Pilietinė akcija „Laisvės vėjo gūsis“ Gilaičiuose

Akcija „Laisvės vėjo gūsis“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti buvo surengta Gilaičių salėje. Šventę pradėjome „Tautiškos giesmės“ giedojimu, uždegtos trijų spalvų žvakutės.

Su švente sveikino ir LR Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimą perskaitė Seimo narės padėjėja Judita Šakočiuvienė.

Sveikinimo žodį tarė Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė ir palinkėjo Lietuvai bei piliečiams. Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Tad šią gražią ir svarbią kiekvienam lietuviui pavasario dieną pasidžiaukime atkurta nepriklausoma valstybe, palinkėkime vienas kitam tvirtybės ir ryžto išlikti oriais savo tautos vertybių puoselėtojais. Skaityti toliau

Pasaulinė akcija „Mes prisimename“ – „We remember“ Šiaulių rajone

Sausio 27 d. minint 75 – ąsias  Aušvico mirties stovyklos išvadimo metines buvome kviečiami dalyvauti Pasaulio žydų kongreso inicijuotoje pasaulinėje akcijoje – „We remember“ – „Mes prisimename“.

Kužių seniūnijai priklausančiame Normančių kaime, Gubernijos miške bei Norutaičių kaime, Luponių miške buvo nukankinta ir nužudyta tūkstančiai žydų. Skambant smuiko melodijai uždegtos žvakutės, pagal žydų tradicijas padėti akmenukai. Žuvusieji pagerbti tylos minute.

Prie akcijos prisijungė Šiaulių rajono administracijos kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus bei Kužių seniūnijos seniūnė bei seniūnijos darbuotojai, Kužių gimnazijos moksleiviai, Kužių bei Verbūnų kultūros darbuotojai. Ši akcija primena – tai negali pasikartoti – nė vienai tautai, rasei ar socialinei žmonių grupei. Skaityti toliau

Kalėdinių – Naujametinių atvirukų paroda „Tik nesakykit, kad neturi savo žavesio žiema“

Kartais jis sugraudina, kartais priverčia nusišypsoti, kartais sukelia sentimentus. Kad ir kaip ten būtų, aišku viena – gauti atviruką, ypač šiais naujų technologijų laikais, visada malonu.

Lietuvoje oficialiai kalėdiniai atvirukai nebuvo leidžiami, nes visos religinės šventės buvo uždraustos. Didžiausia metų švente tapo Naujieji metai. Daugelio naujametinių atvirukų siužetuose vyravo kosmoso laimėjimai ar raudonų žvaigždžių motyvai, o patys sveikinimai ir linkėjimai užrašyti rusų kalba. Lietuviškuose atvirukuose dailininkai stengėsi išlaikyti tautinę savimonę, savitą meninį stilių, įpinti etnografinius motyvus. Greta oficialiai leidžiamų atvirukų egzistavo ir nelegali kalėdinių atvirukų leidyba, dažniausiai puoselėta fotografų – jie perfotografuodavo tarpukariu išleistus arba patys sukurdavo naujo siužeto atvirukus, kartais juos net paspalvindavo. Jų, taip pat ir iš užsienio atvežtų paveikslėlių su Kūdikėlio Jėzaus gimimo siužetais, buvo galima įsigyti prie bažnyčių. Skaityti toliau

Gilaičių kaimo šventė „Sustokem žemaite petes susiriemėn“, skirta Žemaitijos metams

Lapkričio 16 dieną ŠRSKC Gilaičių filialo salėje vyko graži ir prasminga kaimo šventė. Renginio vedantieji Rita Bielskienė ir Augustas Jasiūnas iškilmingai pristatė „Ave Vita“ studentų chorą iš Vilniaus. Susirinkę žiūrovai chorą sutiko garsiais aplodismentais. Šis gausaus akademinio jaunimo būrys nustebino net ir visko mačiusius žiūrovus. Charizmatiškasis choro vadovas prof. Kastytis Baristas pristatydamas savo kolektyvą, sveikino ir į Gilaičius atvykusius buvusius choro dainininkus iš Pasvalio ir Šiaulių.

Visus renginio dalyvius sveikino Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, Gilaičių bendruomenės pirmininkė Irena Šverienė, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė ir jos padėjėja  Ada Grakauskienė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių r. savivaldybės tarybos narė Ingrida Venciuvienė.

Šventės vedančioji, Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė prabilo gimtąja žemaičių tarme, primindama, kad 2019 metai paskelbti Žemaitijos metais. Skaityti toliau

„Rudens vakarais kai lyja“ Gilaičiuose

Spalio 23 dienos vakare ilgai negeso šviesa kultūros centro Gilaičių salėje. Vakaroti rinkosi gilaitiškiai ir svečiai Bubių folkloro ansamblis „Obelėlė“ (vadovė Edita Ramančionienė).

Vakaro dalyviai kartu su renginio vedėja, bibliotekininke Rita Bielskiene bei kultūros renginių organizatore Regina Krikštanavičiene  išreiškė padėką dievui  Žemininkui, garsiai kartodami neįprastą tekstą:

Tau, o Žemininkai, mūsų Dieve, aukojame ir dėkojame,

Kad mus praėjusiais metais sveikus ir visko pertekusiais užlaikei,

Javų ir visko gero davei, nuo ugnies, geležies, ligų

Ir visų mūsų priešų apsaugojai. Skaityti toliau

Vaikučiai bei jų tėveliai rinkosi į tradicinę vasaros šventę ,,Gilaičių vasara“

„Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą,  

Su saulės šiluma ir su kvapu žiedų.

Juk taip ilgai į šitą metą ėjome,

Tad pasidžiaukime nepakartojamu turtu.“

Gražią, saulėtą penktadienio popietę vaikučiai bei jų tėveliai rinkosi į tradicinę vasaros šventę ,,Gilaičių vasara“. Medžių paunksmėje vaikučių laukė ŠRSKC dailininkė Zita Volkvičienė, kuri pravedė edukaciją ,,Tapyba ant drobės netradicinėmis priemonėmis“. Po įvairių užsiėmimų visi rinkosi į salę, kur susitiko su knygos ,,Laumės pasaka“ autore Sigita Kubiliene bei Lietuvos balso dalyve Deimante Brazdeikyte. Skaityti toliau