramogauja vaikai, pasirodo meno mėgėjų kolektyvai, vakare visus sukviečia gegužinė. Vyksta tradicinis ilgakasių konkursas.

Atvira erdvė –  šokių šventė atvira visokio žanro šokiams. Didėjantis dalyvių skaičius rodo, kad renginys turi tęstinumą ir yra populiarus jaunimo tarpe. Šokių šventė vyksta edukacijos pagrindu, vyksta užsiėmimai.

Filialas dalyvauja daugelyje akcijų, iniciatyvų.

Mėgėjų meno kolektyvai

 • Moterų vokalinis tercetas  „Aukso paukštė“ nominantas ,  I kateg. ,vad. Rasa Zelbienė (Veikla laikinai sustabdyta)
 • Moterų vokalinis ansamblis „Smiltelė“ III kateg. vad. Rasa Zelbienė
 • Neįgaliųjų moterų vokalinis ansamblis „Viltis“ III kateg. vad. Rasa Zelbienė
 • Vaikų vokalinis ansamblis  „ELDORADO” vad. Rasa Zelbienė
 • Vaikų mišrus duetas vad. Rasa Zelbienė
 • Šiuolaikinių šokių grupė „Aqua junior“ vad. Loreta Morkūnienė
 • Moterų šokių kolektyvas ,,Aksomas“ vad. Loreta Morkūnienė
 • Folkloro ansamblis „Voverkėlis“ IV kateg. vad. Kristina Lučinskaitė
 • Liaudiškos muzikos kapela „Vygė“ (Veikla laikinai sustabdyta)
 • Instrumentinė grupė (Veikla laikinai sustabdyta)
 • Jaunimo muzikos grupė „VIVO“ (Veikla laikinai sustabdyta)

 

Visi kolektyvai kasmet turi rengia naujas koncertines programas.

Moterų vokalinis tercetas

Veikla laikinai sustabdyta

 Kolektyvas susikūrė 1999 metų rudenį. Nuo pat pirmų moterų vokalinio terceto pasirodymų, dainininkes  lydi sėkmė ir publikos pripažinimas.

 • 2001 m. respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai” (Vilnius) laimėta III-oji vieta. Tais pačiais metais respublikiniame konkurse „Šilų aidai” (Šilalė) – iškovota I-oji vieta.
 • 2002 m. respublikiniame konkurse „Šventosios gaida” (Ukmergė) tercetas apdovanotas nominacija „Už geriausiai atliktą lietuvių liaudies dainą”.
 • 2003 m. respublikiniame konkurse „Šilų aidai” (Šilalė) vėl laimėta I-oji vieta.
 • 2005 m. respublikiniame konkurse „Sidabriniai balsai” (Telšiai) tercetas pelnė II-ojo laipsnio  laureato diplomą, o festivalyje „Rudens mozaika” (Šiauliai) – nominacija  už „Subtiliausiai atliktą dainą”.
 • 2006-siais metais Lietuvos kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausias kamerinis ansamblis ir vadovas“ ir įteikė  “AUKSO PAUKŠTĖS” statulėlę.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn. tarptautiniame folkloro festivalyje Port-sur-Saone (Prancūzija) dainos konkurse kolektyvas pelnė II-ąją vietą.
 • 2014 m. Respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse ,,Kur aukštas klevas“ savo kategorijoje iškovojo II laipsnio diplomą ir Udekų bendruomenės simpatijos prizą.

Tercetas daug koncertuoja Lietuvoje, dalyvauja įvairiuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose. Nuolatiniai kolektyvo palydovai – koncertmeisterė Danutė Streckienė ir  gitara pritariantis Stanislovas Kleinauskas.

 

 

 

Moterų vokalinis ansamblis

„SMILTELĖ“

Vadovė Rasa Zelbienė

mob. tel.  8 614 59438 el. paštas rasaeldorado@gmail.com

 

1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje

2014 m. Lietuvos dainų šventė „Čia mano namai“ Vilniuje

 

2009 m. kolektyvas atšventė 40-ties metų jubiliejų. Per šiuos metus vadovavo eilė vadovų: Feliksas Arcimavičius, Jonė Zaikauskienė, Lidija Kulikauskienė, o nuo 1990 m. jam vadovauja Rasa Zelbienė. Šiuo metu ansamblyje dainuoja 10 moterų: pedagogės, medikės, namų šeimininkės ir t.t.

1976 m. kolektyvas yra tapęs respublikinio vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai” laureatu

1997 m. respublikinio vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai” laureatu.

