GRUZDŽIAI

                                   Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro                                                                                                GRUZDŽIŲ FILIALAS

jjj

Šiaulių g. 3, Gruzdžiai, Šiaulių rajonas Tel. 8-41-372291

200 vietų žiūrovų salė

Darbuotojai:

Meno vadovas Marius Tarasevičius, mob. 8-629-50913; el. paštas mario.tarasini@gmail.com

Meno vadovė Danutė Kazlauskienė, mob. 8-687-11814; el. paštas danutekaz@gmail.com

Meno vadovas Mantas Markušenka, mob. 869696674; el. paštas mantasmarkusenka1994@gmail.com

1916 m. Gruzdžiuose įsikūrė mažytis kultūros namų židinėlis: įsisteigė kanklių draugija, scenos mėgėjų būrelis. Už vakarų metu surinktus pinigus jie įsigydavo knygų, gamindavo dekoracijas. Repertuarą parinkdavo ir vakarus organizuodavo Maskvos universiteto studentai – medikas Liudas Jonkus, jo brolis Pranas Jonkus iš Valdomų kaimo. Aktyvios vaidintojos buvo seserys Bronė ir Morta Šalkauskaitės.

Tarpukario laikotarpiu pastovios salės Gruzdžiuose nebuvo. Vakarai buvo ruošiami privačiuose namuose. 1922 m. suvaidinta “Meilė ir klasta” Šiaulių gatvės 14-ame name. Vaidino dainininkė Zofija Kulnytė–Bandorienė, Juozas Bauža, Koverienė, Marytė Daujotienė.

1929 m. Gruzdžiuose jau buvo  dūdų orkestras, 1930 m. – mišrus šokių ratelis.

Pokario metais Nepriklausomybės aikštėje stovėjusiame name veikė klubas – skatykla. Nuo 1949 m. klubo – skaityklos vedėju dirbo Algis Ciškevičius. Vėliau klubas – skaitykla perorganizuota į kultūros namus.

2005 m. rekonstravus parduotuvę Šiaulių gatvėje, priešais tuometinę vidurinę mokyklą (dabar gimnazija), įrengtos dvi kultūros įstaigos – biblioteka ir Kultūros centras. Per tradicinę Roko šventę įvyko Kultūros centro atidarymas.

MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVAI:

  • Humoro grupė(vad. Marius Tarasevičius)
  • Liaudiškos muzikos kapela(vad. Marius Tarasevičius)
  • Muzikos grupė „BRANDUS“ (vad. Marius Tarasevičius)
  • Šeimos lėlių teatras „ABRA KADABRA“ I kateg. (vad. Jurgita Jasiškytė)
  • Šiuolaikinių šokių grupė „Šypsenėlė“ (vad. Danutė Kazlauskienė)
  • Liaudiškų šokių grupė (vad. Janina Veikšienė)

 

Šeimos lėlių teatras „ABRA KADABRA“

seimos-leliu-teatras-abra-kadabra-1seimos-leliu-teatras-abra-kadabra-2

Kolektyvo vadovė JURGITA JASIŠKYTĖ

Su lėlėmis Jurgita Jasiškytė žaidžia nuo 1988 m., o jos kuriamuose spektakliuose vaidina visa šeima – vyras Rimas Ribinskas ir trys dukterys. Per kūrybos metus žiūrovai galėjo pamatyti dvylika spektaklių – dešimt lėlių, du – dramos. Devynis kartus „ABRA KADABRA“ dalyvavo regioninėse „Molinuko teatro“ šventėse, iš jų šešis kartus tapo respublikinių švenčių diplomantais.

2003 m. su spektakliu „Vėtrų karalienė“ dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“. Pastarųjų metų spektakliai  J. Jasiškytės „Miegok, Ugnyte“, Rusų liaudies pasaka „Grybukas – stogiukas“, Lietuvių liaudies pasaka „Bandelė“, pagal Škrinjarič Sunčana „Pienės suknelė“ ne tik tapo „Molinuko teatro“ laureatais, bet buvo šiltai sutikti žiūrovų Kurtuvėnų klojimo teatrų šventėse. Jurgita pati kuria lėles, scenografiją, režisuoja ir vaidina. Ji tiki, kad „lėlių teatras – tai stebuklas. Ir jeigu spektaklio metu žiūrovų akys žiba, o lūpos šypsosi – stebuklas įvyko. Šis darnus, kompaktiškas kolektyvas dažnai kviečiamas į lėlių teatrų šventes Mažeikiuose, Klaipėdoje, Ukmergėje, Kelmėje, Rokiškyje.

2012 m. “ABRA KADABRA“ ir Jurgita Jasiškytė pripažinti „Geriausiu lėlių teatru ir vadovu“ ir pelnė „Aukso paukštę“.

2014 m. su spektakliu K. Donelaičio „ Rudikis jomarkininks“ dalyvavo Dainų šventės Teatro dienoje, šventėje „Tegyvuoja teatras“ nominuoti „Ryškiausiu lėlių teatrinės kultūros puoselėtoju“. 2016 m. balandžio 9 d. Rietavo savivaldybės kultūros centre įvyko XXI Lietuvos lėlių teatrų šventės „MOLINUKO TEATRAS“ regioninis turas. Šiaulių rajoną atstovavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialo šeimos lėlių teatras ,,ABRA KADABRA“ su spektakliu pagal lietuvių liaudies pasaką ,,Kaip Jonelis baimės ieškojo“. Gegužės 5 d. baigiamoji lėlių  teatrų šventė vyko Panevėžio lėlių „Vežimo teatre“, kur kolektyvui įteikta padėka. Šis kolektyvas ,, MOLINUKO TEATRAS“ šventėse dalyvauja jau dvyliktą kartą.

