Literatūrinė – muzikinė popietė Verbūnų parkelyje

 

Jau tampa tradicija Verbūnų parkelyje organizuoti  literatūrines – muzikines popietes. Šiemet  pasikvietėme ŠRSKC  Bazilionų mėgėjų teatrą  (rež. Birutė Sinkevičienė). Svečiai meniškai ir  įtaigiai skaitė Onos Jautakės noveles, papildytas lyriškais Audronės Bagūnaitės ir Raimondo Sinkevičiaus vokalinio dueto (vad. Raimondas Sinkevičius) muzikiniais intarpais.

Parko erdvę puošė Rimos Reičiūnienės tapybos darbai.

Džiugu, kad  tokie renginiai sulaukia vis daugiau  žiūrovų dėmesio. Šiemet jų gretas papildė ir Verbūnų globos namų gyventojai.

Pasibaigus meninei programai nuostabiame gamtos prieglobstyje, dar ilgai netilo pokalbiai apie patirtus įspūdžius ir ateities lūkesčius…

 

ŠRSKC Verbūnų filialo informacija