Jaunimo muzikos festivalis „neto)))“

Spalio 5 d. 14 val. Jaunimo muzikos festivalis „neto)))“

Koncertas skirtas pasaulinei muzikos dienai.                                                                          Koncertuos grupės – „NETO“  (Kuršėnai), „PPB“ (Kuršėnai), „LT project“ (Kelmė), „911“ (Šiauliai),                L. Ivinskio gimnazijos gitaristai (Kuršėnai).

„Gyvenimo prieskoniai“

Drąsučių moterų klubas „Gyvenimo prieskoniai“ atšventė 5–erių metų gimtadienį!

 

Ruduo bene pats turtingiausias gamtos spalvomis, pats nepastoviausias savo orais ir nuotaikomis. Bežiūrint į vienadienes auksines klevų puošmenas, į voratinklių sietynus, darosi graudu. Kodėl šitas grožis toks vienkartinis, toks neryžtingas, toks abejojantis: dar pabūti ar jau nebebūti… Ruduo – tai metas, kuomet žemė tampa panaši į pavargusią keistą moterį, kuri, prieš nusirenginėdama miegui, ima dažytis. Nepaaiškinamai, gausiai, spalvingai ji dažo save be jokios priežasties, be jokio veidrodžio, be saiko ir be stebėtojo akies.

Rugsėjo 27 d. Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Drąsučių filialo moterų klubas „Gyvenimo prieskoniai“ atšventė savo 5 – erių metų gimtadienį. Tik prasidėjus šventei, buvo parodytas penkių metų veiklos filmukas. Buvo smagu stebėti, kaip moterys džiaugiasi save pamačiusios, užplūdo smagūs ir šilti prisiminimai. Klubo moterys pirmiausiai pristatė save, parodė savo talentus, visus pasveikino gražiomis eilėmis ir naujai sukurtais šokiais. „Prieš 5 metus grupė kūrybingų ir veiklių moterų susibūrė į būrį. Įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų ir gyvenimiškosios patirties moteris suvienijo noras ne tik pačioms gyventi aktyviai, neužsisklęsti kasdienybėje, bet padėti ir kitiems, drąsiau spręsti savo problemas ir atrasti bendravimo džiaugsmą. Mes,  energingos moterys, nuolat esame savęs ugdymo kelyje. Padėti kitiems gali tik tie žmonės, kurie patys nestokoja gyvenimo džiaugsmo, moka bendrauti ir bendradarbiauti, kelia pasitikėjimą. Knygos, paskaitos, susitikimai su įdomiais žmonėmis teikia mums stiprybės, skatina būti nuolat pasitempusiomis ir moteriškomis. Ačiū už norą bendrauti ir dalintis“ – kalbėjo moterų klubo vadovės Inga Jonuškienė ir Eugenija Jurkienė.

Šventės metu gražias akimirkas, dainas ir šmaikščius juokelius dovanojo Drąsučių filialo liaudiškos muzikos kapela „Ringuva“, Raudėnų filialo pramoginės muzikos ansamblis, Gilaičių filialo direktorė R. Krikštanavičienė ir Dirvonėnų moterų klubas „Pasaga“. Klubo nares pasveikino mecenatas Linas Andrulis, kuris padovanojo ne tik įspūdingas gėles, bet ir padėjo organizuoti šventę, Drąsučių mokyklos direktorė Danutė Petkienė, Drąsučių filialo direktorė, Drąsučių bibliotekininkė, Drąsučių bendruomenė, klubo narės, artimieji ir draugai.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Moterų klubo „Gyvenimo prieskoniai“ vardu, dėkoju visiems, kurie mūsų šventę padarė įspūdinga ir nepamirštama.                                              Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Drąsučių filialo direktorė Inga Jonuškienė

„Trobalę ont Vėntuos krontelė“

Rugsėjo 20 d. Etninės kultūros ir amatų centre skambėjo tarmiška kūryba. 

Paslaptingai dainuojant rudens lietui, į „Trobalę ont Vėntuos krontelė“ rinkosi tie, kam svarbi gimtoji tarmė, šnekta, brangus lietuviškas žodis.

Muzikinę – literatūrinę popietę, kurioje skambėjo aukštaičių, žemaičių tarmės bei dzūkų šnekta organizavo Šiaulių rajono literatų asociacija, kuriai vadovauja Šiaulių rajono kultūros centro Bridų filialo direktorė Nijolė Girniuvienė. Susirinko ne tik asociacijos nariai iš Šiaulių rajono, bet ir svečiai: seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė, seimo narė Rima Baškienė, verslininkas, politikas, Šiaulių rajono literatų asociacijos mecenatas Linas Andrulis,  Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė, draugai bei bendraminčiai iš Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“, Mažeikių literatų sambūrio „Aura“, Šiaulių miesto literatų klubo „Verdenė“, dainuojamosios poezijos atstovai – Vilchemina  Imbrienė iš  Mažeikių, Kęstutis  Krencius iš Naujosios Akmenės, Gražina Švėgždė iš Jonavos.