 Suaugusiųjų dramos kolektyvas

Nuo 1992 m. dramos kolektyvui vadovavo Janina Veikšienė. Buvo suvaidinti šie kūriniai: Žemaitės “Trys mylimos”, “Marti”, “Mūsų gerasis”, B. Sruogos “Uošvė”, J. Grušo “Nenuorama žmona”, K. Sajos “Palangos liūtas”, Keturakio “Amerika pirtyje”, A. Miliūno “Draugiškas teismas”, A. Griciaus “Buvo, buvo, kaip nebuvo” ir “Ponaitis”, J. Paukštelio “Vaiduokliai”, N. Gogolio “Vedybos”, N. Erdmano “Savižudis”, B. Dauguviečio “Žaldokynė”, V. Misevičiaus “Ramybės viešbutis”, Moljero “Tariamasis ligonis”, “Vaiduokliai vienkiemyje”, “Miestelėnas bajoras”. Kolektyvas dalyvavo kaimo teatrų šventėse “Pastogė” Biržuose (1998 m.), Kėdainiuose (2000 m.), Šiaulių apskrities klojimo teatrų šventėse Kurtuvėnuose. Taip pat kituose Šiaulių rajono kultūros centro filialuose, Kėdainių rajone Krakėse, Akmenėje, Radviliškyje. Nuo 2012 m. kolektyvui vadovauja M. Tarasevičius. Nuo 2017 metų kolektyvo veikla sustabdyta.

Humoro grupė

Gruzdžių vaidintojos eilę metų šmaikštavusios tarp koncerto numerių 1999 m. susibūrė į “Bobų partiją”, vadovė Janina Veikšienė, Grupė parengdavo įvairias humoro programas: “Gruzdžių bobos”, “Botagėlis”, “Šluota”, “Špricas”. Nuo 2004 m. į kolektyvą įsijungė ir vyrai, tad grupė pasivadino “BVŠ” (bobų vyrų šou). Humoro grupė dalyvavo LTV projekte “Juoko vakarienė” ir  užėmė trečią vietą. Nuo 2012 m. humoro grupei vadovauja  meno vadovas Marius Tarasevičius. Su humoro programa “Šlanga” 2013 m. grupė Šiaulių rajono humoro grupių šventėje laimėjo pirmąją vietą, dalyvavo regioninėje apžiūroje Šeduvoje, o lapkričio 16 d. dalyvavo respublikinėje humoro šventėje “Juokis”. Nuo 2017 metų kolektyvas dalyvauja rajono  organizuojamose šventėse, apžiūrose, koncertuose.

 Liaudiškos muzikos kapela

Dalyvauja visose Gruzdžių ir rajono šventėse. 1998 m. dalyvavo Kuršėnuose vykusiame kompozitoriaus V. Juozapaičio jubiliejiniame vakare “Grok, Jurgeli”. Kapelai vadovavo: V. Ablingis (1988 – 1994 m.) R. Danilevičius (1994 – 1997 m.), N. Karalienė (1997 – 2002 m.), H. Kalinas (1997 – 2005 m.). Dabar jai vadovauja Marius Tarasevičius.

 

Šiuolaikinių šokių grupė „Šypsenėlė“

17834960_1145682622225239_3846086359610241683_o

Kolektyvas susikūrė 2016 metais, vadovė Danutė Kazlauskienė. 2017 metais šiuolaikinių šokių grupė „Šypsenėlė“ dalyvavo Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventėje „Pavasario ritmai 2017“ ir pelnė II laipsnio diplomą. Taip pat šoko festivalis „Mes kiekvienas didelis kaip lašas“ Šiauliuose. Koncertuoja savo filialo organizuojamuose  įvairiuose renginiuose.

 

Liaudiškų šokių grupė

suaugusiu-liaudisku-sokiu-grupe

Kolektyvo vadovė JANINA VEIKŠIENĖ

Liaudiškų šokių grupė susibūrė 1953 metais. Nuo 1992 m. jam vadovavo Janina Veikšienė. 1998 metais kolektyvas dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. Taip pat šokėjai dalyvauja rajoniniuose renginiuose, Gruzdžių filialo šventėse.  Nuo 2013 m. šio kolektyvo vadove buvo  Raimonda Žarienė. Dabar kolektyvui vadovauja Janina Veikšienė. Šokėjai dalyvauja rajono organizuojamose šventėse, koncertuose, bendradarbiauja su rajono meno mėgėjų kolektyvais, keičiasi koncertinėmis programomis.

 Tradicinės šventės:

Šv. Roko atlaidų šventė “Gruzdžiams 380 metų“

2 3 4 6 7 8img_5519 img_5524 img_5528

Joninių šventė

7 9 14 16 17 18 20 21 23 24 27

 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

1 2 3 4 5 6 7 20 21

 

Vasaros pabaigtuvių šventė Šiupyliuose

dsc_0108 dsc_0112 dsc_0133 dsc_0144 dsc_0152 dsc_0171

 

Rajoninės šventės Gruzdžiuose:

 

Tradicinės rajono humoro ir satyros šventės „Juoktis sveika, juoktis reikia“ Gruzdžių filiale akimirkos

img_4616 img_4626 img_4639 img_4658 img_4676 img_4677 img_4685 img_4701 img_4706

 

Tradicinės rajono vaikų ir jaunimo teatrų šventės ,,Po kauke“ Gruzdžių filiale akimirkos

img_4522 img_4524 img_4535 img_4552 img_4564 img_4570 img_4576 img_4577