Verbūniškiai paminėjo Jurgio Pabrėžos jubiliejų

Verbūniečiai mini  Jurgio  Pabrėžos jubiliejų

 

„Neįsileisk  į galvą minties, kad jau pasiektas tobulumas, kurio visai dar neturi“

Jurgis Pabrėža

 

Prieš 250 metų, sausio 15-ąją, gimė Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849), kunigas, vienuolis, pamokslininkas ir mokslininkas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas. Visą gyvenimą daug keliavęs rinkdamas istorinę, etnografinę medžiagą, botanikos eksponatus. Seimas 2021-uosius paskelbė Jurgio Pabrėžos metais, siekdamas atkreipti dėmesį į šį iškilųjį XIX a. švietėją ir jo darbus.

Rugpjūčio 25 d. ŠRSKC Verbūnų folkloro ansamblio „Rugelis“ dalyviai ir kiti aktyvūs verbūniškiai vyko į Kretingą, kur gyveno, kunigavo viena iškiliausių Žemaitijos ir Lietuvos asmenybių Jurgis Pabrėža, labiau žinomas vienuoliniu tėvo Ambraziejaus vardu. Gimė Lenkimų parapijos Večių kaime, o savarankišką gyvenimo kelią pradėjo bei ryškiausius pėdsakus paliko Kretingoje. Šio  krašto žemaičiai laiko tėvą Ambraziejų šventuoju, nuolat lanko jo kapą (palaidotas Kretingos senosiose kapinėse), prie kurio meldžiasi jį pagerbdami bei prašydami pagalbos nuo ligų ir nelaimių. Skaityti toliau

Poezijos medonešis Agailiuose

Rugpjūčio paskutinį vasaros šeštadienį Šiaulių rajono literatai sukvietė plunksnos bičiulius į sakralinį Šiaulių rajono kampelį, Agailių miške esančią bažnytėlę. Ir lietus nustojo lyti, ir saulė išlindo pažiūrėti kas čia daros… O čia, teatralizuotas ŠRLA vardo suteikimas su Vardamote Albina Budreckiene. Skamba poetės – bardės Vilijos Imbrienės iš Akmenės autorinės dainos, liejasi eilės, kurias dovanoja be galo dvasingi kūrėjai: Vilija Mickienė iš Šiaulių, Adelė Daukantaitė ir Daivutė Rudelytė iš Plungės ,,Vingiorykštės“ klubo, Ramutė ir Gintautas Sauliai iš Šiaulių ,,Plėviasparnių“, Liucija Jagielienė iš Mažeikių, Dalia ir Antanas Galbuogai iš Kelmės raj, Šedbarų, Alina Jonaitienė, Aušra Lukšaitė Lapinskienė, Jonas Ivanauskas, Albinas Žvingila, Donatas Bareika iš Joniškio ,,Audruvės“ klubo ir ką tik gavę ,,Indrajos“ vardą Šiaulių rajono literatai Albina Budreckienė, Gražina Slavikienė, Sandra Gedvilaitė, Valerija Aleksandravičienė, Virginija Beniušienė, Jurgita Jasiškytė, Irena Šufinskienė, Dalia Banevičienė, Elena Vilčiauskienė, Vytautas Garbinčius. Renginio svečiai, nuostabioji LR seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Algis Mačiulis, įkvėpti užburiančių posmų, negailėjo šiltų, jausmingų sveikinimų, padėkos žodžių dalyviams ir renginio organizatoriams. Visus žavėjo dailininko Rimanto Daugino tapybos darbų paroda. Šios Šventovės šeimininkai, Šakynos seniūnijos seniūnas Mindaugas Gedvila ir Šakynos filialo kultūros renginių organizatorė Sigita Butvidienė dovanojo literatams ruginės duonos kepalus papuoštus rugio varpomis, vaišino gardžia sriuba. Laimingi ir pakylėti renginio ,,kaltininkai“ ŠRLA ,,Indraja“ literatai ir vadovė Nijolė Girniuvienė su didžiule pagarba ir meile visiems dėkojo, kurie šią dieną buvo kartu Agailių miško šventovėje. Užbaigti norisi gerbiamos poetės iš Mažeikių, Liucijos Jagielienės žodžiais ir posmais – ,,Gerumo aura spindintis renginys, kvepiantis medumi, rugine duona, vaistažolių maišeliais… visi savi ir artimi“. Skaityti toliau

Baigiamoji vasaros šventė Žadžiūnuose

Rugpjūčio 30 dieną Žadžiūnų bendruomenės salėje vyko linksma popietė visai šeimai „Užverk duris vasarai”. Nuotaikingą ir išradingą  programą atvežė ŠRSKC Šakynos filialo Žarėnų salės mėgėjų meno kolektyvai: humoro grupė „Epidemija“, vaikų ir jaunimo meninio ugdymo būrelis (vad. Sigita Butvidienė). Jaunieji žarėniškiai šoko liaudiškus ir ritminius šokius, dainavo, porino žemaitiškai. Visi buvo sužavėti nuostabiomis pelėmis Jolanta, Neringa ir Sigita, kurios pravedė rytinę mankštą, supažindino su kelių eismo taisyklėmis, sukūrė Žadžiūnų schorą, įtraukė žiūrovus į „Talentų šou“, „Protmūšį“. Kolektyvams dėkojo ir saldžias dovanas teikė Kairių filialo kultūros darbuotojos Nijolė Girniuvienė ir Danutė Kazlauskienė, Žadžiūnų Jovaro bibliotekos bibliotekininkė Ona Skirmantienė, Žadžiūnų bendruomenės pirmininkė Malvina Stravinskienė. Smagiai praleistas laikas kartu dar ilgai neišblės žadžiūniečių širdyse. Skaityti toliau