Kužių miestelio šventė – Šilinių atlaidai 2020

Šiais metais Kužių miestelio šventė truko tris dienas. Rugsėjo ketvirtosios vidurdienį Kužių gimnazijos moksleiviai vyko į Kužių geležinkelio stotį, kur mokytoja Violeta Laurutienė vedė istorijos pamoką prie ąžuolo, pasodinto 1930 m., minint Vytauto Didžiojo 500 – ąsias mirties metines. Tos pašios dienos vakare Kužių biblioteka pakvietė miestelio gyventojus į dokumentinių filmų vakarą „Kužiai retro kino dokumentikoje“ (organizatoriai ŠRSVB ir Šiaulių kino meno klubas). Buvo parodyti  filmai „Kužiai – 1981 m.“, „Kužiai – 1990 m.“ ir filmas apie Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 1989 – 1997 m. klebonavusį kunigą Vladą Požėlą (1913 – 1997). Filmus pristatė  Šiaulių kino meno klubo vadovas Viktoras Gundajevas.

Rugsėjo 5 d. kultūros bei bibliotekos darbuotojai kvietė į dailininko Rimanto Daugino parodos „Pasveikinimas“ atidarymą  bei susitikimą su knygos „Nenusilenkusi Šiluva“ autoriumi profesoriumi Alfonsu Vaišvila.

Kunigas Tomas Reinys aukojo Šv. Mišias Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, mišių metu giedojo ir grojo vargonininkė Kristina Daukšaitė bei Gilaičių filialo meno vadovė Kristina Lučinskaitė. Pasibaigus mišioms susirinkusieji žygiavo į naująją lauko estradą. Iškilmingai perkirpta juostelė, skelbianti naujosios estrados atidarymą, Kužių parapijos klebonas Tomas Reinys pašventino naująjį statinį, susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, bendruomenės pirmininkė Irmina Mažeikienė bei įmonės „Kaslita“ atstovas Tomas Paliulis. Šventės metu pristatytas projektas „Laisvalaikis vasaros slėnyje“. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Šiaulių rajono Tarybos nariai Ingrida Venciuvienė ir Algis Mačiulis. Šventiniame koncerte skambėjo Kužių salės vokalinių ansamblių „Ringuva“, „Mėtos“ bei liaudiškos muzikos kapelos (vad. Kristina Lučinskaitė) dainos bei muzikos kūriniai, smagius šokius atliko šokių kolektyvai „Saulė“ ir „Daisy“ (vad. Irena Dunauskienė). Renginį vedė Lina Kasparienė.

Didelio susidomėjimo sulaukė grupės „69 danguje“ koncertas, kurį padovanojo UAB „Kaslita“. Šventę tęsė merginų grupė „Vyšnios“, DJ Mylia.

Sekmadienį aukotos iškilmingos atlaidų Šv. Mišios. Koncertinę programą dovanojo Milda Rasilavičiūtė, Miglė Pivoriūnaitė ir Marius Mickus.

Renginio organizatoriai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šventės įgyvendinimo.

ŠRSKC Gilaičių filialo informacija

Nuotraukos Zigmo Ripinskio