Kristaus Atsimainymo Atlaidai Juozapavos krašte

Rugpjūčio 4 dieną, Juozapavos  Šv. Apaštalų Simono ir  Judo Tado bažnyčioje, Raudėnų seniūnijoje,  vyko Kristaus Atsimainymo Atlaidai. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams,  Šv. Mišias aukojo klebonas Aleonidas Budrius. Po Šv. Mišių, bažnytėlėje skambėjo, iš klasikinės ir sakralinės muzikos koncertų ciklo „ Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“, kamerinės muzikos koncertas. Tai- Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas, projekto vadovas Zenonas Gestautas. Visi klausėsi  Valstybinio Vilniaus kvarteto ir solistės Dovilės Kazonaitės atliekamų kūrinių.

Po koncerto vyko Agapė bažnyčios šventoriuje. Parapijiečius gardžiu plovu  vaišino Raudėnų kultūros namų darbuotojai. Vaišes  finansavo rėmėjai:  Roma ir Ričardas Kybartai, asociacija „ Dirvonėnų pasaga“.

 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Raudėnų filialo informacija