Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Raudėnuose ir Micaičiuose

Raudėnų mokyklos daugiafunkcio centro mokytojai, mokiniai, Raudėnų kultūros namų darbuotojai, eilėraščių posmais, skambiomis dainomis paminėjo Laisvės gynėjų dieną, dalyvavo akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, Raudėnų bibliotekininkė surengė parodą ,,Sausio 13-oji „.

ŠRSKC Raudėnų filialo kultūros renginių organizatorė Loreta Aušbikavičienė

 

Sausio 13 d. minėjimas Micaičiuose