MICAIČIAI

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

MICAIČIŲ FILIALAS

 Saulės g. 1A, Micaičių km.,  tel. (8-41)  378890

Micaičių salė: 250 vietų

Pakumulšių salė: 50 vietų

Kultūros renginių organizatorė Vaiva Melvydaitė, tel. (8-41)  378890, el. p.  vaivamelvydaite@gmail.com

Meno vadovė Birutė Lazdauskytė (Pakumulšių salė)

1968 – 1969 m. prie buvusios Micaičių kolūkio kontoros buvo pristatytas priestatas – kultūros namai. Kultūrinį darbą čia pradėjo Angelė Širvinckienė, Valda Ermantytė-Labanauskienė, Onutė Steponkutė ir Stasys Sidabras. Tai pirmieji kultūriniai žingsniai Micaičiuose. Veikė moterų ansamblis, šokių kolektyvas, kaimo kapela. Metams bėgant prie šio kolektyvo prisijungė Rita Andruškevičienė.

Daugelį metų veikė kaimo kapela (vadovas Alfonsas Matutis). Rita Andriuškevičienė nuoširdžiai dirbo su ritminių šokių kolektyvais. Per 30 darbo metų Micaičiuose ji ne vieną grupę nuo mažens „užaugino“. Micaitiškiai mėgsta ir spektaklius (yra pastatę K. Sajos „Kepurė dega“, „Paršo gaudynės“, „Pereinamoji lapė“ ir kt.).

Micaičių filialo organizuojamos šventės: valstybinių švenčių minėjimai, Užgavėnės, velykiniai bei advento renginiai, šeimų vakaronės, Joninių gegužinės, eglutės įžiebimo, kraštiečių, derliaus šventės, įvairūs renginiai vaikams ir jaunimui.

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI:

Micaičių filialo kolektyvai:

Folkloro ansamblis IV kateg.

micaiciu folkloras

Vadovė Birutė Lazdauskytė

Pats seniausias filialo kolektyvas –  folkloro ansamblis, kuriam vadovavo Micaičių kultūros namų direktorė Angelė Širvinckienė. Per 35 metus daug dainų sudainuota, ratelių sušokta. 3 kartus dalyvauta respublikiniame renginyje „Ant marių krantelio“ Rumšiškėse, dainuota ir pas kaimynus latvius Kuldygoje, koncertuota su ansamblio „Lietuva“ dalyviais pasaulio lietuvių dainų šventėse. Dainos skambėdavo ir per radiją, 2013 metais išleistas kompaktinis diskas „Prasivėrus svirna duris“, kuriame yra ir mūsų ansamblio įdainuotos dainos. „Kad mums nei didelių rūmų, nei brangių muzikų nereikia“ – sako ansamblietės. Jos dainuoja senovines dainas, kurių pagalba proseneliai trumpindavo savo darbus; žaidžia žaidimus, kuriuos ir dūminėje pirkaitėje žaisdavo. Nuo 2017 m. su folkloro ansambliu dirba meno vadovė Birutė Lazdauskytė.

Micaičių bendruomenės liaudiškos muzikos kapela

Kapela

Vadovas Vytautas Liutkus

2017 metais Micaičių žmonių prašymu buvo įkurta Micaičių bendruomenės liaudiškos muzikos kapela. Kapela dar labai jauna, bet netrūksta koncertų. Koncertuoja Micaičių filialo rengiamuose renginiuose, rajone organizuojamuose šventėse.

Micaičių bendruomenės mišrus vokalinis ansamblis

misrus vokalinis

Vadovė Dalia Daukšienė

Daina muzikoje tai tarsi trumpas kūrinys, kuriuo mes išreiškiame savo jausmus, išgyvenimus, nuotaikas. 2017 metais D. Daukšienė subūrė Micaičių kaimo žmones, kurie neabejingi dainai. Kolektyvas dalyvauja visuose Micaičių filialo rengiamuose renginiuose, rajoninėse šventėse. Dalyvavo Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventėje „Auksinio rudens valsas“.

Micaičių bendruomenės humoro grupė „Kaimynės“

kaimynes

Vadovė Irena Kaselienė

2014 metais Micaičių humoro kolektyvas atšventė 25-erių metų darbo kūrybinę sukaktį. Humoro grupė dalyvauja rajoninėse apžiūrose, mielai vyksta koncertuoti į kitus kultūros namus, bei įstaigas.  2012 metais humoro grupė buvo pakviesta dalyvauti Respublikiniame „Juokis“ sambūrio baigiamajame koncerte, kuris vyko Radviliškio miesto kultūros centre, šventė buvo rodoma per LRT.  Kolektyvo branda nebuvo atsitiktinė ir kolektyvas vėl kviečiamas dalyvauti tarp geriausių Respublikos humoro grupių „Juokis“ sambūrio 2013 m. baigiamajame koncerte. Humoro grupė nuolatinė Šiaulių rajono tradicinės jumoro ir satyros šventės „Juoktis reikia – juoktis sveika“ dalyvė. Nuo 2017 metų kolektyvo vadovė Irena Kaselienė. Grupė 2017 metais koncertavo savo filialo ir rajono organizuojamuose įvairiuose renginiuose, tradicinėje jumoro ir satyros šventėje „Juoktis sveika, juoktis reikia“, humoro grupių šventėje „Šypsenėlė“.

Pakumulšių salės kolektyvai:

Moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė“ III kateg.

Gaudene

Vadovė Birutė Lazdauskytė

Moterų vokalinis ansamblis 2013 m. atšventė 20 metų veiklos sukaktį. Ansamblyje dainuoja 8 moterys. 2007  m. ansambliui suteiktas „Gaudenės“ vardas. Nuo pat įsikūrimo pradžios ansamblyje dainuoja E. Vilkienė, L. Poškienė. Vėliau prisijungė I. Daujotienė, A. Bružienė, Z. Grigutienė, G. Kiriliauskienė, V. Banienė. Ansamblio repertuare jau labai daug dainų, ir jis vis papildomas naujomis. Jos skamba gyvenvietės, rajono šventėse, aplinkinių vietovių kultūros centruose organizuojamuose renginiuose. Kolektyvas visada dalyvauja Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę“.

Folkloro ansamblis III kateg.

pakumulsiu folkloras

Vadovė Birutė Lazdauskytė

Folkloro ansamblis gyvuojau jau daug metų ir jame dainuoja 10 moterų. Vadovė džiaugiasi, kad ir jaunimas domisi folklorinėmis dainomis, tradicijomis. Kolektyvas dalyvauja rajono dainų šventėse, rengia pasirodymus aplinkiniuose ir savo kultūros namuose. Kolektyvo vadovė Birutė Lazdauksytė dalyvauja Šiaulių regiono pasakotojų šventėje – konkurse „Šnekorių avilys“. 2016 m. išrinkta geriausia iš geriausių pasakotojų „Avilio šnekorė“. 2017 m. Folkloro ansamblio dalyvė Gabija Brikytė dalyvavo Šiaulių rajono vietiniame ture „Tramtatulis“ Verbūnuose ir buvo atrinkta dalyvauti Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis 2017“ Žemaitijos regioniniame ture Telšiuose.