„Margi margučių raštai“ Briduose

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas

Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.

Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas

Su beržo šakele ir kraitele margučių…

 

Sunku nustatyti margučių kilmę. Šiandien jų marginimas mūsų krašte ir slavų tautose yra susijęs su Velykų šventėmis. Tačiau kiaušinių dažymo ir jais keitimosi paprotys yra daug senesnis už krikščionybę. Beveik visos senojo pasaulio tautos tą paprotį žinojo. Dar prieš Kristaus gimimą kiaušinis buvo laikomas ne tik pavasario gamtos atgimimo simboliu, bet ir kiekvieno gyvio pradžios simboliu. Žinome, kad tokiu simboliu kiaušinį laikė ir senovės egiptiečiaižydai bei romėnai. Kad tokiu pat simboliu kiaušinį laiko ir lietuviai, liudija iš dalies dar kai kur išsilikęs paprotys kiaušinius dažyti ne tik per Velykas, bet ir per šv. Jurgį bei Sekmines. Lietuvoje margutis labiausiai susijęs su Velykomis ir Lietuvoje pažįstamas jau iš XVI amžiaus. Skaityti toliau

,,Saugūs jūs, kai saugūs mes…“ Briduose

Saugumas yra procesas, o ne rezultatas; už saugumą reikia mokėti, už saugumo nebuvimą susimokėti; pavojų reikia pažinti ir eiti pasitikti, o ne laukti jo ateinant; tas, kas nenumato ir nemato kliūčių ateityje, su jomis susiduria dabartyje –  kalba liaudies išmintis.

Kalbėti apie saugumą šiandien madinga ir populiaru. Sąmoningai savo saugumu besirūpinanti visuomenė yra saugesnė ir sėkmingesnė, negu ta, kuri tai daro vien todėl, kad taip reikalauja įstatymai ir valdžia– ir net nesvarbu ar būtų kalbama apie visos šalies, ar apie atskiro žmogaus saugumą. Atsainus požiūris į asmeninį saugumą kartais išties rėžia akį. Visada atsiranda žmonių, kurie yra įsitikinę, jog „blogi dalykai nutinka su kitais“. Tačiau galbūt gilesnė problema yra požiūris į tai, kas yra atsakomybė bei neteisingas motyvacijos supratimas – ir net nesvarbu ar būtų kalbama apie visos šalies, ar apie atskiro žmogaus saugumą. Skaityti toliau

„Atvažiavo Kalėda…“

Jau tradiciškai kelinti metai iš eilės, Bridų filialo kultūros darbuotojai, Gegužių bendruomenės pirmininkė su darbščiu, energingu ir negailinčiu savo asmeninio laiko bendruomenės aktyvu pasirūpina, kad Gegužiuose  gyvenančius vaikučius aplankytų Kalėdos…     Skaityti toliau

,,Kalėdų stebuklo belaukiant “ Briduose

Esame patyrę gražių akimirkų, susijusių su įvairių švenčių, su reikšmingesnių ar kasdieniškų vakarų rengimu. Sunkus nuovargis, išorinis bei vidinis chaosas ir nutilusi salė, užlieta kažkokios ypatingos, taurios šviesos. Pajuntame, kad įvyko kažkas svarbaus, unikalaus. Bet tai visada trapu ir laikina.

Kaip vadiname tą laiko tėkmę praleistą kartu? Vakaru, renginiu, švente ar tiesiog nuoširdžiu buvimu šalia kitų. Kaip siekti, kad ji sušildytų kuo daugiau žmonių? Skaityti toliau

Advento vakaras ,,Rieda metų ratas…“

Ir tu gali išgirsti …

Kaip šnara angelų sparnai…

Kaip kepa krosnyje meduoliai…

Kaip atveria duris gerumas…

Kaip tavęs laukia Kalėda…

Adventas – metas įprasminti laiką, išreikšti gerumą, dalytis juo tarsi duona. Šį laikotarpį pasitikti ir gyventi su neskubėjimu ir gerumu, tiesiog pabūnant, klausantis muzikos, dalijantis geromis emocijomis, šypsenomis ir dovanomis. Skaityti toliau

Koncertas – vakaronė ,,Po darbų…“ Briduose

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.  ( M.K.Čiurlionis)

Šeštadienio vakarą visi Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo  meno mėgėjai ir jų gerbėjai skubėjo į trečiąjį susibūrimą Briduose,  koncertą vakaronę ,,Po darbų…“

Visus linksmino ir patys linksminosi, nuotaikingas akimirkas dovanojo Bridų filialo meno mėgėjų kolektyvai: Aukštelkės moterų vokalinis ansamblis ,,Šermukšnėlė“, vad. B.Andriukaitienė, solistė R.Šiškutė iš Bridų, vad. R.Šiškuvienė, Bridų armonikininkai, vad. N.Girniuvienė, Gegužių moterų vokalinis  ansamblis ,,Gegužė“, vad. L.Petkuvienė, Gegužių moterų a capella grupė ,,Meilė muzikai“, vad. L.Petkuvienė, Pakapės romansų atlikėjų grupė ,,Vėjūnė“, vad. J.Muliarčikas, Pakapės stilizuota kapela, vad. J.Muliarčikas, Voveriškių moterų vokalinis duetas, vad. D.Kembrienė, Voveriškių moterų vokalinis ansamblis ,,Vovingė“, vad. D.Kembrienė. Skaityti toliau