ŽIŪROVŲ REGISTRACIJA!!!

PRIVALOMA ŽIŪROVŲ REGISTRACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu, renginiuose, kuriuose dalyvaus daugiau kaip 300 žiūrovų, privaloma asmenų registracija. Renkami duomenys: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, gyvenamosios vietos adresas. Duomenys kaupiami ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka. Duomenys tvarkomi tik COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Duomenys saugomi 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikinami.

 

Siekiant užtikrinti registravimo prievolę, registracija bus vykdoma ir popierine forma renginio vietoje.

Renginio dalyvius maloniai prašome BŪTINAI užsiregistruoti!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUEfSTw3KoZu9xSUEAFO-_ABEsDdYZStqnnGdDoZQe9t8r6g/viewform