1994 m dalyvavo LTV laidoje „Užeikit, sveteliai”.

Kolektyvas kasmet dalyvauja rajono vokalinių ansamblių šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę”, „Išdalinsiu dainą”, Meno šventėse. Dalyvavo festivaliuose „Juodalksnių pavėsy“ (Radviliškio raj.), „Rudens mozaika“ (Šiauliai) ir „Rudens godos“ (Šiauliai).

2007 m. regioniniame vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“, vykusiame Guostagalyje (Pakruojo raj.), bendruomenės prizas įteiktas už puikų vokalinio kūrinio atlikimą.

Daugelio festivalių, konkursų dalyvis. 2016 ir 2018 metais regioniniame vokalinių ansamblių konkurse ,,Pavasario melodijos“ Rėkyvoje – 2 vietos laimėtojas. Ansamblis atlieka ir romansines dainas, yra romansų festivalio ,,Tu ateisi vakarui nuraudus“ Meškuičiuose organizatorius. Bičiuliaujasi su Latvijos respublikos Jelgavos seniūnijos, Sesavo kultūros namų moterų vokaliniu ansambliu ,,Sonora“, keičiasi koncertinėmis programomis.

 

Šiuolaikinių šokių grupė

„AQUA“

Vadovė Loreta Morkūnienė

mob. tel. 8 616 59 122, el. paštas loretamor@gmail.com

 

2018 m.  Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“.

Kolektyvas susibūrė 1998 m. Tuo metu tai buvo pačių vaikų iniciatyva suburtas kolektyvas. Turint didelį norą ir tinkamas sąlygas šokti, buvo pasiekta neblogų rezultatų. Šis kolektyvas labai daug koncertuoja seniūnijoje, dalyvauja ir daugelyje renginių Šiaulių rajone. Tai kūrybingumu ir įvairumu spindintis kolektyvas.

2006 m. – rajono šiuolaikinių festivalyje ,,Pavasario ritmai“ nominacija ,,Originalių kompozicijų ieškojimai“,  2009 m.  nominacija ,,Už muzikos ir šokio sintezę“, 2011 m.  III laipsnio diplomas.

2007 m. –  festivalyje ,,Te visad šviečia saulė“ nominacija – ,,Geriausiai atliktas šokis“.

2008 m. – respublikiniame šokėjų festivalyje ,,Ant stogo“ –  III laipsnio  diplomas.

2008 m. – respublikiniame festivalyje ,, Šokio erdvėje“ – nominacija –  ,,Už lietuviškumą“.

2009 m. –  respublikinis šokių festivalis – konkursas ,,Vaikystės spalvos“ – III vieta.

2011 m. respublikinis šokių festivalis  – konkursas „Vaikystės spalvos 2011“ Šiauliuose . Nominacija ,,Už originalumą“;

2011 m.  dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalyje ,,Rudens mozaika“.

2017 m. Lenkijoje, Suvalkuose tarptautiniame šokių konkurse ,,Baltic Amber Suvalki – 2017“ – I laipsnio diplomas.

,,AQUA“ prisideda prie akcijų ,,BEACTIVE“, ,,Visa Lietuva šoka“, Tarptautinė šokio diena ir kt.

Kolektyvo amžius ir sudėtis kintanti, tačiau išlaiko savo vaikišką nuotaiką, kurią geba perteikti šokyje.

 

Liaudiškos muzikos kapela

„VYGĖ“

Veikla laikinai sustabdyta

2014 m. Lietuvos dainų šventė „Čia mano namai“ Vilniuje

Meškuičių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Vygė“ susikūrė 2007 m. spalio mėnesį. Pirmoji vadovė ir kolektyvo įkūrėja – Kristina Lučinskaitė. Kolektyvas nuolat koncertuoja bei dalyvauja įvairiuose renginiuose visoje Šiaulių apskrityje. Kapela kasmet dalyvauja Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelų šventėje „Auksinio rudens valsas“. 2010 m. kolektyvas puikiai pasirodė Respublikinėje kaimo kapelų šventėje „Griežk smuikeli“ Kuršėnuose. 2011 m. lapkričio mėnesį „Vygė“ Šiaulių miesto kultūros centre vykusiame festivalyje „Rudens mozaika“ gavo nominaciją „Už nuotaiką“. 2012 metais kolektyvas dalyvavo  5 – osiose TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynėse bei aviacijos šventėje Šiauliuose. 

