Šventė Briduose

iJ9AZFQCC

Briduose surengta meno mėgėjų šventė „Po darbų“.

Sausakimšoje kultūros namų salėje su savo programomis prisistatė Šiaulių kaimiškosios seniūnijos meno mėgėjų kolektyvai. Vakaro vedančioji Šiaulių rajono kultūros centro Bridų filialo direktorė Nijolė Girniuvienė šventę pradėti pakvietė Bridų šiuolaikinių šokių grupę „Turbo“, vadovaujama Rasos Šiškuvienės. Skambias dainas dainavo Aukštelkės moterų vokalinis ansamblis „Šermukšnėlė“, vadovaujama Birutės Andriukaitienės.

iP5V78963iSUTKPTQ6iBU7MZNSHiYILVR9LXiXIJJ5BLSiXWT7KLD4

Romansus atliko Pakapės romansų atlikėjų grupė vadovaujama Juliaus Muliarčiko. Net du kolektyvai atvyko iš Voveriškių ir abiems vadovauja Daiva Kembrienė. Tai moterų vokalinis ansamblis „Vovingė“ ir moterų vokalinis duetas.

Trankias melodijas virpino Bridų armonikierių duetas – Zita Atstopienė ir Petras Grinius, bei Pakapės instrumentinė – vokalinė grupė vadovaujama Juliaus Muliarčiko.

Šventės pirmos dalies koncerto pabaigoje visi kolektyvai uždainavo dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Meno mėgėjų kolektyvus sveikino LR Seimo narės padėjėja Judita Šakočiuvienė ir verslininkas Linas Andrulis.

Antroje šventės „Po darbų“ dalyje bridiškiams buvo paruoštas siurprizas. Ekrane buvo demonstruojamas prieš ketvirtį amžiaus nufilmuotas filmas apie buvusį Bridų pasididžiavimą – vaikų lopšelį darželį „Pasaka“. Filmo autorius Zigmas Ripinskis pažymėjo, jog šis filmas buvo nufilmuotas kino juostoje kolūkiui „Pirmyn“ užsakius, bet per kolūkių naikinimo laikotarpį buvo dingęs. Restauravus kino juostą filmas buvo pervestas į skaitmeninį formatą.

Filmas sugraudino žiūrovų salėje sėdėjusią buvusią vaikų darželio ilgametę vedėją Daratą – Ireną Mažeikienę ir auklėtoją Janiną Valauskienę. Po filmo peržiūros jos pasidalijo prisiminimais apie tuo metu geriausią Šiaulių rajono ir miesto vaikų lopšelį darželį. Tarp žiūrovų atsirado ir save atpažinusių buvusių vaikų darželio auklėtinių. Dabar jie jau savus vaikus augina ir išreiškė apgailėstavimą, kad jau vaikų darželio nebėra, liko tik apleistos sienos…  Daugelis bridiškių supranta, kad negerai padarė išsidalindami kolukio turtą ir taip prarasdami ir vaikų darželį ir naujai pastatytus kultūros namus.

Zigmas Ripinskis

Moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ koncertuoja

images
Moterų vokalinio ansamblio „SVAJA“ koncertinės išvykos (vad. Birutė Lazdauskytė, koncertmeisterė Danutė Streckienė)

Spalio 29 d. kolektyvas dalyvavo Šiaulių apskrities neįgaliųjų vokalinių ansamblių draugiškų varžytuvių šventėje  Joniškyje ir buvo apdovanotas padėkos raštu už aukštą atlikimo meninį lygį.

Lapkričio 21 d. dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijų mėgėjų meno kolektyvų šventėje Pakruojyje „Vilties paukštė 2013“.

Kultūros centro informacija

Šventė Pakumulšiuose

IMGP0396Po sunkių rudens darbų pasilinksminom kartu…
Lapkričio 22 d. penktadienio vakarą pakumulšiškiai į kultūros namų salę rinkosi kaip niekad gausiai. O kaip nesusibėgti, jei kultūros darbuotoja Birutė Lazdauskytė sukvietė visus į linksmavakarį „Po sunkių rudens darbų pasilinksminkim kartu“. Ir ne šiaip sau linksmavakarį. Jo metu buvo renkama pati šauniausia, dainingiausia ir išradingiausia gatvė. Keturios komandos turėjo paruošti po prisistatymą, valgį ir dirbinį iš daržovių. Šventišką nuotaiką kėlė ir nuotainkingos besisvečiuojančių Micaičių bendruomenės moterų vokalinio ansamblio bei kapelos dainos. Kad varžytuvės būtų nešališkos, vertinimo komisiją sudarė tik svečiai. Susumavus rezultatus, nugalėtojais tapo Beržtvų kaimo Ežero gatvės komanda, kurios kapitonas buvo Albertas Krivickas. Taip pat komisija skyrė prizą už aktyvumą pakumulšiškiui Sauliui Poškui.
IMGP0399  IMGP0413
Vakaro metu netilo dainos, juokas, sukosi poros, vyko įvairūs žaidimai ir atrakcijos. Žmonės namo skirstėsi ne tik pasilinksminę, bet ir šauniai pailsėję nuo kasdieninių darbų.
Pakumulšių bendruomenės pirmininkė Edita Vilkienė

