Valstybės atkūrimo šventė tradiciškai ir iškilmingai

 

Šakynoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė prasidėjo anksti rytą, kai mokykloje įvyko prisikėlimo apygardos 6-osios rikiuotės ginkluotės paroda.

Vėliau mokiniai, mokytojai ir svečiai iškilminga eisena patraukė į Šakynos bažnyčią, kur įvyko gedulingos mišios už žuvusius kovose už Lietuvos laisvę. Po mišių buvo pašventinta atminties lentelė trims Šakynoje giliai pėdas įmynusiems kunigams. Tai bažnyčios statytojui Juozapui Varanavičiui, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatoriui Antanui Bortkevičiui ir skulptoriui Antanui Rimavičiui.

Iš bažnyčios iškilmingas minėjimas persikėlė prie tremtinių paminklo. Nuskambėjus Lietuvos valstybės himnui, šventinį minėjimą pradėjo Šakynos mokyklos istorijos mokytojas A.Mickevičius, kuris priminė, kuo kiekvienam lietuviui svarbi vasario 16-oji. Pasveikinti šakyniškius atvyko Lietuvos seimo narys V. Gailius, Šiaulių rajono vicemeras A.Mačiulis, Šiaulių rajono tarybos narys R.Norkus, seimo vicepirmininkės R.Baškienės padėjėja J.Šakočiuvienė, Šakynos klebonas S.Žukauskas. Šakyniškius sveikino ir seniūnijos šeimininkas M.Gedvila. Už Šakynos krašto žmones, už Lietuvos valstybę ir žuvusius kovose už Lietuvos laisvę nugriaudėjo šautuvų salvės. Skaityti toliau

Gerumo popietė Šakynoje

Šakynos filialo salėje rinkosi patys garbingiausi žmonės- tie, kam virš septyniasdešimt, į popietę „Gerumu sušildyk“. Tokia adventinė popietė jau tapo tradicinė. Jos metu pagerbiami jubiliatai, įteikiant jiems seniūno padėkas, bendruomenės dovanėles.

Šiais metais sveikinamųjų buvo net septyniolika. Du senoliai Janina Norutavičienė ir  Dominykas Pranckus jau atšventė devyniasdešimtmetį.

Renginyje, kurį vedė Šakynos filialo renginių organizatorė Sigita Butvidienė, buvo linkėta sveikatos, geros nuotaikos. Savo nuotaikingas dainas sukaktuvininkams skyrė Šakynos moterų vokalinis ansamblis, seimo pasaką sekė Žarėnų salės humoro grupė. Skaityti toliau

Metų kraštotyrininko pagerbimas Šakynoje

Šiaulių rajono kraštotyrininkai, savivaldybės ir kultūros atsakingi darbuotojai rinkosi Šakynoje pagerbti 2018 „Metų kraštotyrininkų“  ir paskelbti juos tapusiais šių metų nugalėtojais,

Šventė surengta Šakynoje, nes „Metų kraštotyrininku“ pripažintas Stasys Šalkauskas, vadinantis save šakyniškiu, nors su Šakyna glaudūs ryšiai atsirado tik po nepriklausomybės paskelbimo atgavus senelio Vladislovo Šalkausko žemę.

Pradėjęs tvarkyti Eidukių pakrantėse esančią žemę, apsodinęs ją tūkstančiais pušų, Stasys Šalkauskas ėmė  gilintis į Šakynos istoriją atrasdamas labai įdomių žmonių ir įvykių. Pasitelkdamas vietos bendruomenę jis užsibrėžė sau tikslą kuo daugiau istorijos įamžinti koplytstulpiuose, atminimo lentose. Taip gimė koplytstulpis skulptoriui kunigui Antanui Rimavičiui, skulptūra Šakynos krašto knygnešiams, atminimo lentos 1863 metų sukilimo dalyviui Pranciškui Lipštavičiui, Lietuvos policijos kūrėjui Vladislovui Jankauskui, daraktorinei mokyklai atminti. Skaityti toliau

Dvidešimt metų nenutrūkusi dainų pynė

Paskutinį lapkričio šeštadienį Šakynos filialo Žarėnų salės moterų vokalinis ansamblis savo gerbėjus ir draugus pakvietė į regioninę vokalinių ansamblių šventę.

