Kužių miestelio šventė – Šilinių atlaidai

Tradiciškai kiekvieną rudenį į Kužius atkeliauja miestelio šventė bei Šilinių atlaidai. Šiemet šventiniai renginiai prasidėjo Linos Kasparienės poezijos knygelės „Stebuklų pieva“ pristatymu. Autorė dalijosi savo eilėmis, skambėjo dainos, kurias atliko Laima ir Artūras Aukštuoliai (Biržai), Gitana ir Giedrius Morkiai (Ginkūnai), ŠRSKC Gilaičių filialo Kužių salės moterų vokalinis ansamblis „Mėtos“ (vad. K. Lučinskaitė). Savo eiles skaitė ŠRSVB Kužių bibliotekos bibliotekininkė Rita Bielskienė. Visus susirinkusius pasveikino Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė. Pirmosios knygelės išleidimo proga poetę sveikino LR Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos narė Ingrida Venciuvienė, Linos įkvėpėja ir pirmoji mokytoja Albina Budreckienė, kužiškiai, meno mėgėjai, ir gausus būrys artimųjų.

Šeštadienį Kužių miestelyje atidengtas ir pašventintas paminklinis akmuo, skirtas Kužių būrio partizanams atminti. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo nariai Rima Baškienė ir Stasys Tumėnas, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, knygos Aleksas Šemeta “Eilinio partizano atsiminimai” sudarytoja  dr. Jolanta Mažylė Vilniaus universiteto Komunikacijos ir medijų katedros docentė, jauniausiojo  Šemetų brolio Vytauto  vaikaitė Neda Šemetaitė perskaitė emigravusio į JAV partizano Alekso Šemetos dukros, gimusios ir dabar gyvenančios JAV,  laišką. Kužių seniūnijos salėje vyko istorijos pamoką „Eilinio partizano prisiminimai“. Dėkojame jauniesiems kraštotyrininkams bei jų mokytojoms Violetai Laurutienei ir Tatjanai Borisevičienei už iniciatyvą ir renginio vedimą.

Pasibaigus istorijos pamokai Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Šv. Mišias aukojo klebonas Tomas Reinys. Po Šv. Mišių šventinė eisena žygiavo į Kužių lauko estradą, kur vyko šventinis koncertas. Savo dainomis ir šokiais dalinosi ŠRSKC Gilaičių filialo šokių kolektyvai „Saulė“, „Daisy“, Kužių mokyklos šokių kolektyvas „Vaivorykštė“ (vad. Irena Dunauskienė), ŠRSKC Gilaičių filialo Kužių salės meno mėgėjų kolektyvai „Ringuva“, „Susiedai“, „Mėtos“ (vad. K. Lučinskaitė). Šiaulių miesto žmonių su negalia klubo „Židinys“ kapela (vad. Dalia Daukšienė). Šventinę programą tęsė šokių kolektyvas „Lady dance“ iš Šiaulių, ŠRSKC Raudėnų filialo liaudiškos muzikos kapela „Jaunimėlis“ (vad. Algis Aušbikavičius). Trankias dainas atliko Pop grupė „Bičiuliai“, įvairių projektų dalyvė Živilė Gedvilaitė, populiariosios muzikos atlikėja Gitana Svirplienė. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo narė Rima Baškienė, dr. Jolanta Mažylė Vilniaus universiteto Komunikacijos ir medijų katedros docentė,  Šiaulių rajono vicemeras Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos narys Algis Mačiulis, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė.

Sekmadienį vyko Šilinių atlaidų Šv. Mišios bei Eucharistinė procesija, po jų koncertavo Kuršėnų meno mokyklos mokiniai. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šventės rengimo – VO Kužių bendruomenei, Kužių seniūnijai, Kužių mokyklai, ŠRSVB Kužių bibliotekai, Kužių bažnyčiai, Kužių padalinio neįgaliųjų draugijai bei visiems kužiškiams, kurie padėjo surengti gražią šventę.

 

Foto R. Krikštanavičienės ir K. Lučinskaitės

ŠRSKC Gilaičių filialo informacija