ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA

 

Atminimo lentelės V. Jasukaitytei ir V. Dargužui

Vidmantė Jasukaitytė

1948.07.10 – 2018.07.14

Rašytoja gimė Šiaulių rajono Pumpučių kaime. Nuo 1955 m. mokėsi Toliočiuose, Voveriškių aštuonmetėje, Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo šešiolikos pradėjo dirbti. 1966 m. baigė Šiaulių 3-iąją vakarinę vidurinę mokyklą. 1967–1971 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Pataisos darbų įstaigų valdyboje, „Minties“ leidykloje, LSSR kultūros ministerijoje.

Prasidėjus atgimimui, V. Jasukaitytė į jį įsijungė kaip gabi rašytoja. Atgimimo metais su kitais įsteigė kultūros ir teatro studiją „Sietynas“.

  1. V. Jasukaitytė buvo išrinkta deputate į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Ji pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Kovo 11-osios Aktą ir yra viena šio Akto signatarų.

2000 m. V. Jasukaitytė apdovanota Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

1976 m. išleido pirmąją poezijos knygelę „Ugnis, kurią reikia pereiti“. Pastaroji apdovanota Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus literatūros premija kaip geriausias poetinis debiutas. Antroji knyga – prozos – „Stebuklinga patvorių žolė“, kurią išleidusi ji tapo viena populiariausių Lietuvos rašytojų.

Vidmantė Jasukaitytė yra vienintelė lietuvių rašytoja, kuri stipriausiai, giluminiu savo sielos žvilgsniu parašė kelis krikščionybės šaknų romanus. Vienas jų – „Dievas miršta vienišas“.

 

Vaclovas Dargužas

1920.01.06 – 2009.10.23

 

Pasaulio lietuvis iš Voveriškių, iškilus kraštietis. Buvo veterinaras, Šveicarijos lietuvių visuomenės veikėjas, garbės daktaras, VU bibliotekos mecenatas  V. Dargužas mylėjo abi savo tėvynes ir nuoširdžiai joms dirbo. Vedė žavią šveicarę Ruth ir su ja išaugino tris sūnus

Pats į tėviškę atvažiuoti jau nepajėgė, bet visomis išgalėmis rūpinosi, kad jo gimtinės mokykloje vaikams būtų kuo geresnės sąlygos siekti išsilavinimo, kad būtų puoselėjama kultūra ir istorinė atmintis. Jo dėka praturtėjo mokyklos biblioteka, modernizuota ir atnaujinta klasė, įsteigta vienkartinė stipendija geriausiai besimokančiam mokiniui.

  1. Dargužas domėjosi Lietuvos valstybės istoriniais dokumentais ir sukaupė vertingą XVI-XX a. kartografijos rinkinį, kurį padovanojo Vilniaus universitetui. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma unikali V. Dargužo žemėlapių kolekcija

Už nuopelnus Lietuvai 1998 m. dr. V. Dargužas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.