Paslaptingos muzikos garsuos skambėjo tarmiška kūryba, kurią pristatė Šiaulių rajono literatų asociacijos narės apsirengusios tautiniais rūbais. Dzūkiškai paskaitė Julija Kerienė, žemaitiškai prabilo Valerija Aleksandravičienė, aukštaitiškai – asociacijos pirmininkė Nijolė Girniuvienė. Sklandant paslaptingoms liepsnelėms, pasiklydusioms tarp rudeninių lapų, eiles keitė dainos, dainas žemaitiškos rokundos. Kuršėnai – žemaičių kraštas, tad čia sava ir miela žemaitiška tarmė, kuršėnietiška šnekta, kuria prabilo Dalia Galvydienė, kuri vaikystėje, jaunystėje ir dabar džiaugiasi sraunios Ventos čiurelinimu gimtuosiuose Kuršėnuose.

Už prasmingas eiles bei skambias dainas popietės dalyviams padėkas išreiškė svečiai, kurie organizatoriams atsidėkojo dovanomis. Tai  seimo narė Rima Baškienė, verslininkas, politikas Šiaulių rajono literatų asociacijos mecenatas Linas Andrulis, bei Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė. Pasak jos tai trečiasis renginys centro patalpose, skambantis tarmiškai šiais metais. Daug džiugių akimirkų suteikė žemaitiškai prabilusi poetė, seimo narė Dalia Teišerskytė, padovanojusi Šiaulių rajono literatų asociacijai savo kūrybos knygų. Gerbiama  poetė paskaitė  eilių apie rudenį, kurios suvirpino ne vieno širdį.

Džiugu, kad Kuršėnuose, gražioje ir jaukioje puodžių kalvėje, skambėjo tarmiška kūryba, dainos, kurias nunešė  gražuolė Venta per plačią žemę tolyn į kiekvieno  buvusio popietėje  širdį.

                                                                                                                                                        Šiaulių rajono literatų asociacijos pirmininkės pavaduotoja Valerija Aleksandravičienė             Nuotraukos   Jūratės Formanskės 

„Tylusis koncertas“

Lietuvos kultūros centrų koncertas – akcija

Šiuo metu Lietuvoje tebesitęsiant socialinėms ir ekonominėms reformoms, kultūros centrai yra reikšmingi savivaldybių ir regionų kultūros politikos vystymo ir įgyvendinimo instrumentai, tenkinantys bendruomenės kultūrinius poreikius ir vykdantys kūrybinių industrijų plėtrą įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir kultūrinių poreikių žmonių grupėms.
Nors visi šalies aukščiausi politikai ir valdžios atstovai tikina, kad kultūra yra prioritetinė šalies sritis, tačiau vis nesiryžta vykdyti savo įsipareigojimų ir pažadų bent iš dalies sutvarkyti kultūros darbuotojų atlyginimus. Per visą nepriklausomybės laikotarpį kultūros centrų darbuotojų vidutinis darbo užmokesti pakilo tik 3,5 procento, kai tuo tarpu švietimo sistemoje pokytis sudaro net 90 procentų. Nesikeičiant situacijai, kultūros darbuotojo vieta tampa nekonkurencinga, praktiškai į šią sistemą nebeateina jauni žmonės, tad jau greitai gali Lietuvoje nutilti ir chorai, ir orkestrai… Ši mūsų akcija – perspėjimas valdžiai, kuri negirdi mandagių ir nerėksmingų mūsų kalbų ir rezoliucijų.
Šiandien galime drąsiai teigti, kad kultūros centrai yra viena pagrindinių ir didžiausių šalies kultūros bendruomenių, netiesiogiai sukuriančių iki 5 procentų bendrojo šalies vidaus produkto, todėl atsigaunant Lietuvos ekonomikai yra pats laikas ir realus pagrindas užtikrinti padorius kultūros darbuotojų atlyginimus.
Tai antroji akcija, kurių jau suplanuota ir daugiau. Kaip kraštutinė priemonė – piketai, streikai ir kitų metų Dainų šventės boikotas.
Kviečiame visuomenę solidarizuotis su kultūros darbuotojais, vykdantiems ne tik kultūrinę, bet ir edukacinę bei socialinę misijas.

