RAUDĖNŲ SENIŪNIJOJE

Visų penkių priemonių atidengimas-pristatymas vyko didžiojoje Raudėnų miestelio šventėje „Gandrus ir vasarą palydint – šv. Baltramiejaus atlaidai“ 2018-2019 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje.

Atminimo lenta Raudėnų savanoriams

Atminimo lentele ant paminklinio akmens Raudėnų kaimo centrinėje Kazimiero Pakalniškio – Dėdės Atanazo aikštėje įamžintas 1919–1920 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų Raudėnų valsčiaus savanorių atminimas – lentelėje iškalti Raudėnų valsčiaus savanorių vardai ir pavardės.

 

Šimtmečio trinkelė Raudėnuose

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio atminimo trinkelė atgulė į grindinį prie Raudėnų šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios.

 

 

Seniūnijos herbas

Ant Raudėnų seniūnijos pastato pakabintas ryškus ir didelis Raudėnų seniūnijos herbas. Raudėnų herbe, patvirtintame 2000 m, žaliame skyde, kurio lauko viršus sidabrinis, po atskira eglių linija vaizduojamos auksinės kanklės. Miestelio pavadinimui vardą davė upė Rauda, kurios pavadinimas ir reiškia raudą, raudojimą. Senovėje raudos buvo atliekamos kanklėmis, kurios herbe naudojamos kaip miestelio pavadinimą atspindintis simbolis. Eglių linija herbe simbolizuoja vietovės padėtį — ji apsupta miškų, kuriuose vyrauja eglės.

Aleksandro Žalio kapas

Raudėnų kapinėse palaidotas, iš Raudėnų seniūnijos, Girininkų kaimo kilęs ir Klaipėdoje visą gyvenimą gyvenęs ir dirbęs rašytojas, poetas, docentas, mokslų daktaras, literatūros kritikas, visuomenininkas, Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus ir Ievos Simonaitytės premijų laureatas, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu apdovanotas, Klaipėdos universiteto pirmojo Senato pirmininkas Aleksandras Žalys.

Kazimiero Pakalniškio kapas

Raudėnuose daug metų klebonavęs ir Raudėnų kapinėse amžino poilsio atgulęs prozininkas, publicistas, rašytojas, spaudos draudimo laikotarpio veikėjas, redaktorius, blaivybės propaguotojas, Telšių vyskupijos garbės kanauninkas, kunigas Kazimieras Pakalniškis – Dėdė Atanazas (1866 – 1889 – 1933)

 

Lentelė ant Raudėnų bažnyčios žymi kad bažnyčia įtraukta į Lietuvos ženklinamų Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą.

2019 rugpjūčio 27 d. buvo pašventinta „Atkurtos Lietuvos šimtmečio“ lentelė, skirta kanauninkui, redaktoriui, Raudėnų parapijos klebonui Kazimierui Pakalniškiui- dėdei Atanazui. Lentėlė pakabinta ant Raudėnų Šv. Baltramiejaus bažnyčios sienos.