Projektas “Meno aviliai“

Pristatomi autoriai: Ričardas Garbačiauskas, Dalvytis Udrys.

Šio meno projekto idėja yra išprovokuoti komunikaciją tarp šiuolaikinio kūrėjo,
kintančių erdvių bei žmogaus, kuris neturi tiesioginio sąlyčio su menu ir nebūtinai
yra galerijos „tipo“. Mobiliomis meno parodomis siekiama laikinai pakeisti erdvių
kontekstą ir priversti tam tikrą erdvę kalbėti šiuolaikinio meno kalba.
Keliaujančiomis parodomis siekiama užtikrinti prieinamumo visuomenei galimybes.

Ričardo Garbačiausko abstrakčiose kompozicijose vyrauja labai svarbi meno
(muzikos, dailės) raiškos dalis – erdvės, paveikslo lauko ir dėmės, kaip objekto,
santykis, organizuojantis ritmą. Kita vertus, ritmas sąlygoja tam tikrą dėmių ar
objektų (garsų – ilgų ar trumpų) atsikartojimą. Taigi visur esantis ritmas – universali,
būtina mus supančios kosminės apsupties, mikro ir makro pasaulio egzistavimo
sąlyga. Paveikslų koloritai – ne mažiau svarbi dedamoji dalis, sukurianti emocinę estetinę
kūrinių nuotaiką. Vidinis tapybinės kalbos suvokimas yra pakankamai
optimistinis, lyg ir siekiantis darnos (net jei paveikslo pirminis sumanymas niūrus,
dramatiškas). Komponuoju gana racionaliai, piešdamas išankstinius toninius
eskizus pieštuku. Paveikslo nepradedu, kol nerandu tinkamo eskizinio varianto.
Tačiau sumanymo esmėje glūdi emocija, be jos negaliu suformuoti paveikslo.
Kartais dirbant ateina nušvitimas, kai viskas atrodo paprasta ir lengva. Jeigu
netapai tiesiogiai iš natūros, atkrenta daugelis akademinių dalykų. Dalį darbo
atlieka atsitiktinumas, tik privalai jį kontroliuoti, kad jis dirbtų tau. Pavadinimai turi
labai sąlyginį pobūdį, tačiau jie kalba apie tam tikras universalias ar amžinas
būsenas, paradoksalias situacijas.


Norėdamas būti ir išlikti – privalai judėti. Kitaip imsi senti greičiau, negu spėsi ką
nors nuveikti, – tokia yra šiauliečio Dalvyčio Udrio gyvenimo ir kūrybos strategija.
Tai vienas iš savičiausių Šiaulių dailininkų. Pats dailininkas savęs taip pat
nesutapatina su jokia menininkų grupe. Jis tiesiog mato pasaulį kitaip, savaip.
Nesuskaidytą į atskirus objektus juodų linijų, vientisą, besimaišantį ir spalvotą.
Nenuspėjamą, jaudinantį ir kintantį. Tai – energija pulsuojantys darbai.
Parodos organizatoriai:
Lietuvos dailininkų sąjungos „Šiaulių dailininkų organizacija“,
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.