Tėvo diena Bazilionuose

Pridėki ranką Tėvui prie krūtinės,

Jauti – kaip stipriai daužosi širdis…

(K. Ivinskis „Tėvo širdis“)

Pirmasis birželio sekmadienis – Tėvo diena. Šią šventę ŠRSKC Bazilionų filialo darbuotojai šiemet surengė Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje. Juolab, kad ši diena sutapo ir su pirmąja mažųjų bazilioniškių komunija. Šią saulėtą dieną šiltus žodžius tėčiams skyrė Lukas Janiulis, Monika Valiulytė ir Deimantė Bekerytė. Nuostabiais muzikiniais kūriniais visus susirinkusius pradžiugino jaunoji mūsų pianistė Adelė Pniauskaitė.

Bazilionų  filialo informacija.

Nuotraukos R. Sinkevičiaus