Muzikinis sveikinimas Tėvo dienai

Siūbuoja gluosnis mano Tėvui,

Šukuoja vėjas plaukus Jam.

Už jo sveikatą ačiū Dievui,

Lenkiuos už jį dangaus skliautams.

Birželio pirmą sekmadienį  minima tarptautinė Tėvo diena. Raudėnų, Micaičių filialų darbuotojai ir meno mėgėjai gražiausius kūrinius, dainas, eilėraščio posmus skyrė Tėveliams, po Šv. Mišių Raudėnų Šv. Baltramiejaus ir Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčiose.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

Raudėnų/Micaičių fil. informacija