TEATRAI

UTENOS KAMERINIS TEATRAS 

2019 kovo – 27d. atvėrėme Utenos Kamerinio Teatro duris ir įsikūrėme Utenos Šaulių namuose kaip nepriklausomas Teatras. Prieš tai didžioji dalis aktorių ir režisierius kūrėme Utenos kultūros centro Žaliaduonių Teatre. Taigi scenoje esame nebe naujokai, bet savo drąsa tikrų tikriausi standartų laužytojai. Kuriame įvairaus žanro kamerinius spektaklius vaikams ir suaugusiems. Organizuojame meno renginius, akustinius koncertus ir susitikimus su aktoriais, režisieriais ir žymiais Lietuvos žmonėmis. Savo Teatro mokykloje ugdome vaikus ir jaunimą mokydami  juos Teatro meno. Esame paprasti, šilti ir mūsų tikslas būti kuo arčiau žiūrovo. Norime iškelti klausimus ir kartu su Jumis ieškoti atsakymų. Norime kartu augti ir siekti profesionalumo paliesdami viską kas mus džiugina, liūdina ir verčia susimąstyti.

VARĖNOS RAJONO MATUIZŲ KULTŪROS CENTRO TEATRAS „GIRAITĖ“

Teatrą „Giraitė“ 1998 m. įkūrė ir jam iki šiol vadovauja Irena Čeplikienė. Šiuo metu teatre vaidina 15 aktorių mėgėjų, kurių amžius gan įvairus – nuo 18 iki 60 metų. 2015 metais Matuizų teatrui „Giraitė“ ir jos vadovei Irenai Čeplikienei įteiktas aukščiausias apdovanojimas – „Aukso paukštė“. ,,Giraitė” dalyvauja įvairiuose teatrų festivaliuose-šventėse, Dainų šventėse. Teatras pelnęs daugybę įvairiausių apdovanojimų. Teatro šūkis „Kol giraitė žaliuos, Matuizų teatras „Giraitė“  visada gyvuos!“

 

JONIŠKIO KULTŪROS CENTRO TEATRAS „ŽIBURYS“

Teatro ištakos siekia 1950 metus.

2004 m. teatras, vadovaujamas režisierės Vandos Šalkauskienės, Lietuvos liaudies kultūros centro įvertintas „Aukso paukšte”. Nuo 2007 m. teatrui vadovauja režisierė Violeta Tuomaitė. Šiuo metu kolektyve yra 20 įvairaus amžiaus aktorių. Teatras dalyvauja  įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose teatrų festivaliuose. 2009 metais teatras dalyvavo tarptautiniame festivalyje ,,Ir juokas, ir ašaros, ir meilė“ Rusijoje Zariečno mieste, kur parodė spektaklį pagal A, Čechovą  ,,Piršlybos“ Pelnė diplomą už režisūrinius sprendimus. 2017 m. ir 2019 m. dalyvavo tarptautiniame festivalyje ,,Spelespriekis“ Latvijoje Limbazi mieste. 2017 m.  dalyvavo Jurmaloje vykusiame Baltijos šalių teatrų festivalyje ,,Baltijos Rampa 2017”. Kartu su latvių režisiere Inta Kalninia pagal  Zanės Pamšės pjesę pastatė spektaklį ,,Balandėliai”, kurį ir parodė šiame festivalyje. Pelnė Latvijos nacionalinio kultūros centro diplomą. Kiekvienais metais teatras sukuria  po premjerą. Spektaklius stato ne tik teatro režisierė Violeta Tuomaitė, bet ir kviestiniai režisieriai. Teatras organizuoja tarptautinį teatrų festivalį ,,Pažintis” ir tarptautinį festivalį ,,Žiemgalos kaimynai”. Dalyvauja respublikinėje teatrų šventėje-apžiūroje ,,Atspindžiai”. Taip pat aktyviai įsijungia į Kultūros centro organizuojamus renginius.

 

KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO UNĖS BABICKAITĖS TEATRAS 

1999 metais Kupiškio kultūros centro suaugusiųjų teatrą įkūrė režisierė Nijolė Ratkienė. 2016 metais teatrui suteiktas Kupiškyje gimusios aktorės, režisierės Unės Babickaitės vardas. Kiekvienais metais teatras sukuria po vieną lietuviškos dramaturgijos spektaklį. Žymesni pastatymai: ,,Rėdos ratas“ pagal Donelaitį, ,,Vydūnas“, ,,Vaižgantas“, ,,Nebylys“, ,,Unė“ ir kt.  Nuo 2005 metų teatras, remiamas Lietuvos Respublikos ambasadų, užsienio šalyse kiekvienais metais vaidina užsienio lietuviams. Vaidinta Taline, Rygoje, Jelgavoje, Berlyne, Hiudenfelde,  Varšuvoje, Seinuose, Minske, Kaliningrade  ir kt. Teatro iniciatyva nuo 2016 metų, kiekvienais metais kovo mėnesį organizuojamas Lietuvos profesionalių teatrų festivalis ,,Art do“ Unės Babickaitės premijai laimėti. Kūrybinių metų bėgyje yra statyta jungtinių spektaklių su Lietuvos mėgėjų teatrais: su Rokiškio liaudies teatru ,,Vincas Kudirka“. Teatras yra keturių Lietuvos  Dainų švenčių teatro dienos dalyvis.  Eilę metų į teatro spektaklius kurti vaidmenis kviečiami profesionalūs aktoriai: Laimutis Sėdžius, Petras Venslova. Paskutiniajame spektaklyje vaidina aktorius Valerijus Jevsejevas.

 

 

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO TEATRAS 

 

Dramos kolektyvas prie Anykščių kultūros namų susibūrė 1947 m. 1960 m. jam suteiktas liaudies teatro vardas. Pirmasis režisierius Bronius Zabiela. Nuo 2013 m. teatrui vadovauja režisierius Jonas Buziliauskas, sukūręs virš 15 spektaklių. Ryškiausi pastatymai: Justino Marcinkevičiaus dramą „Daukantas“ , „Strazdas“ pagal Sigito Gedos poemą , Maros Zalites drama “Margarita“, Slavomiro Mrožeko“Emigrantai“, Kosto Ostrausko dramą „Čičinskas“  masinis spektaklis Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“,  Antano Vienuolio dramą „Prieblandoje“, Raimundo Samulevičiaus „Karūna ir smėlis“, Euripido „Medėja“ . Evgenijaus Griškoveco šiuolaikinę drmą „Miestas“ . Šiuo metu teatre  apie 30 aktorių, kurių amžius nuo 14 iki 70 metų. Tai pedagogai, socialinė darbuotoja, savivaldybės tarnautojai, sargas, verslininkas, apsaugos darbuotojas, statybininkai, medicinos sesuo, matininkas- geodezininkas, studentai, moksleiviai. Scenografijas spektakliams kuria dailininkas Valentinas Žalakauskas, šviesos ir garso  inžinieriai Alis Araminas ir Andrius Falkauskas.

Jonas Buziliauskas siekia kalbėtis su žiūrovais aktualiomis temomis apie amžinus dalykus ir vertybes. Ieškoti naujų išraiškos priemonių, surasti kuo artimesnį kontaktą su žiūrovais. Pastatytus spektaklius rodyti daug kartų ir kuo platesnei  auditorijai. Reprezentuoti Lietuvą  ir Anykščių rajoną respublikiniuose ir užsienio festivaliuose“. Kol kas Anykščių teatrui tai pavyksta – 2014 m. spektaklis „Daukantas“ pagal J. Marcinkevičiaus draminę apysaką tapo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros šventės „Atspindžiai“ laureatu. 2015 m teatrų šventeje „Tegyvuoja teatras“ Jonas Buziliauskas už Daukanto vaidmens sukūrimą ,pripažintas geriausiu sezono aktorium. 2016 m Teatrų šventeje „Tegyvuoja teatras“ kolektyvas apdovanotas statulele „Ryškiausias Lietuvos megejų teatrų ambasadorius“ .2016 m. festivalio “Atspindžiai“ laureatais tampa du spektakliai Kosto Ostrausko „Čičinskas“ ir Maros Zalitės „Margarita“, o 2017 m. Geriausiu sezono aktoriumi vėl pripažįstamas Jonas Buziliauskas šį kart už Čičinsko vaidmenį. 2018 metais „Atspindžiai“ festivalio laureatu tampa A. Vienuolio „Prieblandoje“, o 2019 metais „Tegyvuoja teatras“ statulėlės įteikiamos Audronei Pajarskienei už Gaškienės vaidmenį, o Jonas Buziliauskas apdovanojamas už Ryškiausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją (A. Vienuolio „Prieblandoje“)   Teatras savo pastatymus rode festivaliuose Bulgarijoje , Vengrijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje ,Ukrainoje, Slovakijoje, Rumunijoje , Juodkalnijoje, Maroke, Rusijoje. 2015 metu rudeni su spektakliu Maros Zalites „Margarita“atstovavo Lietuva „Baltijos rampoje“ Estijoje, 2016 m. Su spektakliu Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“ atstovavo Lietuvą NEATA festivalyje Farerų salose. 2018 m metais NEATA festivalis vyko Anykščiuose. Vėl buvo parodytas Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“, šikart autentiškoje aplinkoje , ant Vorutos piliakalnio. Nuo 2015 m.  Anykščiuose vyksta tarptautinis  teatrų festivalis „ARTimi“, kuriame dalyvavo teatrai iš Latvijos, Lenkijos, Gruzijos, Prancūzijos,Ukrainos, Italijos, Ispanijos, Juodkalnijos, Estijos  bei Lietuvos.