„Po rudens darbų“

OLYMPUS DIGITAL CAMERALapkričio 8 d. renginys ,,Po rudens darbų“ sukvietė į salę šiupyliečius bei svečius.
Moterų duetas (V. Žvirzdinienė, L. Skopienė) lyriška daina pradėjusios renginį tarsi atvėrė vartelius skirtingo žanro atlikėjams.

Lietuvos Šiaurės kolegijos dėstytojos S. Damanskienės skaitomos eilės užbūrė pilną žiūrovų salę, pavergė minties paprastumu, gilumu.

Eiles keitė dainos, kurias atliko  (R.Žarienė iš Gruzdžių) ir puikus šeimos duetas (R. ir R. Alšauskai iš Verbūnų). Šmaikštavo J. Jasiškytė (Gruzdžiai).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Viešnios iš Kupiškio rajono, pasivadinusios ,,Panos iš Antašavos“ (vad.V. Muralienė), gražia kupiškietiška tarme atlikusios humoristinius pasirodymus, privertė kvatotis per renginį ir ilgai po jo.
Veikė fotografijos paroda ,,Gėlynas iš mamos darželio“, kurios autorė –  S. Damanskienė.
Renginį ruošti ir vesti padėjo Lietuvos Šiaurės kolegijos III kurso studentė Judita Putriutė, atlikusi praktiką Šiupyliuose.
Gruzdžių filialo direktorė Jūratė Pagareckienė

Šventė Gilaičiuose

LAIKAS RATU

  

Lapkričio 16 d. Gilaičių filiale vyko kaimo šventė ,,Laikas  ratu“. Renginį pradėjo Gilaičių filialo direktorė Regina Krikštanavičienė tylos minute pagerbdama anapilin išėjusius gilaitiškius. Buvo pasveikinti naujakuriai, vyriausi kaimo gyventojai, naujagimiai, auksines vestuves atšventę, jaunavedžiai. Bendruomenės pirmininkė Irena Šverienė padėkas įteikė darbščiausioms ir veikliausioms moterims. Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė negailėjo gerų žodžių suaugusiems ir jaunimui, kurie prisidėjo prie įvairių akcijų puošiant bei tvarkant Gilaičių gyvenvietę. Vakaro dalyvius gera nuotaika užkrėtė dvi viešnios – vakaro vedėjos –  Magdelė ir Petrelė. Smuikelio stygas virkdė Kamilė Kodurkulovaitė iš Sauginių. Muzikantai ir dainininkai iš Šiaulių (vadovė Nijolė Karalienė) išjudino visus ne tik dainai, bet ir šokiui. Smagu buvo stebėti, kaip bendrame ratelyje sukosi  Gilaičių jaunimas ir vyresnioji karta.

Gilaičių filialo direktorė Regina Krikštanavičienė

Romansų vakaras Verbūnuose

visi dalyviaiLyg saulės spindulys skaistus sužibęs tolumoj,

Akimirksniu erdve praskriejo meilė ir kančia.

Sutilpo viskas tyliai  skambančioj dainoj,

Užbūrė širdis ir ilgam apsigyveno čia.

ROMANSŲ VAKARAS „KAI SUVIRPINA STYGĄ ŠIRDIES…“

Vakaro prieblanda, paslaptingais šešėliais gaubianti Kužių seniūnijos Verbūnų gyvenvietę, stebėjo visais takeliais į  kultūros centrą besirenkančius verbūniškius ir jų svečius. Visus čia viliojo  romansų vakaras.Vos tik prasidėjus vakarui, ne vieno širdį maloniai užgavo Kristinos Lučinskaitės rankose pravirkusios smuiko stygos ir jai atsiliepianti Mariaus Tarasevičiaus akordeono imrovizacija. Kažkur į tolį nuplevenusią melodiją pakeitė  meilės sonetai, deklamuojami  jaunuolių Monikos Ivaškevičiūtės ir Kęstučio Kurlio. Po  ne vienam žiūrovui išdavikę ašarą išspaudusių jausmingų meilės prisipažinimų, į sceną pakilo  Šiaulių rajono kutūros centro Verbūnų filialo  romansų atlikėjų grupė „Retro“, vadovaujama Onos Baranauskienės.  Romansų vakarą pradėję šeimininkai ne tik dainavo, bet ir deklamavo eiles apie meilę, apie šio jausmo puoselėjimą ir saugojimą.

