Šv. Valentino diena Kairių filiale

Meilė yra labai įvairi ir jai suvokti gali neužtekti viso žmogaus gyvenimo. Ji turi tiek daug veidų, spalvų ir pavidalų. Ji gali būti labai įvairi: meilė Lietuvai, tėvynei, gimtinei, tėviškei, gamtai, artimui, draugui, motinai, tėvui, augintiniams…

2019 m. vasario 12 d. į Kairių filialo salę rinkosi jaunimas, daug merginų ir tik du vaikinai… tik du. Na, kaip tiek daug merginų pasidalins vaikinais? Ir ar bus įdomu…? Kaip galima švęsti Šv. Valentino dieną be poros? Ar tokia diena ir šventė gali būti linksma ir įdomi? Atsakymas – taip, tikrai taip. Skaityti toliau

Bazilionų miestelis šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Prieš šimtą vienerius  metus  pasirašytame valstybės atkūrimo akte šalį atstatanti Lietuvos Taryba pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra nauja, o tik seno valstybingumo tąsa. Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos valstybės istorija yra kuriama daugiau nei 1000 metų. Tuo mes skiriamės nuo kaimynių Latvijos ir Estijos, kurios 2018 m. paminėjo savo valstybių įkūrimo šimtmetį. Galime pagrįstai didžiuotis, jog prieš šimtą vienerius metus pirmieji ir vieninteliai Baltijos šalyse atkūrėme demokratine santvarka besiremiančią nepriklausomą valstybę. Skaityti toliau

Bubiuose paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 15 dienos pavakary bubiškiai rinkosi į kultūros centro Bazilionų filialo Bubių salę. Bubių miestelio bendruomenės pirmininkas pasveikino visus susirinkusius, pristatė į šventę atvykusį Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį ir pakvietė visus sugiedoti Lietuvos respublikos himną. Šį šventinį vakarą Bubiuose koncertavo ŠRSKC Bazilionų filialo meno mėgėjai. Jie parodė literatūrinę – muzikinę programą. O koncerto pabaigoje savo dainas klausytojams skyrė mišrus vokalinis duetas iš Joniškio r. Žagarės kultūros centro.

Skaityti toliau

Pasitinkant 101 – ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines

Vasario 15 dieną, pasitinkant 101- ąsias  Lietuvos Valstybės atkūrimo metines Bazilionų miestelio, Bazilionų kultūros centro ir Bazilionų mokyklos- daugiafunkcio centro bendruomenės rinkosi mokykloje. Šventę pradėjome Lietuvos respublikos himnu. Išsamią istorinę medžiagą apie laisvos Lietuvos  paskelbimą ir akto pasirašymą, pailiustruodami skaidrėmis, pateikė mokyklos moksleiviai vadovaujami istorijos mokytojos Irmos Gorytės. Po pranešimo į sceną buvo pakviesti Bazilionų kultūros centro mėgėjų teatro skaitovai. Jie atliko literatūrinę – muzikinę programą „Ieškodami žmogaus“. Šventinį koncertą dainomis apie Lietuvą, Tėvynę, gimtą kraštą ir tėvų namus užbaigė mišrus vokalinis duetas. Skaityti toliau

101-asis Lietuvos gimtadienis Kurtuvėnuose

2019 m. vasario 16  d. Kurtuvėnuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo 101 – ojo gimtadienio šventė. Anksti rytą ant savanorių kapų uždegėme atminimo žvakutes. Popietę atidarėme kurtuvėniškių piešinių parodą Kurtuvėnų svirne  – „101 paveikslas Lietuvai“. Po iškilmingų Mišių Kurtuvėnų šv. Jokūbo bažnyčioje atidengėme atminimo lentelę, skirtą Nepriklausomos Lietuvos Kurtuvėnų valsčiaus savanoriams  atminti. Kurtuvėnų miestelio aikštėje  Kurtuvėnų folkloro ansamblis „Kurtuove“ pristatė ištraukas iš programos “Vyrai Gedimino kalne“. Po to visi rikiavosi eisenai per miestelį iki atminimo berželio, kur 1941 m. buvo iškelta lietuviška trispalvė. Į šventę susirinko daugiau nei 101 vienas dalyvis. Eisenos priekyje ant žirgo jojanti raitelė rankose laikė Lietuvos istorinę vėliavą. Prie berželio sugiedojome Tautišką giesmę. Po to mokykloje vaišinomės arbata ir klausėmės kurtuvėniškio – Lietuvos savanorio Dainiaus papasakojimo apie savanorystės istoriją ir apie savanorius šiandien. Mokyklos – daugiafunkcio centro patalpose vyko fotomenininko Ričardo Dailidės fotografijų paroda, kurioje įamžintos Kurtuvėnų Užgavėnių švenčių akimirkos 1973-2005 metais.  Kai sušilome keliavome ant Kartuvių kalno, kur ant paskutinių sniego likučių piešėme Lietuvišką trispalvę. Skaityti toliau

„Kurtuove“ Rygoje

2019 m. vasario 15 d. Kurtuvėnų folkloro ansamblis „Kurtuove“ buvo išvykęs į Latvijos respublikos Rygos centrinę biblioteką, kur vyko Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 101 – ojo gimtadienio paminėjimo šventė. Renginyje dalyvavo ir mus bei visą Lietuvą pasveikino Latvijos Dievturių draugijos pirmininkas Andrejs Broks. Latviškas dainas dainavo Rygos  folkloro ansamblis „LAIVA“, o savo karinę patriotinę programą „Vyrai Gedimino kalne“ pristatė Kurtuvėnų folkloro ansamblis „Kurtuove“. Renginio pabaigoje dainavome latviškas ir lietuviškas dainas, šokome ratelius. Skaityti toliau

Šiaulių rajono garbės piliečio regalijos įteiktos Ramūnui Karbauskiui

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios minėjimas Naisiuose vyko pilnutėlėje Naisių teatro ir bendruomenės kultūros rūmų salėje. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, gausiai susirinkusius su Vasario 16-ąja pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Jis palinkėjo didžiuotis savo valstybe, įvertinti tai kas pasiekta. Meras padėkojo darniai dirbusiai Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir administracijai.

Po mero sveikinimo laukė ne tik koncertas, bet ir iškilminga Šiaulių rajono garbės piliečio ženklo įteikimo ceremonija. Aidint fanfaroms į sceną buvo pakviesti Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis. Buvo pagarsinta, kad Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijai rekomendacijas dėl Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo atsiuntė Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, Asociacija „Naisių bendruomenė“, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyrius, Asociacija „Šiaulių rajono tautodailininkų bendruomenė“, Bubių seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Judita Šakočiuvienė.

Už nuopelnus įgyvendinant pilietines iniciatyvas, reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui buvo nutarta teikti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai Ramūno Karbauskio kandidatūrą tvirtinimui. Savivaldybės politikų sprendimu 2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas Ramūnui Karbauskiui. Skaityti toliau