„Vygė“ stengiasi puoselėti lietuvių liaudies tradicijas – dainuoja lietuvių liaudies dainas, savo trankiomis polkutėmis išjudina bei pralinksmina tiek jaunus tiek garbaus amžiaus žiūrovus. Visa tai stengiamasi perduoti jaunajai kartai – didžioji dalis kolektyvo narių – jauni liaudiškos muzikos gerbėjai

 

 Jaunimo instrumentinė grupė „VIVO“

 

Veikla laikinai sustabdyta

 Šis kolektyvas susibūrė 2008 metų rudenį. Kolektyvo vadovė Kristina Lučinskaitė.  Grupė atlieka įvairaus stiliaus muziką – bardų dainas, populiariąją muziką, dainas aranžuoja patys. Kolektyvas groja ir dainuoja tik gyvai, tai pagrindinis kolektyvo tikslas ir sąlyga.  Šiaulių Romuvos gimnazijoje, Gitaros festivalyje „Gyvo garso infekcija“ gauta nominacija „Metų atradimas“. 2010 m. „Vivo“ dalyvavo Jaunimo vokalinės – instrumentinės muzikos festivalyje „Neto“ Kuršėnuose. 2011m. kolektyvas koncertavo „Naisių vasaros” festivalyje.

„Vivo“ yra jaunimo gyvos muzikos festivalio „Rūsys“ rengėjai. Šis festivalis vyksta kasmet nuo 2009 m. Jame dalyvauja kolektyvai ir atlikėjai iš Šiaulių apskrities. Festivalio pagrindinis tikslas – gyvas atlikimas, dalyviai privalo dainuoti ir groti tik gyvai.

Folkloro ansamblis „VOVERKĖLIS“

 

 

 

Vadovė Kristina Lučinskaitė

mob. tel 8 653 48674 . el. paštas x.kristina@gmail.com

 

2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė „Mes“

Folkloro ansamblio pradžia skaičiuojama nuo 1965 m. Mokytojui J. Ivinskiui kilo idėja, jog reikia kurti ansamblį, nes Meškuičiuose daugybė muzikalių žmonių gyvena. Ansamblis netruko susikurti. Neturėjo anuomet nuolatinės vietos repeticijoms, tai repetuodavo ir mokykloje ir darželyje ir savo pačių namuose. 1969 m. pastatyti ir atidaryti Meškuičių kultūros namai. Iš pasakojimų menama, kad iki pat vidurnakčio šviesdavo kultūros namų langai – lėkdavo repetuotis saviveiklininkai. Meškuitiečiai būriais niekieno neraginami lėkdavo. Pamažu susiformavo folkloro ansamblio repertuaras. 1978 m. į Meškuičius atsikraustė Bronislava ir Jonas Zelbos, Bronislava tapo ansamblio vadove. Ji vadovavo ansambliui 30 metų. 2007 m. ansamblio vadove tapo Kristina Lučinskaitė. Nuo 2014 m. lapkričio mėnesio folkloro ansambliui vadovauja Rolandas Erniulis, o nuo 2017 m. Kristina Lučinskaitė vėl vadovauja Kristina Lučinskaitė. 

Vaikų vokalinis ansamblis  „ELDORADO” ir mišrus duetas

Vadovė Rasa Zelbienė 

mob. tel.  8 614 59438 el. paštas rasaeldorado@gmail.com

Mišrus vaikų vokalinis ansamblis ,,Eldorado“ yra nuolatinis visų švenčių, koncertų Meškuičiuose dalyvis. Kasmet parengia naują programą. Nuolat dalyvauja festivalyje ,,Ant vaivorykštės sparnų“,  šio festivalio 2015 metų ir 2017 metų 1 laipsnio diplomantas. Kolektyvo nariai-Lukas ir Adrija Dargužai dainuoja ir kaip šeimyninis duetas. Taip pat solo dainas atlieka Iveta Komisaraitytė, Emilija Dovidaitytė ir kt.

 

Neįgaliųjų moterų vokalinis ansamblis „VILTIS“

 

Vadovė Rasa Zelbienė

mob. tel. 8 614 59438 el. paštas rasaeldorado@gmail.com

 

Neįgaliųjų moterų vokalinis ansamblis įsikūrė 2005 metų rudenį. Tuometinė Meškuičių neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ona Baziulienė pasikvietė kultūros namų meno vadovę Rasą Zelbienę pasiruošt rajono neįgaliųjų  sumanumo varžytuvėms. Nuo to laiko neįgaliųjų ansamblis tapo lygiaverčiu kultūros namų kolektyvu ir be jo dainų neapsieina nei viena Meškuičių miestelio šventė. 

