Su linkėjimais iš Užvenčio!

Kovo 1 d. Užventyje vyko Lietuvos Nepriklausomybės kovų Užvenčio valsčiaus Vyties Kryžiaus kavalierių pagerbimo renginys, buvo atidengta atminimo lenta. Šiaulių rajono viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas pristatė kurtuvėniškio, pirmojo Lietuvos savanorio, Stasio Butkaus knygą „Vyrai Gedimino kalne“. Bibliotekos vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė pasakojo apie Stasio Butkaus darbus ir gyvenimo nuopelnus. Kurtuvėnų folkloro ansamblis „Kurtuove“ parodė pagal šią knygą parengtą teatralizuotą programą „Vyrai Gedimino kalne“. Skambėjo ištraukos iš pristatytos knygos ir  Kurtuvėnų žemės karinės-istorinės dainos.

Skaityti toliau

A. Trečioko lentelės atidengimas Gruzdžiuose

2019 metų vasario 15 dieną Gruzdžių miestelio aikštėje įvyko atminimo lentelės atidengimo ceremonija skirta farmacininkui, politikui, visuomenininkui, kultūros ir spaudos darbuotojui, aktyviam savivaldos kūrėjui, Gruzdžių valsčiaus valdybos pirmininkui Antanui Trečiokui. Atminimo lentelė pritvirtinta prie buvusios Antano Trečioko vaistinės. Šį namą pagal išlikusias nuotraukas naujam gyvenimui atkūrė ir toliau puoselėja  gruzdiečių K. ir Z. Abromaičių šeima. Atminimo lentelės atidengimo ceremoniją pradėjo tautiniais rūbais pasipuošę Gruzdžių miestelio meno mėgėjai. Susirinkusieji dalinosi  prisiminimais apie miesteliui svarbią ir iškilę asmenybę, apie jo nuveiktus darbus Gruzdžių kraštui. Šventinės kalbos vertė susimastyti apie tai kiek daug gali žmogus. Skambėjo eilės, posmai apie laisvę ir viltį, apie meilę savo kraštui – Lietuvai. Atminimo lentelę pašventino Gruzdžių parapijos kunigas Donatas Klimašauskas. Gruzdžių seniūnė Nijolė Bagdonavičienė pasidžiaugė tokiu svarbiu miesteliui įvykiu ir sveikino miestelio gyventojus prisidėjus prie Gruzdžių istorijos. Dabartiniai A. Trečioko namo savininkai taip pat pasidžiaugė tuo, kad šis žmogus ir jo darbai yra įvertinti ir nepamiršti. Kvietė visus susirinkusius pasivaišinti arbatos puodeliu ir užkandžiais Skaityti toliau

ŠRSKC Ginkūnų mišrus choras „ŠALTINIS“ koncertavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Praeitą sekmadienį vasario 3 d. po šv. mišių, kurių metu buvo pagerbtas Šv. Blažiejus , Ginkūnų  mišrus choras „ŠALTINIS“ pristatė savo koncertinę programą. Skambėjo Juozo Gudavičiuas Ksavero Sakalausko – Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“ , lietuvių liaudies daina aranžuota Andriaus Kulikausko „Giedu dainelę“ bei užsienio kompozitorių bažnytinė ir  pasaulietinė muzika. Parapijos klebonas Saulius Paliūnas dėkojo chorui už skambias dainas. Skaityti toliau