KURŠĖNŲ SENIŪNIJOJE

Kuršėnų miesto herbas

Kuršėnų miesto herbe, patvirtintame 1994 m., atsispindi jį nuo senovės garsinantis molio ir keramikos amatai ir netoli Kuršėnų gyvenusio bei juose palaidoto šviesuolio, kalendorių sudarinėtojo Lauryno Ivinskio veikla. Iš jo leisto “ metų skaitlium“ vadinto kalendoriaus ir kilo penkių žvaigždžių herbe idėja, atsispindi priekiniame herbo lauke, simbolizuojanti dangų. Galiniame lauke vaizduojamas molinis ąsotis — tai iš miesto puodžių gaminamos produkcijos didžiausio populiarumo susilaukęs indas.

Atminimo lentelė ugniagesių draugijai atminti

Atminimo lenta, kuri yra pritvirtinta prie Kuršėnų gaisrinės pastato sienos, skirta 1886 m. Kuršėnuose įkurtai ugniagesių draugijai atminti. Pats gaisrinės pastatas pastatytas 1938 metais.

Atminimo lentos, skirtos 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Kuršėnų valsčiaus Savanoriams.

Vyties Kryžiaus  Kavalieriams Jonui Jokšai, Jonui Kovierai, Generolui Stasiui Raštikiui.

Savanoriams Antanui Andrijauskui, Jonui Bagdonui, Juozui Bezarui,  Pranui Budraičiui, Jurgiui Bulkšniui, Pranui Degučiui, Liudui Godliauskui, Petrui Jarockiui, Pranui Jarockiui, Matui Kavaliauskui, Jonui Kovierai, Gubertui Martinkėnui, Jurgiui Motuzai, Leonui Narbutui, Antanui Papeikai, Vladui Pikeliui, Stepui Pociui, Antanui Pogirskiui, Stasiui Raštikiui, Vaclovui Riškui, Jonui Sokolovui, Juozui Songailai, Antanui Stulpinui, Antanui Šimkui, Kaziui Šukiui, Juozui Tautkevičiui, Antanui Terasai, Jonui Tupikui atminti.

Atminimo lentos yra pakabintos ant Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią juosiančios sienos prie paminklo skirto Tremtiniams.

Atminimo lenta pritvirtinta ant Kuršėnų vaikų globos namų pastato paradinės pusės sienos, skirta informuoti, kad pastatas 1936-1941m. pastatytas pagal architekto S. Gergelio projektą, taip pat įamžinti pirmosios vaikų globos namų direktorės Teofilės Betlinskienės (1895-1983) atminimą.

Atminimo lenta pakabinta ant sienos, prie pagrindinio įėjimo į Kuršėnų Švento Jono Krikštytojo bažnyčią. Atminimo lentoje pateikiama informacija kad bažnyčia pastatyta 1927-1933m. pagal architekto A. Gumeniuko projektą. Statytojas-Kuršėnų parapijos klebonas, kanauninkas Vaclovas Dambrauskas (1878-1941).

Lentelė Atkurtai Lietuvai-100 1918-2018 yra įmontuota Vytauto gatvės grindinyje priešais laiptus vedančius prie Vyčio paminklo.

Plokštė Atkurtai Lietuvai- 100 1918 -2018 yra įmontuota į šaligatvio  grindinį Basanavičiaus gatvėje priešais Kuršėnų ligoninę.