Pasveikinti kultūros darbuotojai

KD002

 

Balandžio 15-oji – Tarptautinė kultūros diena, kurią mini daugelis pasaulio šalių. Šiaulių rajono kultūros darbuotojai šią dieną buvo susirinkę į šventę Chaimo Frenkelio viloje. Didžiausias dėmesys ir pagarba šį kartą atiteko kelias dešimtis darbo metų skaičiuojantiems žmonėms.

Daugiau nei šimtui šventės dalyvių pirmiausia buvo suorganizuota ekskursija. Skaityti toliau

Sveikinimas Pasaulinės kultūros dienos proga

Kulturos diena

 

Mieli kultūros centro darbuotojai, kultūros židinio puoselėtojai!

 Dėkoju Jums už itin reikšmingą indėlį, puoselėjant ne tik Šiaulių rajono bet visos Lietuvos  kultūrą, garsinant mūsų kraštą visame pasaulyje.

Nuoširdžiai Sveikinu Jus Pasaulinės kultūros dienos proga.

Linkiu neišsenkančių kūrybinių atradimų, drąsos sumanymams įgyvendinti, sveikatos, stiprybės ir pasididžiavimo savo kilnia misija.

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro direktorius Raimondas Sinkevičius

Prašurmuliavo vaikų Atvelykio šventė

GNK007

 

Ginkūnuose, sekmadienį balandžio 7 dieną, prašurmuliavo vaikų Atvelykio šventė, mažosios vaikų  Velykėlės.

Šią šventę organizavo Ginkūnų filialas, biblioteka, S. ir Vl.Zubovų mokykla. Į šventę sugužėjo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Šventę pradėjo rateliu „Šauni mūsų šeimynėlė“, rideno margučius, nešė kiaušinius šaukštuose, Skaityti toliau