Kuršėnuose paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. visoje šalyje yra minima Gedulo ir vilties diena, skirta paminėti sovietų vykdytus trėmimus. Gedulo ir vilties dienos minėjimas vyko ir Kuršėnuose. Po Šv. Mišių Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, visi buvo kviečiami prie Tremtinių kryžiaus. Čia dainas atliko ŠRSKC politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties varpai“ (vadovė J. Bražukienė, koncertmeisterė D. Streckienė).

Susirinkusiems žodį tarė Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir LR Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė.

Prie tremtinių kryžiaus padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro informacija