„Lietuvių tarmių verpetuose“

IMG_2192Netradicinė pamoka  „LIETUVIŲ TARMIŲ VERPETUOSE“, skirta tarmių metams

Lapkričio 26 dieną Naisių mokykloje vyko netradicinė pamoka „Lietuvių tarmių verpetuose“, skirta tarmių metams. Mums svarbu žinoti, kaip lietuviai gyveno anksčiau, kodėl Lietuva suskirstyta regionais, kuo skiriasi aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, suvalkiečiai.

10 klasės mokinė Gabrielė Michailovaitė išsamiai žemėlapyje pristatė Lietuvos regionus ir jų tarmes. Devintokai Lukas Kauneckas, Arnas Bartusevičius, Karolina Bagdonavičiūtė skaidruolių pagalba pademonstravo aukštaičių ir žemaičių buitį, tautinius rūbus tarmių ypatumus ir skirtumus. Mokiniams pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Daiva Remeikienė.

Šiaulių miesto literatas Vytautas Gasparavičius paskaitė žemaitiška tarme savo kūrybą. Pakruojo „Židinio“ literatų klubo narė Laimutė Černiauskienė savo gimtąja  tarme skaitė savo kūrybos eilėraščių ir prozos tekstą,  pritariant gitarai. Naisietė Justina Vasiliauskienė, kilusi iš Plungės rajono, padainavo žemaitišką dainą, surengė žemaitiškų žodžių mini viktoriną.

Tarmių pamokoje dainavo  mokyklos vokalo studijos vaikai, kuriuos parengė muzikos mokytoja Audronė Treinauskienė.

IMG_2172         IMG_2268         IMG_2121

Pamoką organizavo ir pravedė Naisių filialo direktorė Danutė Kazlauskienė, šoko jos vadovaujama vaikų liaudiškų šokių grupė.

Naisių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Benita Dabregienė parengė spaudinių parodą „Tarmės – kalbos gyvybės versmė“.

Naisių literatūros muziejaus organizatorė Rita Žukauskienė renginio pabaigoje apibendrino netradicinę pamoką ir svečiams įteikė po knygą.

Pamoką baigėme lietuvių liaudies daina „Padainuosim mes sustoję“, kurioje dar kartą įsitikinome: nors Lietuva – mažas kraštas, tačiau jos tarmių pasaulis margas. Per tarmes geriau suprantame lietuvišką kalbą, geriau pažįstame ne tik Lietuvos folklorą, etninę kultūrą bet ir save.

Naisių filialo direktorė Danutė Kazlauskienė

Koncertinė išvyka į Lygumų miestelį

IMG_2053 (1)Spalio 29 d. Naisių filialo liaudiškos muzikos kapela „Naisija“ ir mišrus vokalinis ansamblis (vad. Audronė Treinauskienė) buvome pakviesti į Pakruojo rajono Lygumų kultūros namus.

Kolektyvas pristatė nuotaikingą programą, kurioje skambėjo liaudiška muzika, dainos ir pasakojimai. Žiūrovai šiltai priėmė mus, kartu dainavo, šoko. Atsidėkodami už patirtas džiugias akimirkas visi plojo stovėdami.

Naisių filialo direktorė Danutė Kazlauskienė

„Prisiminimų skrynia“

POPIETĖ NAISIUOSE „PRISIMINIMŲ SKRYNIA“

       Kiekvieni nugyventi metai ir subrandintos vertybės – gražiausias ir brandžiausias gyvenimo turtas perduodamas iš kartos į kartą. Naisių literatūros muziejuje spalio 11 dieną į popietę, skirtą Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, rinkosi senjorai. Kultūros darbuotojos, Naisių biblioteka, pakvietė juos skirti šią dieną poilsiui ir bendravimui. Tik pravėrus muziejaus duris, senjorus džiugino tautodailininkės Danutės Grigienės piešinių paroda „Gandrai“.

Gyvenimo kelias kupinas atradimų, gėrio, grožio ir vilties. Filialo direktorė D. Kazlauskienė ir vyr. bibliotekininkė Benita Dabregienė pasveikino jubiliatus sulaukusius garbaus amžiaus,  įteikdamos jiems po rožę.

Pradžioje visi klausėmės koncerto. Popietėje pasirodė Meškuičių filialo neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Viltis“ (vad. Rasa Zelbienė), Naisių filialo liaudiškos muzikos kapela „Naisija“ ir mišrus vokalinis ansamblis (vad. Audronė Treinauskienė). Koncertas ne tik maloniai nustebino, tačiau susilaukė labai nuoširdaus senjorų palaikymo ir garsių, gausių plojimų.

Taip greitai eina laikas ir retai būna progų padėkoti seniesiems žmonėms, kad jie yra šalimais su savo patirtimi, apmąstymais ir patarimais. Filialo direktorė Danutė Kazlauskienė  visiems senjorams linkėjo brangiausio turto – sveikatos, dvasios ramybės, artimųjų dėkingumo, meilės ir dėmesio.  Jiems buvo įteikti Naisių mokyklos technologijų mokytojos Rimos Šimkuvienės sukurti suvenyrai.

Visi sėdome prie bendro stalo puodeliui arbatos, bendravome vieni su kitais. Apie savo parodą, kaip gimė mintis piešti gandrus, kurių nupiešė apie 60 piešinių, pasakojo Danutė Grigienė. Kadangi ji ne tik piešia bet ir rašo eiles, keletą jų paskaitė. Savo kūrybos  eilėraščius  skaitė ir Danutė Saulienė, Ona Mačiūnienė.

Vėliau liejosi  skambios, melodingos dainos, kurias traukė visi susirinkusieji. Senjorai šypsojosi, džiaugėsi prasmingai praleidę popietę ir mums buvo malonu  matyti juos, nors ir ne visus, bet kartu.

                                                  Naisių vyr. bibliotekininkė Benita Dabregienė

Naisiečiai mokėsi gaminti iš odos

NS0031

 

Naisių filialo kultūros darbuotojos kovo 15 dieną sukvietė naisiečius į Naisių mokyklos technologijų mokytojos Rimos Šimkuvienės odinių gaminių konstravimo mokymus, kurie vyko Naisių literatūros muziejuje. Renginio metu veikė mokytojos dirbinių iš odos paroda.

Ji pirmiausia papasakojo apie odos tipus, jų savybes ir pasiūlė bei parodė, kaip pasigaminti skirtukus knygoms, servetėles ir apyrankes. Visi pasirinko sau tinkamas odos skiautes. Darbas vyko kūrybingai. Skaityti toliau

Naisiuose skambėjo romansai

NS005

 

Naisių literatūros muziejuje su­reng­tas tra­di­ci­nis ro­man­sų va­ka­ras vėl su­trau­kė pil­ną sa­lę žiū­ro­vų, šio žan­ro ger­bė­jų. Ro­man­sų vakaras, „Čia brėško vakaras ružavas…“ ren­gia­mas nuo 2010-ųjų metų.

Vakaro metu dainavo Joniškio kultūros centro romansų grupė „Ašalia“(Vadovė Rita Kipšaitė – Balčiūnienė). Ansamblis  pakvietė prisiminti jaunystės vėjavaikiškumą, tikros meilės saldumą, ilgesio skausmą. Skaityti toliau