NAISIAI

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro

NAISIŲ FILIALAS

III kategorija , 50 vietų žiūrovų salė

Plento g. 9,  Naisiai,  LT – 81476 Šiaulių r., tel. (8 41)386 043

Kultūros renginių organizatorė –  Danutė Kazlauskienė, mob. 868711814, el. paštas – danutekaz@gmail.com

Meno vadovas –  Audronė Treinauskienė, mob. 861809848, el. paštas – audrone43@gmail.com

Organizatorius – Rita Žukauskienė mob. 8 615 35725   el.paštas – ritazuka@gmail.com

1957 metais Naisių kaime Zubovo dvare (dabartinis Naisių literatūros muziejus) įsikūrė kultūros namai. Pirmasis direktorius – Leopoldas Budrikis.  1972 metais atidaryti naujieji kultūros namai Naisių kaimo centre. Nuo 1987 metų Naisių kultūros namuose direktore dirba Danutė Kazlauskienė, meno vadove – Audronė Treinauskienė. Tuo metu susiburia moterų vokalinis ansamblis, vaikų tautinių šokių kolektyvas, šiuolaikinių šokių kolektyvas, mišrus folkloro ansamblis, liaudiška kapela, solistas. 2009 metų spalio mėn. pabaigoje filialas išsikelia į Naisių literatūros muziejaus pastatą.

Tradiciniai renginiai:

 • Koncertas „Dainuojame gimtinei“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti.
 • Romansų vakaras „Čia brėško vakaras ružavas“.
 • Rudens šventė ,,Jau gėrybių pilni aruodai“
 • Užgavėnės ,,Šalta žiema šalin eina…“.
 • Velykinės dirbtuvėlės „Išmarginkim pavasarį“.
  • Koncertas „Tai gražiai skambėjo žodžiai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti
  • Koncertas mamytėms ,,Tau gėles dovanoja pavasaris“.
  • Kaimo šventė – Joninės ,,Buvo naktis šv. Jono…“
  • Vakaronės.
  • Naujametiniai renginiai.

Meno mėgėjų kolektyvai:

 • liaudiška kapela “Naisija”, vad. Audronė Treinauskienė
 • mišrus vokalinis ansamblis, vad. Audronė Treinauskienė
 • šiuolaikinių šokių grupė “Stilius”, vad. Danutė Kazlauskienė
 • vaikų liaudiškų šokių grupė, vad. Danutė Kazlauskienė

 

 Mišrus vokalinis ansamblis  

IMG_3665 Mišrus vokalinis ansamblis  susikūrė 2013m., jam vadovauja meno vadovė Audronė Treinauskienė.  Ansamblyje dainuoja 8 dainininkai: 6 moterys ir 2 vyrai. Kolektyvas atlieka lietuvių  liaudies bei kompozitorių  sukurtas dainas, nuolat atnaujina repertuarą, rūpinasi sceniniu įvaizdžiu. Ansamblis aktyviai dalyvauja filialo veikloje. Dainomis, idėjomis bei priemonėmis prisideda rengiant šventes, vakarones bei renginius, koncertuoja rajono bei filialo renginiuose, Naisių kaimo bendruomenei. 2016 m. ansambliui suteikta IV kategorija.

2014.05.31  Regioninė dainų ir šokių šventė „Čia mūsų namai“, Kuršėnai.

Liaudiškos muzikos kapela „ Naisija“

IMG_3577

 Kapela susikūrė 1999 m. , jai vadovauja meno vadovė Audronė Treinauskienė.       Kolektyvą sudaro 5 muzikantai. Liaudiškos muzikos kapelos repertuaras įvairus. Skamba lietuvių liaudies dainos, populiarios estradinės dainos bei kompozitorių instrumentiniai kūriniai skirti kapeloms. Kapela visada šiltai sutinkama įvairiose šventėse. Koncertuoja savo filialo ir rajono organizuojamuose renginiuose ir šventėse, Joniškio rajono Žagarės, Pakruojo rajono Lygumų kultūros centruose.

2014.09.05  20-oji rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“ Drąsučių filiale.

 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialo šiuolaikinių šokių grupė

„STILIUS”

IMG_3652

Vadovė Danutė KAZLAUSKIENĖ

Kolektyvas susikūrė 1995 m. Šiuo metu I grupėje šoka 7-11 m. vaikai, o II 13-16 metų merginos. Iš viso šoka virš 40 vaikų ir jaunimo. 2005 m. balandžio mėnesį šokių kolektyvas atšventė savo kūrybinės veiklos 10-metį, jam buvo suteiktas vardas – „STILIUS“. Kolektyvas pasižymi stilingumu, kruopščiai parinktais ir pagamintais koncertiniais kostiumais.

Šokių grupės gyvavimo metu surengta nemažai koncertų, dalyvauta daugelyje švenčių ir festivalių. „STILIUS” – nuolatinis tradicinės Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventės – konkurso „Pavasario ritmai”, kur laimi prizines vietas ir nominacijas, rajono dainų švenčių dalyvis.

Šokių būrelis palaiko glaudžius ryšius su Naisių pagrindine mokykla. Dalyvauja Šiaulių miesto ir rajono rengiamuose renginiuose.

2014.04.06.  Vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio konkursas „Te visad šviečia saulė – 2014“, Šiauliai, II vieta.

2014.04.11  Tradicinis Šiaulių rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis „Pavasario ritmai“, Meškuičių filialas.

2014.05.31  Regioninė dainų ir šokių šventė „Čia mūsų namai“, Kuršėnai.

2014.11.28  Šokių šventė „ Atvira erdvė“ Meškuičių filiale.

2014.12.08  9-asis  vaikų ir jaunimo kolektyvų festivalis „ Mes kiekvienas didelis kaip lašas“.

2014 m. Vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio konkursas „Te visad šviečia saulė – 2014“, Šiauliai, II vieta

2014 m. Šiaulių rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis „Pavasario ritmai“, nominacija  „Nuotaikingiausias kolektyvas“

2015 m.  Šiaulių rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis „Pavasario ritmai“, nominacija  „Stilingiausia šokių grupė“.

2015 m.   2-asis respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis – konkursas „Idėjų sąskrydis“ – 2015, III vieta.

2015 m.   I-asis respublikinis jaunimo saviraiškos festivalis „Aukštyn kojom“, nominacija „Už jausmingą atlikimą“.

 

Reikšmingiausi kolektyvo pasiekimai:

Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventė – konkursas „Pavasario ritmai“: 2003 m. III laipsnio diplomas ir nominacija „Stilingiausias kolektyvas“, 2004 m. nominacija „Stilingiausias kolektyvas“, 2006 m. nominacija „Originalių kompozicijų ieškojimai“, 2008 m. II vieta.

2005 m. Tarptautinė paroda – konkursas „ Angelas – dangaus ir žemės tarpininkas“ – diplomas.

Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis – konkursas „Saulė“ – 2006 m. nominacija „Originaliausia kompozicija“, 2010 m. nominacija „Už scenografiją“.

2008 m. Respublikinis mažųjų šokėjų festivalis ,,Ant stogo”, Vilnius – III vieta.

2009 m. Šiaulių apskrities festivalis – konkursas ,,Šokio fiesta – 2009” (Šiauliai) mažųjų šokėjų kolektyvų tarpe laimėta I vieta.

2009, 2011 m. Respublikinis šokių festivalis – konkursas ,,Vaikystės spalvos” (Šiauliai) abu kartus III vietos laimėtojai.

2010 m. Respublikinis šokių festivalis – konkursas ,,Dovana – 2010” (Šiauliai) nominacija „Už artistiškumą“.

2011 m. Šiaulių apskrities šokio fiesta „Melai, tie saldūs kerai“ (Šiauliai) III vieta (mažųjų šokėjų grupė).

2013 m. Respublikinis šokių festivalis – konkursas “Šokių karuselė” – III vieta.

Pagrindinis šokių būrelio tikslas yra padėti vaikui atrasti ir išplėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis šokio priemonėmis puoselėjant vaiko individualumą. Šokių būrelio veiklos organizavimas pasirenkamas atsižvelgiant į vaiko amžių, gebėjimus, poreikius, patirtį. Supažindinama su būdingiausiais įvairių žanrų, stilių, epochų šokių bruožais, išraiškos priemonėmis, skatinama jas naudoti kūrybinei šokio raiškai.