Šiais metais moterų ansamblis švenčia savo dvidešimtmetį, todėl visi svečiai ir gerbėjai rinkosi su gėlėmis ir dovanomis. Buvo prisiminta kolektyvo susikūrimo pradžia. Pirmoji vadovė buvo Sandra Banevičienė. Iš tuometinio ansamblio dabar dainuoja tik Šakynos filialo renginių organizatorė Sigita Butvidienė ir Daiva Vaitkutė. Šventės proga buvo prisimintos ir buvusios dainininkės, ir buvęs a.a. vadovas Jonas Gintauskas.

Pasveikinti dainininkių atvyko Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras A.Mačiulis, Šiaulių rajono tarybos narys R.Norkus, Šiaulių rajono kultūros centro direktorė J.Lubienė, Šakynos seniūno pavaduotoja R.Gedminienė, Žarėnų bendruomenės pirmininkė J.Gedaminskienė.  Renginių organizatorei S. Butvidienei ir meno vadovui A.Giedrai buvo įteikti Šiaulių rajono administracijos kultūros skyriaus padėkos raštai, ansamblio dainininkėms Šiaulių rajono kultūros centro padėkos. Visi sveikintojai linkėjo kolektyvui ilgų gyvavimo metų, skambių dainų. Skaityti toliau

Šešiasdešimt metų neužgesęs kultūros žiburys

   Savaitgalį Šiaulių rajono kultūros centro Šakynos filialas visus meno gerbėjus pakvietė į šventę

„60+1”.  Buvo kviečiami buvę ir esantys darbuotojai, meno kolektyvai ir svečiai.

   Pasveikinti susirinkusių meno mėgėjų atvyko Lietuvos respublikos seimo narys A. Gumuliauskas, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė J. Lubienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausioji specialistė V. Dovidauskienė, Šakynos seniūnas M. Gedvila.

   Šakynos filialo moterų vokaliniam ansambliui visus susirinkusius saviveiklininkus, svečius ir žiūrovus pasveikinus daina “Ačiū tau”,  prasidėjo šventė. Skaityti toliau

Akcija „Prisiminkim anapilin išėjusius“

Ruduo. Pageltę lapai, besisiūbuodami vėjo lopšinėje, krinta į žemę. Tylūs vakarai tartum įsiremia į kiekvieno širdį su neišsakomu liūdesiu. Palieka mus paukščiai, palieka ir laukų žaluma, primindama vasaros džiaugsmo ilgesį, buvusio gyvenimo vaizdus ir žmones, kurie nenusakomais laiko žingsniais išėjo į amžino gyvenimo namus. Ir mums atrodo, kad jie išėję amžinai, pavirtę į dulkes ir nutilę neatšaukiamai, tačiau vis dėlto kalba su mumis kapų tyla. Todėl tauta stipri ne vien gyvaisiais, bet ir tais mirusiaisiais, kurie gyveno gėriui, tiesai ir laisvei. Skaityti toliau

Šventė – vakaronė „Po rudens darbų“

Šakynos filialo Žarėnų salėje vyko šventė – vakaronė „Po rudens darbų“. Gamta, atidavusi kasmetinę duoklę žmogui, jau ilsisi, taigi ir mes sudoroję gausų rudens derlių, pasėję žiemkenčius, pasiruošę atsargų žiemai susirinkome smagiai pavakaroti.

Renginį vedė Šakynos filialo kultūros renginių organizatorė S.Butvidienė, gerą nuotaiką dovanojo Akmenės rajono Alkiškių kultūros namų humoro grupė „Kaimynės“ (vad. Eugenija Narkuvienė). Skambias dainas ir linksmam šokiui kvietė muzikantai Valdas ir Eugenija. Vakaronės metu kiekvienas galėjo sudalyvauti įvairiose žaidimuose. Skaityti toliau