BAZILIONAI

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

BAZILIONŲ FILIALAS

 (III kategorija) 240 vietų žiūrovų salė

Pageluvio g. 13, Bazilionai, Šiaulių raj. LT-80162

 

Bubių salė – 80 vietų  žiūrovų  salė (Šilojų g. 1, Bubiai, Šiaulių r., LT-80200)

Gilvyčių salė – 80 vietų    žiūrovų  salė (Pušyno g. 9,  Gilvyčių k., Šiaulių r., LT-80254)

Kurtuvėnų salė –  50 vietų žiūrovų  salė (P. Višinskio g. 1A, Kurtuvėnai, Šiaulių r., LT-80224)

 

Kultūros renginių organizatorius Raimondas Sinkevičius tel. (8 41) 37 38 83 ; el. paštas – bazilionaikc@gmail.com ;

Meno vadovė – režisierė Birutė Sinkevičienė;

Meno vadovas – instrumentalistas Arvydas Marcinkevičius;

Meno vadovė Edita Ramančionienė;

Meno vadovė Rimutė Janaitienė.

ŠRSKC Bazilionų filialo tikslas:  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines                  programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, tenkinti Bubių seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

ŠRSKC Bazilionų filialo uždaviniai:  sudaryti sąlygas Bazilionų filialo veiklos teritorijos  gyventojams  dalyvauti  kultūrinėje veikloje, formuoti jų kultūrinius poreikius;

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

skatinti  mėgėjų meno plėtrą;

vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas;

sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui.

bendradarbiauti su Šiaulių r. savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis organizuojant įvairius renginius bei edukacines veiklas.

ŠRSKC Bazilionų filialo vizija:  laisvalaikio, pramogų, liaudies meno, vietos tradicijų ir papročių skleidimo centras. Moderniose, pritaikytose kultūriniams poreikiams patalpose plečiantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veiklose.

1957 metais Bazilionų miestelyje pradėjo veikti pirmieji kultūros namai. Įstaigai vadovauti buvo paskirta jauna Šiaulių muzikos mokyklos  auklėtinė Nastė Kleinauskaitė. Tačiau neilgai – ją ir dar dešimt saviveiklininkų, važiuojančių iš pasirodymo, ištiko skaudi nelaimė.  Kultūrinė veikla pristojo, bet 1959 m. vėl veikė tautinių šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis, vėliau choras, kapela, dramos būrelis.

1987m. Bazilionuose pastatyti nauji, dideli ir erdvūs kultūros namai. Šiuo metu Bazilionų filiale dirba 6 kūrybiniai darbuotojai, vykdydami kultūrinę veiklą visoje Bubių seniūnijos teritorijoje, kurioje gyvena apie 2600 gyventojų. Nuo 2012m vykdomas ES finansuojamas  projektas, kurio metu bus pakeisti visi pastato langai  ir durys, renovuoti tualetai, sutvarkytas scenos apšvietimas, bei žiūrovų salės šildymas.

Pagrindinės Bazilionų filialo organizuojamos šventės: Kurtuvėnų klojimų teatrų  festivalis, visų Bubių seniūnijos miestelių didžiosios šventės,  valstybinių švenčių minėjimai, užgavėnės ,velykiniai renginiai vaikams, šeimų vakaronės, Joninių gegužinės, eglutės įžiebimo, kraštiečių šventės, rudens šventės,  valstybės diena,  mokslo žinių šventė Bazilionuose, naujametiniai šokių vakarai jaunimui.

MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVAI:

  • Mėgėjų teatras I  kateg. vad. B.Sinkevičienė (Bazilionai)
  • Mėgėjų teatro skaitovų grupė vad. B.Sinkevičienė (Bazilionai)
  • Folkloro  ansamblis „Obelėlė“ III kateg. vad. A. Vyšniauskienė (Bubiai)
  • Folkloro ansamblis „Gilvieta“ III kateg. vad. R. Janaitienė (Gilvyčiai)
  • Folkloro ansamblis „Kurtuovė“ II kateg. vad. E. Ramančionienė (Kurtuvėnai)
  • Pramoginės muzikos duetas vad. V. Dauskurdis (Bubiai)
  • Moterų vokalinis ansamblis III kateg.vad. A. Vyšniauskienė (Bubiai, laikinai veikla sustabdyta)
  • Solistė vad. A. Vyšniauskienė (Bubiai)
  • Liaudiška kapela „Dubysa“ vad. V. Dauskurdis (Bubiai)
  • Humoro grupė vad. R. Janaitienė (Gilvyčiai, laikinai veikla sustabdyta)
  • Folklorinė kapela vad. A.Marcinkevičius (Bazilionai)
  • Merginų vokalinis ansamblis vad. A. Marcinkevičius (Bazilionai)
  • Mišrus vokalinis instrumentinis duetas  vad. R. Sinkevičius (Bazilionai)
  • Pučiamųjų instrumentų grupė  vad. R.Sinkevičius (Bazilionai)
  • Solistė vad. R.Sinkevičius (Bazilionai)

 

Mėgėjų teatras

teatro_nuotrauka

Kolektyvo vadovė ir režisierė Birutė SINKEVIČIENĖ

tel. (8 41) 373883 ; el.paštas- bazilionaikc@gmail.com

Kolektyvas 2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90 – mečiui paminėti, dalyvis.

Kolektyvas susikūrė 1991 metais. Pirmasis spektaklis – Kazio Sajos „Šventežeris” režisierė Dalia Ozolienė. Pirmieji aktoriai (Janina Radžvilienė, Rima Janulaitienė, Rymantas- Mataušas Martuzas, Bronius Gairionis, Arvydas Marcinkevičius, Birutė Sinkevičienė, Vanda Gumbakienė, Raimondas Sinkevičius, Vygandas Marcinkevičius) 1994 m. šį spektaklį kolektyvas vaidino  pirmojoje Lietuvos kaimo teatrų šventės „Pastogė” regioniniame ture Joniškyje. Geriausiu vyro vaidmens atlikėju buvo pripažintas kolektyvo artistas Rymantas- Mataušas Martuzas.

Visus vėlesnius spektaklius režisavo kolektyvo vadovė Birutė Sinkevičienė. Tai – V. Ruminavičiūtės „Sunki našta”, V. Bladykaitės „Ženteliai”, K.Sajos „Pasimatymas sodo namelyje”, Didžiulienės-Žmonos „Paskubėjo”, S. Galinaičio „Vaiduokliai”, G.Semėnienės „Susitaikė”. Visus šiuos spektaklius  kolektyvas rodė Lietuvos kaimo teatrų šventės „Pastogė” regioniniuose turuose, o su spektakliais “Sunki našta”, „Ženteliai“, „Dėdė atvažiavo“ pateko į geriausių  kaimo teatrų dešimtukus. Kolektyvas savo spektaklius vaidino Šiaulių, Radviliškio, Biržų, Mažeikių, Plungės, Ukmergės, Lazdijų, Šakių, Jurbarko rajonų bei miestų scenose.

Teatro kolektyvas kasmet organizuoja tradicinę  rajono kaimo teatrų šventę  „Po savo stogu“, kuri vyksta  Bazilionuose.

Vaidina ir dalyvauja organizacinėje veikloje Respublikinėse klojimo teatrų šventėse  Kurtuvėnuose  (Šiaulių r.). Bazilionų teatras dalyvavo  klojimo teatrų festivaliuose: 2001 (vyko tarptautinis  festivalis), 2006 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m. Kurtuvėnuose (Šiaulių r.), 2005 m., 2009 m. ir 2014m. Punske (Lenkija), 2003 m. Meškuičiuose (Šiaulių r.), Naujojoje Kirsnoje (Lazdijų r.), Paragiuose (Akmenės r.).

