Šventinis Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100 – mečio vakaras Meškuičiuose SAVI – SAVIEMS – SU SAVAIS

Koncertas 3Meškuičių filialas, pasitikdamas pačią svarbiausią Lietuvai datą ruošėsi ypatingai. Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui Gintaras Šateika surengė parodą iš Meškuičių istorijos. Bibliotekininkė Vilma Briedienė pristatė aprašus bei fotografijas ,,Lietuvos valstybės atkūrimo akto signatarai“. Vasario penkioliktos dienos vakaras pasipuošė vaikų klegesiu, meškuitiečių šypsenomis ir Meškuičių gimnazijos dovanotomis trispalvėmis širdelėmis, simbolizuojančiomis Lietuvos gimtadienį. Prie paruošto  Lietuvos teritorijos maketo jaunieji gimnazistai kvietė rašyti palinkėjimus Lietuvai. Šventinį vakarą – koncertą vedė Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė ir Meškuičių gimnazijos abiturientas Andrius Gilys. Scenoje garbingai sukviesti ir apdovanoti visi žmonės, kurie šiuo laikmečiu prisidėjo prie Lietuvos kūrimo, garsina savo kraštą. LR seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės paauksuotais šimtmečio  medaliais apdovanoti Pranutė Tiknienė ir Saulius Pocius. Susirinkusius pasveikino LR seimo narys Vitalijus Gailius, Šiaulių rajono mero pavaduotojas Algis Mačiulis apdovanojo Šiaulių rajono išleistais kalendoriais, Šiaulių rajono tarybos narė Daiva Šateikienė,  įgaliota seimo nario, profesoriaus A. Gumuliausko Meškuičių gimnazijai ir kultūros namams padovanojo Lietuvos istorines vėliavas, svečių kolektyvas iš Latvijos pasveikino visus su reikšmingu gimtadieniu.   Skaityti toliau

LIETUVOS VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO 100 – METĮ „SAVI – SAVIEMS – SU SAVAIS“ ŠVENTĖ VERBŪNIEČIAI

00010Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui Verbūnų bendruomenė pradėjo ruoštis iš anksto.  ŠRSKC Verbūnų filialo kultūros renginių organizatorė Ona Baranauskienė iniciavo susitikimą su mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomene  ir kaimo bibliotekininke Antanina Petrauskaite. Buvo sudėliotas renginių planas, kuris vėliau virto įdomiomis, neįprastomis veiklomis, edukacijomis ir koncertu.

Trispalviais karpiniais pražydo mokyklos, bibliotekos, kultūros įstaigos langai, vyko integruotos pamokos, vaikų piešiniais ir darbeliais pasipuošė mokyklos stendai, kabinetų durys (projekto autorės: mokyklos vadovė  Rasa Jurgaitienė,  mokytojos – Ingrida Lusver, Asta Rekštienė, Ilona Kazlauskienė). Skaityti toliau

LIETUVOS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO RENGINIAI GINKŪNUOSE

IMG_1210 Vasario 16-osios šventė prasidėjo Ginkūnų kultūros centre Algirdo Kontrimo parodos „Gimtinės spalvos“ pristatymu. Prie stogastulpio vyko akcija „Paukštis Lietuvai“. Akcijoje dalyvavo Ginkūnų lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės vaikai, auklėtoja Giedrė Arnašiūtė ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mažieji vaikučiai.

Vakare visi rinkosi  į Ginkūnų kultūros centro organizuojamą šventinį koncertą,  skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti „SAVI – SAVIEMS – SU SAVAIS“.

Sugiedotas Lietuvos Himnas. Susirinkusius sveikino LR Seimo narys Vitalijus Gailius, Ginkūnų seniūnijos seniūnė Vilija Kvasienė. Skaityti toliau

Popietė „Aš myliu Lietuvą“ Gilvyčiuose

20180219_135507Vasario 15 d. Gilvyčių bendruomenės namuose  vyko popietė ,,Aš myliu Lietuvą‘‘.

Pradžioje visi susipažinome  parodoje eksponuojama  dokumentine medžiaga,, Čia –Lietuva.‘‘ Buvo pateikta trumpa istorijos apžvalga ,,Kelias nuo 1918.02.16. iki 2018.02.16. Iškilmingai sugiedojome  ,,Tautišką giesmę.‘‘ Moterų dueto ir  etnografinio ansamblio  atliekamos dainos , prasmingi eilėraščių posmai  buvo skirti atkurtos Lietuvos  100-čiui paminėti. Skaityti toliau

Minėjimas ,,Tau Tėvyne mūsų daina“ Sauginiuose

DSC_0342Vasario 15 d. Sauginių kaimo gyventojai bei svečiai rinkosi į minėjimą prie paminklo, žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti.

