Etnoinstrumentologinė ekspedicija Šiaulių rajone

Rugpjūčio 2 dieną ekspedicija lankėsi ŠRSKC Kairių filiale. Susitikime buvo pildoma liaudies muzikantų apklausos anketa, kurioje atsispindėjo bendros žinios apie muzikantą, duomenys apie jų turimus muzikos instrumentus, repertuaras, kokiuose kolektyvuose groja, kokiose šventėse dalyvauja ir t.t. Kairių kraštą atstovavo ir savo muzikinius gebėjimus atskleidė: Stasys Bartkevičius, Antanas Pažarauskas, Henrikas Kalinas, Česlovas Liaugminas, Janina Povilaitienė. Skaityti toliau