2006 m. kolektyvas, minėdamas  kūrybinės veiklos 15 – os metų sukaktį, žiūrovams pristatė spektaklį V. Kozobrodskio „Dėdė atvažiavo”.  2007 m. regiono teatrų šventėje Žagarėje  teatro aktoriui Raimondui Sinkevičiui už šiame spektaklyje sukurtą vaidmenį įteikta nominacija „Už geriausią vyro vaidmenį“. Spektaklis parodytas regioninėje ir respublikinėje kaimo teatrų šventėse „Pastogė 2008“ kur  pelnė Laureato diplomą. 2009 m.  mėgėjų teatras pasirodė žiūrovams su nauju pastatymu tai  Žemaitės „Stebuklingas daktaras“. Šiame spektaklyje vaidino 20 bazilioniškių aktorių (Valdas Petryla, Vida Petrylienė, Stasys Bagūnas, Ala Bagūnienė, Živilė Bagūnaitė, Arvydas Marcinkevičius, Angelė Kvašienė, Daiva Valančienė, Raimondas Sinkevičius, Jolanta Marcinkevičienė, Simas Marcinkevičius, Rimas Karlinskas, Žavinta Gorytė, Indrė Valančiūtė, Laima Karlinskaitė, Lina Karlinskienė, Manta Karlinskaitė) 2010 m. Bazilionų mėgėjų teatras  dalyvavo Devintojoje kaimo  ir miestelių mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje „Pastogė 2010“, kuri vyko Alksnupiuose (Radviliškio r.) ir buvo apdovanotas konkurso padėkos raštu. Taip pat pasirodė ir buvo labai šiltai sutiktas gausaus žiūrovų būrio Daugyvenės Kultūros istorijos muziejaus –draustinio Kleboniškių kaimo klojime.

2011 m. Bazilionų mėgėjų teatras paminėjo savo kūrybinės veiklos dvidešimtmetį. Savojo  miestelio žiūrovams parodė  premjerą – Žemaitės „Trys mylimos“. Spektaklį rodė Kurtuvėnuose, Verbūnuose, Kuršėnuose, Ginkūnuose (Šiaulių r.), Radviliškyje, Gasčiūnuose (Joniškio r.).

2012 m. kolektyvas tapo vienu iš pretendentu „Aukso paukštei“ nominacijoje „Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovas“. Nominacija suteikiamas kaimo ir miestelio suaugusiems teatrams (kas antri metai) už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų veiklą ir laimėjimus „Atspindžių“ šventėse, dalyvavimą festivaliuose, teatro renginių organizavimą.

Teatras už  spektaklį Žemaitės „Trys mylimos“ 2012 m. Švenčionėliuose vykusioje XXI Lietuvos mėgėjų  teatrų šventėje „Atspindžiai“  apdovanotas „Atspindžių“ diplomu.

10525051_740157002689934_131363388_n

            2013 m. VIII Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje  „Tegyvuoja teatras“, skirtoje  Tarptautinei teatro dienai,  Bazilionų mėgėjų teatro aktorė Lina Karlinskienė už Petronės vaidmenį pastarajame spektaklyje pristatyta nominacijai  ir apdovanota  LLKC diplomu už  „Ryškiausią moters epizodinį vaidmenį“.

2013 metų spalio mėnesį teatro režisierė Birutė Sinkevičienė pastatė literatūrinę kompoziciją pagal Kristijoną Donelaitį „Žiema“. Šią programą teatras parodė Šiaulių  rajono švietimo  bei kultūros įstaigose Aukštelkėje,  Ginkūnuose,  Naisiuose, Verbūnuose bei Kuršėnuose. 2014 m. Bazilionų mėgėjų teatras su šia literatūrine kompozicija dalyvavo Regioninėje dainų ir šokių šventėje „Čia mūsų namai“ Kuršėnuose bei Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ teatro dienoje „Dyvų dyvai“ Vilniuje. 2013  Bazilionų mėgėjų teatras parodė naują spektaklį – G. M. Martines  De  Sierra „Lopšinė vienuolyne“ (spektaklyje dalyvauja, Danutė Karinauskienė, Angelė Kvašienė, Urtė Baranauskytė, Kristina Kulikauskienė, Laima Karlinskaitė, Daiva Varanauskaitė, Lina Karlinskienė, Rugilė Venskutė, Raimondas Sinkevičius, Viktoras Jaselskis,  Arvydas Marcinkevičius ).