Kolektyvo repertuare lietuvių liaudies dainos, estradiniai ir kapeloms skirti kūriniai,  lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, dažniausiai aranžuoti vadovės Rasos Zelbienės. Ansamblis daug koncertuoja ne tik savo rajone, bet ir visoje respublikoje. 

Ansamblis yra nuolatinis rajoninės vokalinių ansamblių šventės ,,Aš atdarysiu dainų skrynelę‘‘ dalyvis. Dalyvauja rajono ,,Sidabrinių balsų‘‘ konkurso etapuose.

  Kolektyvui suteikta III kategorija.

Nuolat dalyvauja respublikiniame neįgaliųjų vokalinių ansamblių konkurse ,,VILTIES PAUKŠTĖ‘‘, kolektyvas yra 2016 metais vykusio regioninio turo Meškuičiuose  vienas iš organizatorių.

 

Ansamblis ,,VILTIS‘‘  dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose

2010, 2011, 2012, 2013  metais tapo laureatu Šiauliuose vykstančiame festivalyje ,,Rudens Mozaika‘‘

2011 metais Papilėje, Akmenės raj. regioniniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse ,,Rudens melodija‘‘ laimėta 3 vieta.

2013 metais apskrities neįgaliųjų ansamblių varžytuvėse  Joniškyje laimėta 1 vieta

2014 metais apskrities neįgaliųjų ansamblių varžytuvėse  Joniškyje laimėta nominacija,,Profesionaliausias kolektyvas’’

2015 metais festivalyje  „Gyvenimo spalvos“ Šiaulių valstybinėje filharmonijoje laimėta nominacija ,,Romantiškiausias kolektyvas’’

2015 metais dalyvavo  ir laimėjo 1 vietą Linkuvoje vykusiame ansamblių festivalyje ,,Kur aukštas klevas’’ ( neįgaliųjų dienoje)

2015 metais kolektyvas, minėjęs 10 metų veiklos sukaktį, po pasirodymo Šiaulių miesto Saulės koncertų salėje apdovanotas LR Kultūros ministro Šarūno Biručio Padėkos raštu  už  koncertinę  veiklą.

2015 ansamblis šventė savo 10 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Paruošė dviejų dalių koncertinę programą. 

Nuo 2015 metų ansamblis kartu su Meškuičių kultūros namų darbuotojais  rengia romansų  vakarus  ,,Tu ateisi vakarui nuraudus’’

2016 metais respublikiniame  festivalyje – konkurse ,,Kur aukštas klevas’’ Linkuvoje laimėta nominacija  ,,Už estetinį sceninį įvaizdį’’ ( neįgaliųjų dienoje)

2017 metais konkurse ,,Rudens melodija’’ Papilėje ( Akmenės raj.) – nominacija ,,Romantiškiausias kolektyvas’’

2018 metais dainavo tarptautiniame (dalyvavo romansų atlikėjai iš Latvijos respublikos)  romansų koncerte ,,Klasikos romansų vakaras’’, Naujosios  Akmenės kultūros centre. 

2018 ir 2019 m. regioninis romansų festivalis ,,Rožė ta..’’ Pociunėliuose, Radvilškio rajonas. 2018 metais laimėtas ,,Salės žiūrovų’’ simpatijų prizas, 2019 metais – ,,Už geriausiai  perteiktą kūrinio nuotaiką’’

2019 – regioninis neįgaliųjų vokalinių ansamblių konkursas ,,VILTIES PAUKŠTĖ’’ – ansamblis atrinktas į finalinį konkursą.

2019 – respublikinis, finalinis vokalinių ansamblių konkursas ,,VILTIES PAUKŠTĖ’’- laimėta geriausio neįgaliųjų vokalinio ansamblio nominacija ir laimėta  ,,Vilties paukštės ‘’  statulėlė

 

Moterų šokių kolektyvas ,,AKSOMAS“

Vadovė Loreta Morkūnienė

mob. tel. 8 616 59 122, el. paštas loretamor@gmail.com

Kolektyvas  susibūrė 2014 m. Moterys šoka įvairius šokius, nuo liaudiškų iki pramoginių.  ,,Aksomas“ daugelio švenčių dalyvis ne tik savo miestelyje, Lietuvoje bet ir už jos ribų. 2017 m. Lenkijoje konkurse ,,Baltic Amber Suvalki – 2017“ pelnė II laipsnio diplomą. Kolektyvas priklauso Lietuvos moterų sporto asociacijai bei linijinių šokių federacijai. Kasmet dalyvauja festivalyje ,,Sportas visiems“ Palangoje bei šokių šventėje ,,Šokio fiesta“ Kaune. Šokių programa atnaujinama kiekvienais metais.