Šiaulių rajone paminėtos 80-osios pirmųjų trėmimų metinės

Birželio 14 d. visoje šalyje yra minima Gedulo ir vilties diena, skirta paminėti sovietų vykdytus trėmimus. Šiemet minimos 80-osios pirmųjų trėmimų metinės. Gedulo ir vilties dienos minėjimai vyko ir Šiaulių rajone. Kuršėnuose, po Šv. Mišių Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, visi buvo kviečiami prie Tremtinių kryžiaus. Skaitant, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriui priklaususių, jau amžinybėn išėjusių žmonių pavardes, uždegtos žvakės ir padėtos gėlės.

1941 metų tremties prisiminimais dalinosi buvęs tremtinys Algirdas Anglickas, Jam sveikatos ir ramios kasdienybės linkėjo Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir mero pavaduotojas Česlovas Greičius.  Žodžius tarė LR Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Marija Šadlauskienė, buvusi tremtinė, Šiaulių rajono garbės pilietė Eugenija Dragūnienė ir kiti. Susirinkusieji kartu sugiedojo giesmę „Marija, Marija, skaisčiausia lelija“. Tradiciškai prie Tremtinių kryžiaus, Rezistentų paminklo, Atminimo lentos J. Basanavičiaus g. bei geležinkelio stotyse buvo padėtos gėlės ir žvakės.

Po minėjimo, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, žiūrovai prisijungė prie projekto „Misija Sibiras“ iniciatyvos – visuotinės tylos minutės ir pagerbė į tėvynę iš tremties nebesugrįžusius ir visus, nuo sovietų represijų nukentėjusius, tautiečius. Skaityti toliau

Šv. Antano atlaidai ir vasaros šventė Šiupyliuose

Birželio 12–13 dienomis Šiupyliuose nuaidėjo tradiciniai Šv. Antano atlaidai ir vasaros šventė. Turtinga kultūrinė renginio programa sukvietė daug žiūrovų ir dalyvių.

Šventė prasidėjo birželio 12-osios vakarą Šiupylių šv. Aloyzo bažnyčioje, kur vyko unikalaus klasikinės ir sakralinės muzikos koncertų ciklo “Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone” šių metų atidarymo koncertas. Įspūdingą koncertą dovanojo Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis M. K. Čiurlionio kvartetas.  Savo dainomis publiką sužavėjo unikalaus balso solistas Andrius Apšega. Koncertą vedė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisierius Z. Gestautas.

Skaityti toliau

ŠIUPYLIŲ ŠV. ALOYZO BAŽNYČIOJE – UNIKALAUS KONCERTŲ CIKLO „MUZIKINĖS BAŽNYČIŲ NAKTYS ŠIAULIŲ RAJONE“ ATIDARYMAS SU ČIURLIONIO KVARTETU IR ĮSTABIUOJU BARITONU ANDRIUMI APŠEGA

Birželio 12-ąją Šiupylių šv. Aloyzo bažnyčioje vyko unikalaus klasikinės ir sakralinės muzikos koncertų ciklo „Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“ šių metų atidarymo koncertas, kuriame griežė Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis – Čiurlionio kvartetas, publiką žavėjo išskirtinio balso solistas, baritonas Andrius Apšega.

Šio unikalaus ne tik Šiaulių rajone, bet ir visoje Lietuvoje koncertų ciklo globėjas – J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncertų ciklą ketvirtus metus iš eilės rengia Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras bei šio centro režisierius Zenonas Gestautas.

Į Šiupylių šv. Aloyzo bažnyčią pasiklausyti įstabaus koncerto rinkosi Šiupylių kaimo ir jo apylinkių, Gruzdžių seniūnijos gyventojai, svečiai iš viso Šiaulių rajono, Šiaulių ir kitų Lietuvos miestų. Klausytojai, laikantis karantino sąlygų, buvo registruoti, dėvėjo kaukes, sėdėjo daugiausia šeimomis.

Tai, kad Šiupylių šv. Aloyzo bažnyčia, po trejų metų – 1924-aisiais – minėsianti šimtmetį nuo atstatymo, – tokio aukšto meninio lygio koncerto nėra regėjusi, džiaugėsi ir Šiupylių parapijos klebonas Donatas Klimašauskas, ir šio koncertų ciklo sumanytojas bei organizatorius Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisierius Zenonas Gestautas.

Šiupyliuose turėjęs koncertuoti Lietuvos nacionalinės filharmonijos Valstybinis Vilniaus kvartetas negalėjo atvykti dėl vienos iš atlikėjų ligos.

Aukštosios muzikinės kultūros etalonas – Čiurlionio kvartetas žavėjo publiką nuostabiais kūriniais. Publika nuščiuvusi klausėsi įstabaus balso baritono Andriaus Apšegos atliekamos „Kur bakūžė samanota“, „Švelnumas“ , o „Lietuva brangi“ visa bažnyčia klausėsi atsistojusi. Skaityti toliau

Šiaulių ir Klaipėdos ukrainiečių bendruomenių susitikimas, skirtas projektui ,,Atverk duris vasarai“ Gruzdžiuose

Birželio 12 d. Gruzdžių filialo darbuotojai pakvietė į Dargaičių kaimą, kuriame vyko Šiaulių ir Klaipėdos ukrainiečių bendruomenių susitikimas, skirtas projektui ,,Atverk duris vasarai“.

Vaikai ir suaugę buvo supažindinami su senoviniais maisto produktų gaminimo būdais, galėjo išbandyti ir pagroti muzikos instrumentais, pamatyti ir išmokti magijos triukų, netradicinio piešimo ant sienos, žaisti įvairius lauko žaidimus.

Gruzdžių filialo informacija