2013  Bazilionų mėgėjų teatras parodė naują spektaklį – G. M. Martines  De  Sierra „Lopšinė vienuolyne“ (spektaklyje dalyvauja, Danutė Karinauskienė, Angelė Kvašienė, Urtė Baranauskytė, Kristina Kulikauskienė, Laima Karlinskaitė, Daiva Varanauskaitė, Lina Karlinskienė, Rugilė Venskutė, Raimondas Sinkevičius, Viktoras Jaselskis,  Arvydas Marcinkevičius ).

2014 metais kolektyvas apdovanotas LLKC organizuojamos Šventės „Tegyvuoja teatras“ diplomu nominacija  „Ryškiausias miestelio, kaimo suaugusiųjų  teatrinės kultūros skleidėjas“.

2014 m. lapkričio 9 d. teatras atstovavo Šiaulių rajoną LLKC organizuojamoje mėgėjų teatrų apžiūroje „Atspindžiai“  Šakiuose ir baigiamojoje geriausių Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje Radviliškyje. Kolektyvas parodė  melodramą G. M. Martinez De Sierra „Lopšinė vienuolyne“.

2016 m. pastatytas naujas spektaklis Marijos Atanavičiūtės – Alytienės „Kurčias žentas“ vaidina Lina Karlinskienė, Daiva Varanauskaitė, Viktoras Jaselskis, R. Sinkevičius. Kolektyvas atstovavo Šiaulių rajoną LNKC organizuotame mėgėjų tetrų apžiūroje „Atspindžiai“ kuris vyko Kuršėnuose.

 

Folkloro ansamblis „Obelėlė“

picture-006

Vadovė Aldona Vyšniauskienė

Folkloro ansamblis 1994 m., 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų švenčių,  Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.), Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (2009 m.) dalyvis.

Bubių folkloro ansamblio susikūrė 1981 m. Ansamblį subūrė ir iki 1990 metų  vadovavo Zofija Papova, 1990 – 1994 metų laikotarpio vadovė Aušra Gaidytė-Brijūnienė. Nuo 1997 metų jam vadovauja Aldona Vyšniauskienė.

Kolektyvas yra mėgstamas klausytojų. Ansamblis pavergia autentišku, nepaprastai skambiu, savitu dainų atlikimu.

Ansamblis yra parengęs Advento laikotarpio, Vasario 16 dienos paminėjimo programas. Paskutinioji programa ,,Rūtytėles skyniau, vainikėlį pyniau“ parengta 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventei. Kolektyvo narės aktyvios kraštotyros ekspedicijose.

1996 metais kolektyvas įrašė savo atliekamas dainas Lietuvos radijo ir televizijos studijoje.  2005 m. balandžio 1 d. filmavosi LTV ,,Gero ūpo“ laidoje. Folkloro ansamblis aktyviai koncertuoja Šiaulių rajono renginiuose, Šiaulių apskrityje.

Kolektyvo dainininkės, nepaisant garbaus amžiaus, entuziastingai skleidžia lietuviškos dainos grožį, puoselėje lietuviškas tradicijas.  „Obelėlė“ išsiskiria savo grynuolišku, skambiu, autentišku dainavimu.

 

 Folkloro ansamblis „KURTUOVE“

Kurtuove

Vadovė   Edita  RAMANČIONIENĖ  kurtuove@gmail.com

„Kurtuove“ Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003m.), Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“(2007 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“(2009 m.),  2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90 – mečiui paminėti, dalyvis.

