Pučiamųjų orkestras

Pučiamųjų instrumentų orkestras

1

Vadovas Anatolijus Gaidamaka
1996 m. birželio mėnesį naujai įkurtuose Kuršėnų kultūros namuose „Venta“ savo koncertinę veiklą atnaujino pučiamųjų instrumentų orkestras. Orkestrui vadovauti pradėjo ir iki šiol vadovauja Anatolijus Gaidamaka. Pučiamųjų orkestras gerai žinomas rajone – jo atliekami kūriniai skamba Lietuvos valstybinių švenčių minėjimuose, seniūnijų vasaros šventėse, rajono renginiuose. Orkestras dalyvavo ne tik visose rajoninėse dainų ir šokių šventėse, bet ir 2003 bei 2009 m. Lietuvos dainų švenčių eisenose Vilniuje.