Tėvo diena Bazilionuose

Pridėki ranką Tėvui prie krūtinės,

Jauti – kaip stipriai daužosi širdis…

(K. Ivinskis „Tėvo širdis“)

Pirmasis birželio sekmadienis – Tėvo diena. Šią šventę ŠRSKC Bazilionų filialo darbuotojai šiemet surengė Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje. Juolab, kad ši diena sutapo ir su pirmąja mažųjų bazilioniškių komunija. Šią saulėtą dieną šiltus žodžius tėčiams skyrė Lukas Janiulis, Monika Valiulytė ir Deimantė Bekerytė. Nuostabiais muzikiniais kūriniais visus susirinkusius pradžiugino jaunoji mūsų pianistė Adelė Pniauskaitė.

Bazilionų  filialo informacija.

Nuotraukos R. Sinkevičiaus

Skaityti toliau

Muzikinis sveikinimas Tėvo dienai

Siūbuoja gluosnis mano Tėvui,

Šukuoja vėjas plaukus Jam.

Už jo sveikatą ačiū Dievui,

Lenkiuos už jį dangaus skliautams.

Birželio pirmą sekmadienį  minima tarptautinė Tėvo diena. Raudėnų, Micaičių filialų darbuotojai ir meno mėgėjai gražiausius kūrinius, dainas, eilėraščio posmus skyrė Tėveliams, po Šv. Mišių Raudėnų Šv. Baltramiejaus ir Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčiose.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

Raudėnų/Micaičių fil. informacija Skaityti toliau