1970 m. ansamblį įkūrė ir jam vadovavo Kurtuvėnų aštuonmetės mokyklos direktorė Janina Čepulytė-Lukoševičienė. Kolektyvas garsėjo autentiškumu, įdomia ir savita koncertine programa. 1971 m. ansamblį filmavo Lietuvos televizija. Vėliau daug koncertuota respublikinėse šventėse ir renginiuose.

1981 m. kolektyvui imasi vadovauti Zofija Papova. Prie kurtuvėniškių prisijungia Bubių dainininkės. Jungtinis kolektyvas dalyvauja 1994 m.,1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėse, daug koncertuoja. 1984 m. Bubių-Kurtuvėnų ansamblis tapo respublikinio konkurso „Ant marių krantelio“ laureatu, dalyvavo „Baltica-93“ ir „Baltica-96“ festivaliuose. 1996 m. ansamblio 12 autentiškų dainų įrašyta Lietuvos valstybiniame radijuje. Vėliau kolektyvui imasi vadovauti Irena Pluščiauskienė.

2003 m. kolektyvui pradeda vadovauti Edita Ramančionienė ir tais pačiais metais Kurtuvėnų folkloro ansamblis pasivadina „KURTUOVE“. Trumpai vadovę pavadavo Aurelija Kniurienė.

2009 m. įgyvendinus projektą finansuojamą Žemės ūkio ministerijos pagal kaimo rėmimo programą Kurtuvėnų folkloro ansamblis įsigijo naujus tautinius žemaitiškus rūbus bei išleido lankstinuką apie „Kurtuoves“ kolektyvą.

2011 m. kolektyvas atstovavo Lietuvą kaukių šventėje Viesitės mieste (Latvija).

2012 m. Šiaulių krašto folklorą pristatė “Kaziuko” žemaitiškoje mugėje (Vilnius) ir  tarptautiniame Viduramžių festivalyje „Daugmale per šimtmečius“ Daugmalėje  (Latvija).

2006 m. ir 2012 m. ansamblio atliekamų Kurtuvėnų krašto dainų ir pasakojimų įrašai papildė Lietuvos liaudies kultūros centro fondus. Keletas k-vo dainų patalpintos į 2012 m. LLKC iniciatyva išleidžiamų kompaktinių plokštelių ciklo DAINOS IŠ VISOS LIETUVOS albumą „Prasivėrus svirna duris“ Šiaulių krašto liaudies dainos, pasakojimai.

Kolektyvas garsėja autentiškumu – ansamblio repertuarą sudaro išskirtinai tik Kurtuvėnų ir jo apylinkėse užrašytos dainos, šokiai, rateliai. Džiaugiamės, kad šiuo metu ansamblis pasipildė naujais nariais.

 

             Bubių liaudiškos muzikos kapela „Dubysa“

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Naujai susikūrusi kapela „Dubysa“ (vad. V. Dauskurdis)  dalyvauja rajono dainų šventėse ir peržiūrose „Auksinio rudens valsas“. Aktyviai koncertuoja savo rajone. Yra mėgiamas ir laukiamas žiūrovų.

               Bazilionų filialo Bubių salės vyrų ansamblis

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Vyrų ansamblis susikūrė 2015 metais (vad. Aldona Vyšniauskienė).

2015 m dalyvavo rajoninėje vokalinių ansamblių šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę“

2016 m. dalyvavo respublikinio solistų ir vokalinių ansmblių solistų konkurso „Sidabriniai balsai“ I ture.

Ansamblis aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje.

 

                    Pop duetas „Dviese“

p1090571

Duetas „Dviese“ (vadovas Vaclovas Dauskurdis) gyvuoja apie 15 metų.

2012 m. dalyvavo Šiaulių regiono populiariosios muzikos šventėje  ,,PopRatas“, kuriame pelnė „Auksinio mikrofono“ nominaciją.

Duetas dalyvauja savo ir kitų rajonų renginiuose.

