Akimirkos iš Kuršėnų miesto šventės „Kuršėnams – Laikinajai Žemaitijos sostinei – 438“

 

Nuotraukos Zigmo Ripinskio