Pirmą kartą Verbūnų scenoje pasirodė svečiai iš Joniškio rajono Gaižaičių kultūros namų. Vokalinis ansamblis, vadovaujamas Rimo Mickevičiaus,  sudainavo ne vienam klausytojui jau pažįstamas ir visiškai negirdėtas melodijas.

Dainuojančias moteris pakeitė „Akmenės vyrai“. Ši liaudiškų romansų grupė, vadovaujama Alvydo Vaičiakausko, suvirpino ne vienos žiūrovės širdį. Kai kurias dainas  vyrams teko ir pakartoti, nes publikos plojimai neleido jiems palikti  scenos.

Vyrus keitė jau daug kam pažįstama retro grupė „Vėrinys“, vadovaujama Liudvikos Strazdienės iš Bernatonių bendruomenės namų  Panevėžio rajone. Šios dainuojančios moterys ne pirmą kartą graudina verbūniškių ir jų svečių širdis, užgauną jautriausias sielos stygas.

Po gausaus  Bernatonių kolektyvo į sceną pakilo Pakruojo rajono Lygumų kultūros namų lakštingalos – vokalinis instrumentinis duetas, vadovaujamas Jurgitos Motiejūnaitės. Dainininkių rankose meilės šilumą skleidė virpinamos gitarų stygos, žiūrovų širdis užbūrė nuostabiai derančiais balsais atliekamos romansų melodijos.

Nutilus svečių melodijoms ir muzikos akordams, į sceną pakilo vakaro šeimininkės— Verbūnų dainininkės ir vakaro vedančiosios – Ona Baranauskienė ir Rasa Jurgaitienė. Kartu su Kužių seniūno pavaduotoja Regina Slabiene jos padėkojo vakaro svečiams, įteikė  kolektyvams Kužių seniūnijos padėkas ir renginio  rėmėjų UAB “Verbūnų duona” puošnius Proginės duonos kepalus.

-i-rovai         Retro         Monika ir K-stutis

Daug padėkos ir sveikinimo žodžių tą vakarą nuskambėjo visiems svečiams, Verbūnų kolektyvui ir jų vadovei Onai Baranauskienei, jos pagrindinei pagalbininkei Rasai Jurgaitienei. Tarsi meilės simbolis — raudonų rožių žiedai, kartu su palinkėjimu, kad niekada nenutiltų daina,  buvo įteikti kiekvieno kolektyvo vadovui.

Regina Slabienė

Buvusių tremtinių ir politinių kalinių chorų šventė

IMG_4607Ir vėl nuskambėjo tremtinių dainų aidai

Lapkričio 17 dieną Kuršėnuose, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, į XIV – ąjį respublikinį buvusių tremtinių ir politinių kalinių festivalį, skirtą šv. Cecilijos – chorų ir visų muzikantų globėjos –  garbei susirinko chorai iš visos Lietuvos.

Festivalyje dalyvavo choras „Viltis“ iš Jonavos (vad. V. Michelkevičienė), „Atmintis“ iš Mažeikių (vad. Z. Gužauskienė), „Tremtinys“ iš Šiaulių (vad. R. Pečeliūnas), „Tėvynės ilgesys“ iš Plungės (vad. A. Lizdenytė), „Tremties aidai“ iš Telšių (vad. M. Ulkštinaitės) ir Kuršėnų choras „Tremties varpai“ (vad. J. Bražukienė).

IMG_4631Jungtiniam chorui akompanavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „SALDUVA“ instrumentinė grupė (vad. A. J. Bartašius).

Šis fetivalis buvo ypatingas tuo, kad tą pačią dieną Kuršėnų choras „Tremties varpai“ šventė 25 – ąjį kūrybinės veiklos jubiliejų. Atlikę savo koncertinę programą, choristai sulaukė gražių sveikinimo žodžių, jiems buvo įteiktos padėkos, bei dovanos.

IMG_4629         IMG_4595         IMG_4623

Festivalį vedė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų teatro „Ikaras“ jaunieji artistai (vad.L. ir P. Valskiai). Savo dainomis žiūrovus taip pat džiugino Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Melodija“ (vad. D. Kavaliauskienė) ir jaunimo mišrus choras „Melomanai“ (vad. J. Bražukienės ir N. Bernotienės).Po renginio kolektyvai su pakilia nuotaika vyko į kultūros centrą, kur tęsė savo sveikinimus jubiliatams.

Tremtinių ir politinių kalinių choro „Tremties varpai“  vadovė Jovita Bražukienė