„Saulės festivalis“ Joniškyje

Festivalyje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro muzikos grupė „TYKIAI“

Rudens lygiadienį, rugsėjo 22-ąją, Saulės mūšio pergalės (1236) minėtuves ir Baltų vienybės dieną Jauniūnų kaime Joniškio kultūros centras rengia kasmet nuo 1994 m.
Jauniūnuose, tikėtiname Saulės mūšio lauke, kurį žymi lauko riedulys bei memorialinė lenta, o šiuo metu įrenginėjamas valstybinės reikšmės Saulės mūšio pergalės memorialas, kasmet vyko įvairių Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių, Kauno, Vilniaus bei Latvijos meno kolektyvų pasirodymai, stilizuotos pagoniškos apeigos, demonstruoti viduramžių riterių turnyrai, Saulės mūšį imituojantys kovų fragmentai, lankėsi istorikai, Lietuvos kultūros fondo atstovai, LR Seimo nariai.
Festivaliu siekiama įprasminti Saulės mūšio pergalės kultūrinę atmintį, didinti Joniškio krašto kultūrinį žinomumą, gerinti krašto kultūrinį įvaizdį, telkti visuomenės grupes puoselėti istorinės ir kultūrinės atminties tradiciją, didinti vietos gyventojų iniciatyvumą kultūrinei raiškai.

Kultūros centro informacija

Apdovanojimas „Auksinis feniksas“

Lietuvos kultūros centrų apdovanojimas „AUKSINIS FENIKSAS“. Feniksas, pasak mitologijos, yra atgimimo paukštis, kuris savo ciklo pabaigoje susidegina ir vėl atgimsta iš pelenų. Naujasis Feniksas surenka senojo pelenus į kiaušinį ir saugo jį. Manyta, kad šio paukščio pasirodymas reiškia gerovę ir aukštą moralės lygį valstybėje.

Fenikso mitas ryškiai atspindi Lietuvos kultūros centrų veiklą, vystymąsi ir svarbą tiek mažoms bendruomenėms, tiek ir visai valstybei. Kultūros centrai ir jų veikla atspindi šalies  prigimtinį išskirtinumą kultūros vartojimui, galimybę visiems šalies piliečiams kurti arba priimti kūrybos vaisius, ir jų buvimas leidžia valstybei kurti gerovę. Susideginimą ir nuolatinį atgimimą simbolizuoja kultūros centrų išskirtinė, nuosekli, intensyvi veikla, kuri kinta ir lyg atgimsta iš naujo keičiantis poreikiams, aplinkai ar vertybinėms nuostatoms. Tačiau šios įstaigos garantuoja tradicijų tęstinumą ir naujovių paiešką saugant tai, kas buvo sukurta, kaip ir senojo Fenikso pelenai, kurie neišbarstomi, bet kruopščiai surenkami.  Tauta ir jos kultūra gali būti atvira, kviečianti eksperimentams ir naujovėms tik tuomet, kai garantuoja savo tradicijų ir jau sukurtų vertybių stiprumą. Kultūros centrai atgimsta nuolat, nes tai būtinybė ir vienas svarbiausių mūsų valstybės  kultūros projektų.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į kultūros centrus ir jų svarbią vykdomą veiklą bei  išskirti ir pagerbti centruose dirbančius kūrėjus,  teikiamas kasmetinis Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimas AUKSINIS FENIKSAS.                                                                                                                  Nuostatai

Renginys „Dviratukas – mano draugas“

Renginys skirtas tarptautinei dienai be automobilio paminėti

Rugsėjo 22 d. visame pasaulyje minima Tarptautinė diena be automobilio. Artėjant šiai dienai, drąsutiškiai buvo kviečiami vietoj automobilio pasirinkti kelionę dviračiu,  viešuoju transportu arba pėsčiomis.

Rugsėjo 19 dieną visi vaikai ir jų tėveliai buvo kviečiami į renginį „Dviratukas – mano draugas“, skirtą tarptautinei dienai be automobilio. Vaikų ir jų tėvelių neišgąsdino  net  rudeninis lietus. Vaikai noriai rinkosi su dviratukais, paspirtukais ar pėsčiomis. Kiekvienas norėjo pristatyti savo dviratį, apie jį papasakoti. Apvažiavę garbės ratą  dviračiais, vaikai rinkosi rungtyniauti įvairiose rungtyse – „Atspėk automobilio markę?“, „Greitasis važiavimas“, „Figūrinis važiavimas“, „Krovinio pervežimas“. Visi dalyviai  susipažino su  kelio ženklais, kaip naudoti atšvaitus, kaip taisyklingais pereiti gatvę, ką būtinai reikia turėti važiuojant dviračiu.

Geriausius rezultatus rungtyse parodžiusius vaikus Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Drąsučių filialo direktorė Inga Jonuškienė apdovanojo diplomais ir prizais.

Renginio akimirkos

 Inga Jonuškienė                                                                                                                        Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Drąsučių filialo direktorė