Finansinės ataskaitos

2012 metai

2012 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2013 metai

2013 m. Aiškinamasis raštas

2013 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2014 metai

2014 m. I ketv.

VSAFAS 2014 II ketv.

VSAFAS 2014-III ketv.

 

2014 metų metinės finansinių ataskaitų rinkinys

Dokumentas1

 

2015 metai

2015 I ketv.

VSAFAS II ketv.2015

VSAFAS 2015 III ketv.

 

2015 metų metinės finansinių ataskaitų rinkinys

Dokumentai

 

2016 metai

2016 I ketv.

2016 m. II ketv.

2016 m. III ketv.

 

2016 metų metinės finansinių ataskaitų rinkinys

Dokumentai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2016 m.

Ataskaita

 

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 m.

I ketvirčio Ataskaita (1)

II ketvirčio 2017 m. II ketv.

III ketvirčio 2017 m. III ketvirtis

IV ketvirčio 2017 m IV ketvirčio

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

2017 m. III ketv.

2017 m. metinės finansinės ataskaitos

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 m.

I ketvirčio  2018 m. I ketv.

II ketvirčio 2018 m. II ketv.

III ketvirčio 2018 m. III ketv.

2018 metų biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

 

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.