Kiti dokumentai

ŠRSKC vartotojų pasitenkinimo apkalusos rezultatai

ŠRSKC lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas

ŠRSKC vartotojų pasitenkinimo klausimynas 2018

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

LR Kultūros centrų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 120-4435)

LR Kultūros rėmimo fondo įstatymas (Žin., 2007,Nr.: 81-3320)

LR Dainų švenčių įstatymas (Žin., 2010, Nr. 48-2300)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

2017 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2016 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS PLANAS 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

MVPTA – 2017 – 06 – 28 – 15 – 97

Transporto užsakymo forma

Diskotekų tvarka ŠRSKC dir įsak. 2018-01-22 V-3

2018 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS PLANAS