Uždegtos žvakutės, padėtos gėlės. Kužių seniūnijos seniūnė paminklą apjuosė tautine juostele.

Buvo giedamas Lietuvos himnas.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu sveikino Gilaičių filialo kultūros renginių organizatorė  ir linkėjo, kad kiekvienas turime atrasti savo ryšį su šimtmečiu, nes mes kiekvienas jį turime, per mūsų pačių asmenines istorijas, per mūsų tėvų istorijas, kurios vis dar gyvos ir kurie vyksta tik vieną kartą gyvenime yra įpatingi ir nepakartojami. Tad drąsiai ženkime į naują šimtmetį, kartu švęskime, branginkime laisvę ir vieni kitus. Tegul mūsų istorija tęsiasi dar tūkstančius metų.

Susirinkusius sveikino Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė ir linkėjo vienybės, stiprybės ir ištvermės, kad ištikus sunkumams nesukluptų, juos įveiktų ir tvirtu žingsniu žengtų šviesios ateities link. Skaityti toliau

Kuršėnai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

IMG_0610Ši vasario 16-oji ypatinga visai Lietuvai. Įvairūs Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginiai Šiaulių rajone vyko jau visą savaitę. Kuršėnai šventinių renginių maratoną pradėjo vasario 15-osios vakarą, sukvietę kuršėniškius ir miesto svečius į Jono Basanavičiaus gatvę. Čia vyko populiariosios muzikos atlikėjų Donato Blankos ir Alvaido Bernoto koncertas, visi susirinkę galėjo dalyvauti Lietuvos 100-mečiui skirtose akcijose „100 liepsnelių iš mūsų rankų Kuršėnų širdyje“, simboliškai pasirašyti ir įamžinti savo džiaugsmą ir pasididžiavimą akcijoje „Pasirašau už buvusius ir būsimus Lietuvos valstybės 100-mečius“., sudalyvauti žaidime „Ką man pasakoja vėliavos?“.

Susirinkusius sveikino LR Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Ji įteikė Lietuvos valstybės vėliavas Žemaitijos skautų organizacijos, Kuršėnų Perkūno draugovės skautams ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui.

Įspūdingą reginį  – istorinį lazerių animacijos ir fejerverkų šou pademonstravo „Vilniaus saliutai“, o sušilti prie vienybės laužų ir pašokti patriotinėje diskotekoje kvietė DJ BeLeo (Benediktas Jonuška).

Vasario 16-osios šventė prasidėjo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje, kur vyko Šiaulių rajono tautodailininkų darbų parodos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui atidarymas. Skaityti toliau

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas Micaičiuose

IMG_4401Vasario 16 dieną Micaičiuose paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Į renginį, kuris vyko Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, rinkosi žmonės kupini tikėjimo ir patriotiškumo. Šią neeilinę Lietuvai dieną renginyje dalyvavusius jungė vienybė. Visi pasipuošė ŠRSKC Micaičių filialo darbuotojų išdalintomis draugystės apyrankėmis, kurios buvo sukurtos būtent Atkurtos Lietuvos šimtmečiui, o rankose plevėsavo Lietuvos vėliavėlės. Visi klausėsi Šv. Mišių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga,  kurias aukojo Micaičių klebonas Alionidas Budrius. Vieningai buvo sugiedotas Lietuvos himnas, sudainuota Maironio eilėmis sukurta daina „Lietuva brangi”. Kaip ir visoje Lietuvoje skambėjo Lietuvos varpų sąšauka “Gloria Lietuvai”, kurios metu, mintimis su visais lietuviais, skaičiuota šimtas varpo dūžių. Su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu visus sveikino Micaičių filialo kultūros renginių organizatorė ir kvietė sudalyvauti akcijoje “Šimtas degančių žvakelių”. Žvakių liepsnos papuošė Micaičių kapus. Uždegtos žvakės  ir ant nusipelniusių Lietuvai žmonių kapų: ant poeto Juozo Ruzgio kapo, kurio eilėmis parašyta daina “Lietuva”, bei ant puodžiaus Jono Paulausko, kuris buvo išrinktas pirmuoju puodžių karaliumi.

Skaityti toliau