„Trobalę ont Vėntuos krontelė“

Rugsėjo 20 d. Etninės kultūros ir amatų centre skambėjo tarmiška kūryba. 

Paslaptingai dainuojant rudens lietui, į „Trobalę ont Vėntuos krontelė“ rinkosi tie, kam svarbi gimtoji tarmė, šnekta, brangus lietuviškas žodis.

Muzikinę – literatūrinę popietę, kurioje skambėjo aukštaičių, žemaičių tarmės bei dzūkų šnekta organizavo Šiaulių rajono literatų asociacija, kuriai vadovauja Šiaulių rajono kultūros centro Bridų filialo direktorė Nijolė Girniuvienė. Susirinko ne tik asociacijos nariai iš Šiaulių rajono, bet ir svečiai: seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė, seimo narė Rima Baškienė, verslininkas, politikas, Šiaulių rajono literatų asociacijos mecenatas Linas Andrulis,  Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė, draugai bei bendraminčiai iš Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“, Mažeikių literatų sambūrio „Aura“, Šiaulių miesto literatų klubo „Verdenė“, dainuojamosios poezijos atstovai – Vilchemina  Imbrienė iš  Mažeikių, Kęstutis  Krencius iš Naujosios Akmenės, Gražina Švėgždė iš Jonavos.

Paslaptingos muzikos garsuos skambėjo tarmiška kūryba, kurią pristatė Šiaulių rajono literatų asociacijos narės apsirengusios tautiniais rūbais. Dzūkiškai paskaitė Julija Kerienė, žemaitiškai prabilo Valerija Aleksandravičienė, aukštaitiškai – asociacijos pirmininkė Nijolė Girniuvienė. Sklandant paslaptingoms liepsnelėms, pasiklydusioms tarp rudeninių lapų, eiles keitė dainos, dainas žemaitiškos rokundos. Kuršėnai – žemaičių kraštas, tad čia sava ir miela žemaitiška tarmė, kuršėnietiška šnekta, kuria prabilo Dalia Galvydienė, kuri vaikystėje, jaunystėje ir dabar džiaugiasi sraunios Ventos čiurelinimu gimtuosiuose Kuršėnuose.

Už prasmingas eiles bei skambias dainas popietės dalyviams padėkas išreiškė svečiai, kurie organizatoriams atsidėkojo dovanomis. Tai  seimo narė Rima Baškienė, verslininkas, politikas Šiaulių rajono literatų asociacijos mecenatas Linas Andrulis, bei Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė. Pasak jos tai trečiasis renginys centro patalpose, skambantis tarmiškai šiais metais. Daug džiugių akimirkų suteikė žemaitiškai prabilusi poetė, seimo narė Dalia Teišerskytė, padovanojusi Šiaulių rajono literatų asociacijai savo kūrybos knygų. Gerbiama  poetė paskaitė  eilių apie rudenį, kurios suvirpino ne vieno širdį.

Džiugu, kad Kuršėnuose, gražioje ir jaukioje puodžių kalvėje, skambėjo tarmiška kūryba, dainos, kurias nunešė  gražuolė Venta per plačią žemę tolyn į kiekvieno  buvusio popietėje  širdį.

                                                                                                                                                        Šiaulių rajono literatų asociacijos pirmininkės pavaduotoja Valerija Aleksandravičienė             Nuotraukos   Jūratės Formanskės 

„Saulės festivalis“ Joniškyje

Festivalyje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro muzikos grupė „TYKIAI“

Rudens lygiadienį, rugsėjo 22-ąją, Saulės mūšio pergalės (1236) minėtuves ir Baltų vienybės dieną Jauniūnų kaime Joniškio kultūros centras rengia kasmet nuo 1994 m.
Jauniūnuose, tikėtiname Saulės mūšio lauke, kurį žymi lauko riedulys bei memorialinė lenta, o šiuo metu įrenginėjamas valstybinės reikšmės Saulės mūšio pergalės memorialas, kasmet vyko įvairių Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių, Kauno, Vilniaus bei Latvijos meno kolektyvų pasirodymai, stilizuotos pagoniškos apeigos, demonstruoti viduramžių riterių turnyrai, Saulės mūšį imituojantys kovų fragmentai, lankėsi istorikai, Lietuvos kultūros fondo atstovai, LR Seimo nariai.
Festivaliu siekiama įprasminti Saulės mūšio pergalės kultūrinę atmintį, didinti Joniškio krašto kultūrinį žinomumą, gerinti krašto kultūrinį įvaizdį, telkti visuomenės grupes puoselėti istorinės ir kultūrinės atminties tradiciją, didinti vietos gyventojų iniciatyvumą kultūrinei raiškai.

