ŠRSKC tvarkos ir taisyklės

ŠRSKC nuotolinio darbo tvarka

ŠRSKC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas

ŠRSKC darbo laiko apskaitos taisyklės ir suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

ŠRSKC lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas

ŠRSKC darbo tvarkos taisyklės

ŠRSKC diskotekų tvarka

ŠRSKC priėmimo į pareigas atrankos būtu tvarkos aprašas

ŠRSKC Darbo ekstremaliosios situacijos ir ar karantino laikotarpiu tvarkos arašas

ŠRSKC lygiu galimybiu politikos aprašas

ŠRSKC elgesio taisyklės

FINANSU-KONTROLES-TAISYKLES-2021 metai

ŠRSKC Bilietų apskaitos taisyklės

ŠRSKC bilietu platinimo ir Paslaugu teikimo taisylės

ŠRSKC Vidaus kontrolės politika