Literatūros muziejus

Šiaulių rajono LITERATŪROS MUZIEJUS NAISIUOSE, Naisiai, tel. 8 41 524399

1987 m. spalio 17d. Naisiuose, poeto Zigmo Gaidamavičiaus- Gėlės (1894 – 1912) gimtajame name, duris lankytojams atvėrė Literatūros muziejus.

O mintis įkurti šiuose namuose muziejų dar 1978m. kilo šviesios atminties kraštotyrininkei Birutei Stumbrienei, kuri tuo metu dirbo Šiaulių rajono centrinėje bibliotekoje bibliografijos skyriuje ir buvo sukaupusi daug medžiagos apie Šiaulių rajone gyvenusius, dirbusius ar iš čia kilusius literatus. Šiam sumanymui pritarė tuometinis ūkio vadovas Česlovas Karbauskis. Naisiuose tuo metu jau vyko Knygos šventės, o nuo 1977m.ūkis buvo įsteigęs Zigmo Gėlės premiją už sėkmingiausią metų poezijos debiutą.

Muziejuje surinkta medžiaga apie 100 rašytojų, kalbininkų, literatų, kurių likimai susieti su Šiaulių rajonu. Tai  Jonas ir Juozapas Lideikiai, Povilas Matulionis, Jonas Šliūpas, Augustinas Gricius, Juozas Grušas, Barbora ir Ona Mejerytės, Marius Katiliškis, Juozas Tumas- Vaižgantas, Juozas Ruzgis ir kiti.

Muziejuje dvi ekspozicijų salės, Zigmo Gėlės kambarys, Poezijos kambarys. Antrajame aukšte medalių bei ekslibrisų , skirtų rašytojams, kolekcija.

Šiuo metu muziejui sėkmingai vadovauja Rita Žukauskienė, o Zigmo Gėlės premiją, kurią anksčiau skirdavo ūkis, nuo 1992m. skiria Šiaulių rajono savivaldybė.

Per du dešimtmečius Naisių muziejuje sukaupta 7386 eksponatai , iš jų pagrindiniame fonde- per 4000 eksponatų. Jame apsilankė daugiau kaip 22000 lankytojų.

Muziejuje kasmet vyksta įdomūs, prasmingi renginiai. 2007m. gegužės 19d. tradicinėje poezijos šventėje „Tylios mano dainos…“ įteikta trisdešimt pirmoji Zigmo Gėlės- Gaidamavičiaus premija už geriausią metų poezijos debiutą klaipėdietei poetei Daliai Bielskytei už knygą „ Raudona“. Šventėje dalyvavo nemažai Respublikinio poezijos pavasario dalyvių. Pagerbti Zigmo Gėlės atvyko ir Šiaulių miesto „Romuvos“ gimnazijos moksleiviai. Šiemet jų gimnazijoje atidaryta auditorija, pavadinta Z. Gėlės- Gaidamavičiaus vardu.

2007 m. birželio septintą dieną muziejuje surengtas atminimo vakaras, skirtas muziejaus įkūrėjos, garbės kraštotyrininkės Birutės Stumbrienės 80-osioms gimimo metinėms. Jau tradiciniai tapo literatūriniai skaitymai „Oi, aš dainuosiu tarp kaimo uosių“,  kurie kasmet vyksta rugpjūčio mėnesį, į juos atvyksta literatai iš kitų miestų. Kasmet gruodžio mėnesį vyksta Advento ir padėkos vakarai “Čia ir dabar“, rengiamos parodos. Gražiai paminėtas muziejaus įkūrimo dvidešimtmetis.