 

Folklorinė kapela 

14560046_1098164246919208_3355658671472523377_o

II kategorija

Vadovas Arvydas Marcinkevičius.

Folklorinė kapela susikūrė 2013 metais. Kapeloje grojo trys muzikantai: Antanas Pažarauskas {cimbolai, armonika}, Arvydas Marcinkevičius {armonika}, Rimantas Karlinskas {būgnas}. Grodavo instrumentinę liaudies muziką. Kolektyvas  2014 m. Lietuvos dainų šventės ,,Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90-mečiui paminėti, dalyvis.

Šiuo metu kolektyvo sudėtis pasikeitė. Muzikuoja penki muzikantai: Birutė Sinkevičienė {liaudiški ritminiai instrumentai}, Vaclovas Dauskurdis {vokalas}, Raimondas Sinkevičius {basetlė}, Rimantas Karlinskas {būgnas}, Arvydas Marcinkevičius {armonika}. Kolektyvas aktyviai koncertuoja Bazilionų filialo kultūros įstaigose, rajone, ir už jo ribų. Dalyvauja rajono dainų šventėse, peržiūruose  ,,Auksinio rudens valsas“.

Kapela dažnai groja rajono liaudiškų šokių varžytuvėse ,,Pazvalik tunciavuot“.

 

                                   Mišrus vokalinis instrumentinis  duetas

 20170215_191152

Vadovas Raimondas Sinkevičius.

Duetas dainuoja populiarios muzikos kūrinius.  Dažniausiai duetas koncertuoja naudodami fonogramas, kurias papildo el. gitaros, saksofono, fleitos bei perkusinių instrumentų garsais. Šis duetas  yra paruošęs net kelias koncertines programas, kuriose skamba įvairių Lietuvos kompozitorių bei atlikėjų dainos. Atlikėjai koncertuoja įvairiuose kultūriniuose renginiuose.

 

                                    Pučiamųjų instrumentų grupė

20170215_193007

Vadovas  Raimondas Sinkevičius.

Ši grupė- tai prieš 15 metų susikūrusios grupės „Saksofonų trio“  tąsa.

Grupėje saksofonais  tebegroja Arvydas ir Raimondas. Trečiąjį saksofonistą pakeitė trimitininkas Algis. Pučiamųjų instrumentų grupės repertuare įvairūs populiariosios muzikos kūriniai.  Grupė groja tiktai instrumentinius kūrinius.  Muzikantai koncertuoja įvairiuose Bazilionų filialo renginiuose.

 

Solistė Audronė Bagūnaitė 

20170426_152757

 

Vadovas Raimondas Sinkevičius.

Audronė dainuoti pradėjo dar vaikystėje. Tačiau aktyviau koncertuoti pradėjo 2017 metais, kai pradėjo lankyti užsiėmimus  kultūros centro Bazilionų filialo pramoginės muzikos atlikėjų  kolektyve. Solistė dainuoja įvairias dainas, tačiau labiausiai mėgsta pramoginę muziką ir populiariąsias dainas. Audronė daug  koncertuoja  Bazilionuose,  Bubių seniūnijos kultūros įstaigose ir kaimyniniame Kelmės rajone. Solistė XI Šiaulių r. mažosios dainos festivalyje „Ant vaivorykštės sparnų“ apdovanota pirmo laipsnio diplomu.

 

Vokalinis ansamblis

DSC00897 (1)

Vadovas Arvydas Marcinkevičius

 

Ansamblis įkurtas 2001 metais. Kolektyvo pagrindą sudaro mergaitės nuo 11 iki 18 metų. Narių sudėtis kasmet pasikeičia, nes vyresnės baigia mokyklą ir išvyksta kitur tęsti mokslų ar dirbti. Tačiau ateina kitos jaunesnės mergaitės. Ansamblis dažnai koncertuoja  miestelio, mokyklos, Bubių savivaldybės renginiuose. Nuolat dalyvauja rajono dainų šventėse.