Finansinės ataskaitos

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 m.

I ketvirčio  2018 m. I ketv.

II ketvirčio 2018 m. II ketv.

III ketvirčio 2018 m. III ketv.

2018 metų biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

 

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. metinės finansinės ataskaitos

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 m.

I ketvirčio 2019 I ketv.

II ketvirčio 2019 II ketv.

III ketvirčio 2019 III ketv.

IV ketvirčio 2019 IV ketv.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 I ketv.

2019 II ketv.

2019 III ketv.

2019 m. metinės finansinės ataskaitos II dalis

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 m.

I ketvirčio 2020 I ketv.

II ketvirčio 2020 m. II ketv.

III ketvirčio 2020 m. III ketv.

2020 m metinė biudžeto vykdymo ataskaita

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m, finansinių atskaitų rinkinys I dalis

2020 m. finansinių atskaitų rinkinys II dalis

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 m.

2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 III ketv.

2021 m IV ketv.

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 m III ketv.

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv.