Micaičiuose žmonės rinkosi į renginį, skirtą paminėti Kovo 11-osios 30-metį ir Tarptautinę moterų solidarumo dieną

Kovo 8-ąją Micaičių filialas ir asociacija „Micaičių bendruomenė“ organizavo renginį, skirtą paminėti Kovo 11-osios 30-metį ir Tarptautinę moterų solidarumo dieną. Jaukus  Kovo 11-osios minėjimas prasidėjo Eduardo Mieželaičio eilėmis, kurias skaitė ir minėjimą vedė Micaičių filialo kultūros renginių organizatorė Vaiva Melvydaitė. Šio renginio svečias Micaičių parapijos klebonas Alionidas Budrius susirinkusiems kalbėjo apie laisvės svarbą, dalijosi mintimis apie Lietuvą bei moterų teises. Visi renginio dalyviai dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio akcijoje „Laisvės vėjo gūsis“, kuris vyko ir vyksta visame Šiaulių rajone. Visi su vėjo malūnėliais rankose įsiamžino istorinėje nuotraukoje. Vėjo malūnėlis, tai simbolis, nes minint pirmąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos metines, susirinkusiųjų rankose sukosi vėjo malūnėliai, simboliškai skleisdami žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Šiai progai Micaičių bendruomenės kapela (vadovė Dalia Daukšienė) sugrojo du kūrinius – „Žemėj Lietuvos“ ir „Malūnėlis“. Skaityti toliau

Pilietinė akcija „Laisvės vėjo gūsis“ Gilaičiuose

Akcija „Laisvės vėjo gūsis“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti buvo surengta Gilaičių salėje. Šventę pradėjome „Tautiškos giesmės“ giedojimu, uždegtos trijų spalvų žvakutės.

Su švente sveikino ir LR Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimą perskaitė Seimo narės padėjėja Judita Šakočiuvienė.

Sveikinimo žodį tarė Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė ir palinkėjo Lietuvai bei piliečiams. Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Tad šią gražią ir svarbią kiekvienam lietuviui pavasario dieną pasidžiaukime atkurta nepriklausoma valstybe, palinkėkime vienas kitam tvirtybės ir ryžto išlikti oriais savo tautos vertybių puoselėtojais. Skaityti toliau

Pilietinė akcija ,,Laisvės vėjo gūsis“ Meškuičiuose

Kovo 11-oji – pavasario diena, prieš trisdešimt metų atvertusi naują mūsų tautos puslapį, atvėrusi valstybei vartus į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kovo 11- oji – šviesios  ateities Lietuvai ir mums visiems diena. Pasitinkant šią šventę, kovo 5d. Meškuičių gimnazijos mokytoja Ieva Galkauskaitė – Tenienė kartu su  moksleiviais ir būriu  meškuitiečių  jungėsi į vėjo malūnėlių gaminimą.  Kovo 10 dieną Meškuičių gimnazijoje vyko pilietiškiausio moksleivio apdovanojimo ceremonija. Apdovanojimą įteikė gimnazijos direktorius A. Kontrimas ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys A. Mačiulis. Premiją įsteigė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė Miglutė Gerdaitytė. Šiemet garbingą apdovanojimą pelnė Meškuičių gimnazijos jaunųjų Šaulių sąjunga. Šventė vyko nuostabioje trispalvių žvakių šviesoje. Vakare prie Laisvės angelo paminklo susirinkome pilietinei akcijai ,,Laisvės vėjo gūsis“. Meškuičių filiale vyko protų mūšis ,,30 laisvės metų“. Dalyvavo šešios Meškuičių miestelio gyventojų, organizacijų, draugijų komandos. Klausimus apie Lietuvą paruošė istorijos mokytoja Rosita Serpauskienė, muzikines užduotis Meškuičių filialo darbuotojai. Vakaro metu visus dalyvius pakvietėme sudainuoti bendrą dainą  ,,Daug daug dainelių“ bei sušokti šokį  ,,Malūnėlis“. Pasidalinus gera nuotaika, neprarandant meilės, vilties ir tikėjimo, pasitikime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-metį. Su  švente! Skaityti toliau