Kultūros centro informacija

Apdovanojimas „Auksinis feniksas“

Lietuvos kultūros centrų apdovanojimas „AUKSINIS FENIKSAS“. Feniksas, pasak mitologijos, yra atgimimo paukštis, kuris savo ciklo pabaigoje susidegina ir vėl atgimsta iš pelenų. Naujasis Feniksas surenka senojo pelenus į kiaušinį ir saugo jį. Manyta, kad šio paukščio pasirodymas reiškia gerovę ir aukštą moralės lygį valstybėje.

Fenikso mitas ryškiai atspindi Lietuvos kultūros centrų veiklą, vystymąsi ir svarbą tiek mažoms bendruomenėms, tiek ir visai valstybei. Kultūros centrai ir jų veikla atspindi šalies  prigimtinį išskirtinumą kultūros vartojimui, galimybę visiems šalies piliečiams kurti arba priimti kūrybos vaisius, ir jų buvimas leidžia valstybei kurti gerovę. Susideginimą ir nuolatinį atgimimą simbolizuoja kultūros centrų išskirtinė, nuosekli, intensyvi veikla, kuri kinta ir lyg atgimsta iš naujo keičiantis poreikiams, aplinkai ar vertybinėms nuostatoms. Tačiau šios įstaigos garantuoja tradicijų tęstinumą ir naujovių paiešką saugant tai, kas buvo sukurta, kaip ir senojo Fenikso pelenai, kurie neišbarstomi, bet kruopščiai surenkami.  Tauta ir jos kultūra gali būti atvira, kviečianti eksperimentams ir naujovėms tik tuomet, kai garantuoja savo tradicijų ir jau sukurtų vertybių stiprumą. Kultūros centrai atgimsta nuolat, nes tai būtinybė ir vienas svarbiausių mūsų valstybės  kultūros projektų.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į kultūros centrus ir jų svarbią vykdomą veiklą bei  išskirti ir pagerbti centruose dirbančius kūrėjus,  teikiamas kasmetinis Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimas AUKSINIS FENIKSAS.                                                                                                                  Nuostatai

Kuldigos miesto šventė 2013

 

Praėjusią savaitę Latvijos mieste Kuldygoje (Kuršas) penkias dienas buvo švenčiama miesto šventė.

Kuldyga  – tai Kuržemės sostinė, dažnai vadinama „Latvijos Venecija“, kurioje upelis vingiuoja per gatves, kiemus. Gatvėse vyko koncertai, spalvingos mugės, žmonių minios ir originalūs tikri ,,piratai“ iš Olandijos prisidėjo prie pakilios, šventinės nuotaikos. Dalyvavo daug svečių iš Ukrainos, Rusijos, Olandijos, daug kolektyvų iš Latvijos. Lietuvai pagrindinėje scenoje atstovavo liaudiškos muzikos ansamblis ,,Ringuva“ ( Šiaulių rajono kultūros centro filialas, Drąsučiai, vadovas Kęstutis Rupšys ). Ansamblio kelione ir visais kitais reikalais rūpinosi kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Zenonas Gestautas. Ir žiūrovai ir koncerto dalyviai liko patenkinti, parsivežė daug malonių įspūdžių, pasisėmė patirties ruošiantis kitais metais sukankančiam dešimties metų ansamblio jubiliejui.

Kultūros centro informacija

Atidaryta paroda

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro antojo aukšto foje atidaryta Kuršėnų meno mokyklos dailės specialybės mokinių baigiamųjų darbų paroda, skirta minėtos specialybės mokykloje dešimtmečiui ir Kuršėnų miesto gimtadieniui. Parodoje – 39 darbai, parengti 7 laidų absolventų.

Prieš oficialų parodos atidarymą atvykę svečiai smalsiai apžiūrėjo darbus. Skaityti toliau