2017 metais teatras pripažintas geriausias šalyje ir jam įteigtas prestižinis apdovanojimas”Aukso paukštė”.

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO AKMENĖS KULTŪROS NAMŲ TEATRAS 

cof
Akmenės kultūros namų suaugusiųjų mėgėjų teatras, vadovė Reda Butnorienė. Nuo 2009 m. mėgėjų teatro kolektyvas pristatė spektaklius: K. Sajos „Kepurė dega“ (2010 m. ir dalyvavo regioninėje teatrų apžiūroje „Pastogė – 2010“), A. Gricius „Ponaitis“ ( 2011 m), pagal Lazdynų Pelėdos apsakymus „Velykų vakarienė“ (apdovanotas diplomu teatrų apžiūroje „Atspindžiai 2012 m.), pagal Lazdynų Pelėdos apsakymą „Prašmatnus kaimynas“ (2013 m.), pagal K. Donelaitį „Žiemos rūpesčiai“ (2014 m. dalyvavo Lietuvos Dainų šventėje, teatrų dienoje „Dyvų dyvai“), pagal Š. Aleichemo apsakymą „Konkurentai“  (2015 m.), A. Čechovo „Jubiliejus“  tapo laureatu teatrų apžiūroje „Atspindžiai – 2016“. 2017 m.  kolektyvas teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras “ pelnė tris diplomus.  Su spektakliu apie Vydūną „Nešantis šviesą“ 2018 m. dalyvavo Lietuvos Dainų šventėje teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“. 2019 m. – spektakliai pagal D. Čepauskaitę „Lūžis“ ir S. Kymantaitė – Čiurlionienės „Pinigėliai“. Teatras dalyvauja įvairiuose teatrų festivaliuose, konkursuose, o energingi ir kūrybingi artistai yra nepamainomi Akmenės kultūros namų renginių organizatoriai ir dalyviai.
KURTUVĖNŲ MĖGĖJŲ TEATRAS 
GRUZDŽIŲ ŠEIMOS LĖLIŲ TEATRAS „ABRA KADABRA“

Šeimos lėlių teatras ABRA KADABRA gyvuoja nuo 1988m. Režisierė, lėlių autorė Jurgita Jasiškytė. Per kūrybos metus žiūrovai galėjo pamatyti keturioliką spektaklių. Dvyliką kartų „ABRA KADABRA“ dalyvavo regioninėse „Molinuko teatro“ šventėse, iš jų šešis kartus tapo respublikinių švenčių diplomantais.

2003 m. su spektakliu „Vėtrų karalienė“ dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“. Pastarųjų metų spektakliai  J. Jasiškytės „Miegok, Ugnyte“, Rusų liaudies pasaka „Grybukas – stogiukas“, Lietuvių liaudies pasaka „Bandelė“, pagal Škrinjarič Sunčana „Pienės suknelė“ ne tik tapo „Molinuko teatro“ laureatais, bet buvo šiltai sutikti žiūrovų Kurtuvėnų klojimo teatrų šventėse. Jurgita pati kuria lėles, scenografiją, režisuoja ir vaidina. Ji tiki, kad „lėlių teatras – tai stebuklas. Ir jeigu spektaklio metu žiūrovų akys žiba, o lūpos šypsosi – stebuklas įvyko. Šis darnus, kompaktiškas kolektyvas dažnai kviečiamas į lėlių teatrų šventes Mažeikiuose, Klaipėdoje, Ukmergėje, Kelmėje, Rokiškyje.

2012 m. “ABRA KADABRA“ ir Jurgita Jasiškytė pripažinti „Geriausiu lėlių teatru ir vadovu“ ir pelnė „Aukso paukštę“.

2014 m. su spektakliu K. Donelaičio „ Rudikis jomarkininks“ dalyvavo Dainų šventės Teatro dienoje, šventėje „Tegyvuoja teatras“ nominuoti „Ryškiausiu lėlių teatrinės kultūros puoselėtoju“.

 Naujausiam spektakliui SKĖTIS KELIAUNINKAS scenarijų ir muziką kūrė jauniausia kolektyvo dalyvė Ugnė Jasiškytė.

 

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS „DURYS“

Suaugusiųjų mėgėjų teatras „Durys“ įkurtas 2013 m. Teatro meno vadovas – Virginijus Dargis. Kol kas ,,Durys“ yra vienintelis suaugusiųjų mėgėjų teatras Šiauliuose. Kolektyvo nariai čia aktyviai ir prasmingai leidžia savo laisvalaikį: noriai domisi teatrine kūryba, mokosi naujų dalykų bendraudami teatro kalba, džiaugiasi naujomis galimybėmis, plečia savo komforto zonos ribas, tampa tolerantiškesni, pakantesni bei linksmesni.

Teatro kolektyvas dalyvauja Šiaulių miesto šventėse, Lietuvos dainų šventėse bei  įvairiuose teatrų festivaliuose. Teatro sukurti spektakliai yra pelnę Lietuvos nacionalinio kultūros centro nominacijas ir diplomus.

2014 m., 2015 m., 2016 m. ir 2018 m. parengti ir įgyvendinti projektai „Vaidinu-Bendrauju-Gyvenu“, dalinai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos bei Šiaulių miesto savivaldybės.

2016 m., 2017 m., 2018 m. parengtas ir įgyvendintas projektas ,,Trijų karalių misterija“ bendradarbiaujant su dailininke Reda Uogintiene, Šiaulių menų mokykla ir Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centru.

2014 m. sukurtas pirmasis spektaklis „Durys pyška“ (pagal M. Fermo komediją, dail. Reda Uogintienė).

2015 m. LLKC diplomas ir nominacija „Ryškiausia sezono moters epizodinio vaidmens atlikėja“ aktorei Elenai Chomičienei už Senelės vaidmenį spektaklyje „Durys pyška“ pagal Mišelio Fermo komediją, spektaklio režisierius Virginijus Dargis.

2015 m. LLKC diplomas ir nominacija „Ryškiausias sezono debiutas“ Šiaulių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro grupei „Durys“ už spektaklį „Durys pyška“ (Mišelis Fermo), režisierius Virginijus Dargis.

2016 m. sukurtas spektaklis „Dona Rosita arba gėlių kalba“ (pagal F. G. Lorkos poemą, dail. Odeta Pamerneckaitė).

2017 m. LLKC diplomas ir nominacija „Ryškiausia užsienio dramaturgijos interpretacija“

už spektaklį „Dona Rosita arba gėlių kalba“ pagal F. G. Lorką, režisierius Virginijus Dargis.

2017 m. LLKC diplomas ir nominacija „Ryškiausias muzikinis, garsinis spektaklio apipavidalinimas“ už spektaklį „Dona Rosita arba gėlių kalba“ pagal F. G. Lorką, režisierius Virginijus Dargis.

2017 m. sukurtas publicistinis vaidinimas „Šaltinis“(scen.aut.D.Dargienė) bendradarbiaujant su modernaus folkloro grupe „Vadauja“ (vad. Justė Lipinskienė), Šiaulių menų mokyklos vaikų ir jaunimo teatro studija ,,Kompanija šauni“ (vad. Dalė Dargienė, Virginijus Dargis) ir dailininku Arūnu Uogintu.

2018 m. vaidinimas buvo parodytas per Lietuvos dainų šventę „Vardan tos…“, teatro dieną „Sau, tautai, žmonijai…“, didžiojoje scenoje, Katedros aikštėje, finaliniame vaidinime „Amžinas Keleivis“.

2018 m. sukurtas spektaklis „Kondensuoto pieno panorama“ (pagal G. Zeidelio pjesę, dail. Reda Uogintienė, vizualizacijos aut. Eglė Narbutaitė).

2019 m. LLKC diplomas ir nominacija  „Ryškiausia užsienio dramaturgijos interpretacija“ už spektaklį ,,Kondensuoto pieno panorama“, režisierius Virginijus Dargis.

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „IKARAS“

 „Ikaras“ – Moksleivių dainų šventės, skirtos Lietuvos mokyklos 600 metų sukakčiai paminėti, (1997 m.), pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės „Mes“ (2003 m.), Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų švenčių 90 – mečiui paminėti, (2014 m.), Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ (2018 m. ) dalyvis.

„Kuršėnai – puodžių sostinė.

Nedidelį Kuršėnų miestelį garsina ne vien puodžiai, bet ir teatras „Ikaras“, kurį nuo 1985 metų „minko ir lipdo“, jam gyvybę įkvepia režisieriai Leontina ir Petras Valskiai. Kartu iš peties dirbant ir kuriant, gimsta teatralizuotos programos, spektakliai, džiuginantys ne tik Lietuvos, bet ir užsienio žiūrovus. „Ikaro“ laimėjimai – čia sukurta per 60 spektaklių, įvairiausių sceninių kompozicijų, parengtas ne vienas įdomus ir prasmingas projektas, pabuvota Lenkijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, dalyvauta tradicinėse Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventėse.

2001 m. Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausias vaikų ir jaunimo teatras ir vadovas“ ir įteikė „AUKSO PAUKŠTĖS“ statulėlę.“

 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro

Teatrų specialistė IRENA MACIULEVIČIENĖ