Akcija „Laisvės vėjo gūsis“ Aukštelkėje

Šiais metais aukštelkiškiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį pradėjo švęsti dar vasario pabaigoje. Vieni gamino spalvotus vėjo malūnėlius, kiti ruošė koncertinę programą, treti ruošė įrangą ir produktus sriubos virimui. O kovo 10 dieną Aukštelkės gyventojai rinkosi prie bendruomenei padovanoto akmens. Čia buvo pasodintas trisdešimtmečio ąžuoliukas ir, subumsėjus būgnui visi patraukė link bažnyčios, kuri švetės proga buvo ypatingai išpuošta. Susirinkusius pasveikino kunigas Tomas Ūksas ir renginys prasidėjo. Sugiedojome himną, išklausėme LR Seimo pirmininko I-osios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimą, kurį perskaitė jos patarėja aukštelkiškė Birutė Banienė. Nuostabiai skambėjo mažųjų Aukštelkės mokyklos mokinukų dainos ir eilės, gražiai dainavo bendruomenės moterų ansamblis „Šermukšnėlė“. O koncerto pabaigoje dainas apie gimtinę dainavo kultūros darbuotojas iš Bazilionų Raimondas Sinkevičius, kuris ir bendrą dainą „Augo kieme klevelis“ užvedė. Po to visi išėjo į aikštelę ir trankiai sušoko „Malūnėlį“. Sukantis vėjo malūnėliams ir degant spalvotoms žvakėms visi vaišinosi Lietuvos ūkininkų produkcija ir medžiotojų išvirta sriuba. Skaityti toliau

Akcija „Laisvės vėjo gūsis“ Naisiuose

Ruošdamiesi švęsti Lietuvos nepriklausomybės 30-metį  Naisių mokiniai, mokytojai, kultūros darbuotojos  iš anksto  pasigamino šventės simbolių – vėjo malūnėlių. Jais puošė mokyklos ir gyvenvietės aplinką.

Šventės išvakarėse susirinkusiųjų rankose sukosi vėjo malūnėliai, simboliškai skleisdami žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę ir visi kartu džiugiai šventė laisvę. Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė susirinkusius pasveikino su švente. Visi šventės dalyviai drauge su Naisių  filialo vokaliniu  ansambliu “Versmė” sugiedojo himną, dainavo, šoko, tarsi visi sakydami – esame ir norime visada būti laisvi. Skaityti toliau

Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečio renginiai Kužiuose

„Nepaimsi nepakelsi neparodysi

Nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi

Ne valiavimuos ne šūkiuose ne odėse

Mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi“.

Justinas Marcinkevičius

 

30 metų gali atrodyti daug, bet jie pralėkė kaip vėjo sūkurys pakeitęs Lietuvą. Šiandien ryte Kužiai pajuto tikrą laisvės vėjo  gūsį, kai aikštę prie seniūnijos užliejo trispalviais malūnėliais nešini Kužių gimnazijos mokiniai bei miestelio gyventojai. Akciją „Laisvės vėjo gūsis“ pradėjo Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, pakviesdama sugiedoti Tautišką giesmę. Kužių kapinėse gimnazistai uždegė trispalves žvakutes prie koplytstulpio, pagerbiant 1941 – 1991 m. palaidotų Kužių apylinkės gyventojų atminimą. Tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Susirinkusius pasveikino garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Donatas Morkūnas, Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės patarėja Ada Grakauskienė, Kužių Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios  klebonas Tomas Reinys. Skaityti toliau

Akcija „Laisvės vėjo gūsis“ Verbūnuose

Kovo 9-ąją 18 valandą Verbūnų filiale įvyko pilietinė akcija „LAISVĖS VĖJO GŪSIS“. Meilė Tėvynei Lietuvai, nuostabus bendrystės jausmas atsispindėjo verbūniečių veiduose, dainose, posmuose, lietuviško šokio sūkuryje… Renginyje dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algimantas Sėjūnas, Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė. Skaityti toliau