Regioninė chorų šventė Kelmėje

2013 m. rugsėjo 28 d. Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko REGIONINĖ CHORŲ ŠVENTĖ.

Dalyvavo chorai iš Raseinių, Ginkūnų, Kuršėnų, Kelmės ir Šiaulių miesto.

Šventėje dalyvavo du mūsų rajono chorai „Šaltinis“ (Ginkūnai) ir „Gija“ (Kuršėnai).

Kultūros centro informacija

„Būti ar nebūti“

Spalio 1 d. 18 val. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre įvyko koncertas – akcija „Būti ar nebūti“.

Šiandien galime drąsiai teigti, kad kultūros centrai yra viena pagrindinių ir didžiausių šalies kultūros bendruomenių, netiesiogiai sukuriančių iki 5 procentų bendrojo šalies vidaus produkto, todėl atsigaunant Lietuvos ekonomikai yra pats laikas ir realus pagrindas užtikrinti padorius kultūros darbuotojų atlyginimus.
Tai antroji akcija, kurių jau suplanuota ir daugiau. Kaip kraštutinė priemonė – piketai, streikai ir kitų metų Dainų šventės boikotas.

Koncertą vedė žinoma Lietuvos aktorė Agnė Gregorauskaitė.

Ši akcija – perspėjimas valdžiai, kuri negirdi mandagių ir nerėksmingų mūsų kalbų ir rezoliucijų.

                                                                        Kultūros centro informacija

„Tylusis koncertas“

Lietuvos kultūros centrų koncertas – akcija

Šiuo metu Lietuvoje tebesitęsiant socialinėms ir ekonominėms reformoms, kultūros centrai yra reikšmingi savivaldybių ir regionų kultūros politikos vystymo ir įgyvendinimo instrumentai, tenkinantys bendruomenės kultūrinius poreikius ir vykdantys kūrybinių industrijų plėtrą įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir kultūrinių poreikių žmonių grupėms.
Nors visi šalies aukščiausi politikai ir valdžios atstovai tikina, kad kultūra yra prioritetinė šalies sritis, tačiau vis nesiryžta vykdyti savo įsipareigojimų ir pažadų bent iš dalies sutvarkyti kultūros darbuotojų atlyginimus. Per visą nepriklausomybės laikotarpį kultūros centrų darbuotojų vidutinis darbo užmokesti pakilo tik 3,5 procento, kai tuo tarpu švietimo sistemoje pokytis sudaro net 90 procentų. Nesikeičiant situacijai, kultūros darbuotojo vieta tampa nekonkurencinga, praktiškai į šią sistemą nebeateina jauni žmonės, tad jau greitai gali Lietuvoje nutilti ir chorai, ir orkestrai… Ši mūsų akcija – perspėjimas valdžiai, kuri negirdi mandagių ir nerėksmingų mūsų kalbų ir rezoliucijų.
Šiandien galime drąsiai teigti, kad kultūros centrai yra viena pagrindinių ir didžiausių šalies kultūros bendruomenių, netiesiogiai sukuriančių iki 5 procentų bendrojo šalies vidaus produkto, todėl atsigaunant Lietuvos ekonomikai yra pats laikas ir realus pagrindas užtikrinti padorius kultūros darbuotojų atlyginimus.
Tai antroji akcija, kurių jau suplanuota ir daugiau. Kaip kraštutinė priemonė – piketai, streikai ir kitų metų Dainų šventės boikotas.
Kviečiame visuomenę solidarizuotis su kultūros darbuotojais, vykdantiems ne tik kultūrinę, bet ir edukacinę bei socialinę misijas.