Kiti dokumentai

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

LR Kultūros centrų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 120-4435)

LR Kultūros rėmimo fondo įstatymas (Žin., 2007,Nr.: 81-3320)

LR Dainų švenčių įstatymas (Žin., 2010, Nr. 48-2300)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

2017 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2016 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS PLANAS 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

MVPTA – 2017 – 06 – 28 – 15 – 97

Transporto užsakymo forma

Diskotekų tvarka ŠRSKC dir įsak. 2018-01-22 V-3

2018 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS PLANAS