Bubių mokyklos salėje vyko tradicinis rudens renginys „Tie ilgi lapkričio vakarai“

Lapkričio 22 dieną Bubių mokyklos salėje vyko tradicinis rudens renginys „Tie ilgi lapkričio vakarai“. Į renginį atvyko viešnios iš Vilniaus  – VŠĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė K. Paulikė, Lietuvos žmonių su negalia  sąjungos prezidentė N. Kavaliauskaitė ir Vilniaus Balsių bendruomenės pirmininkė N. Kleiniauskienė. Jos pristatė savo veiklas ir pravedė diskusiją tema „Bendruomenė skirta visiems“. Po to savo programą  – literatūrinę- muzikinę kompoziciją „R. Ozolas. Saulėlydžio krislai“, skirtą Romualdui Ozolui – Lietuvos filosofui, pedagogui, redaktoriui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, visuomenės veikėjui atminti, pristatė Bazilionų mėgėjų teatras (vad.  Birutė Sinkevičienė). Po įspūdingos programos smagiomis dainomis bubiškius  linksmino kultūros renginių organizatorius Raimondas Sinkevičius, Bubių bendruomenė ir  jos pirmininkas Vytautas Žymančius visus vaišino tradiciniu plokštainiu, meno vadovė Edita Ramančionienė organizavo įvairius žaidimus ir tradicinę loteriją be pralaimėjimų. Visi linksminosi iš smagiai šoko.

ŠRSKC Bazilionų filialo informacija