Valstybės dienos paminėjimas Briduose

Lietuvos valstybės švenčių kalendoriuje yra kelios šimtametes Lietuvos valstybingumo tradicijas žyminčios šventės. Vieną iš jų – liepos 6 – ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną.

1253 m. Kulmo vyskupas Henrikas karaliaus karūnomis vainikavo Lietuvos kunigaikštį Mindaugą ir jo žmoną Mortą. Prof. Edvardas Gudavičius nustatė tikslią karūnacijos datą – 1253 m. liepos 6-ąją. Mindaugo krikštas (1251 m.) ir karūnacijos ceremonija (1253 m.) leido jaunai Lietuvos valstybei tapti to meto lotyniškosios viduramžių Europos politinės sistemos dalimi ir įteisino Lietuvos karaliaus Mindaugo, kaip suverenaus Europos monarcho, valdžią. Nors katalikiška Lietuvos karalystė gyvavo vos 10 metų, svarbiausias karaliaus Mindaugo karinės, politinės ir diplomatinės veiklos laimėjimas – suvienyta Lietuvos valstybė – išliko, nepaisant istorinių iššūkių.

Valstybinė šventė, primenanti didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžes valstybingumo tradicijas, iškilmingai paminima Lietuvos miestuose ir kaimuose. Kasmet liepos 6 d. 21 val. viso pasaulio lietuviai vienybės vardan gieda „Tautišką giesmę“.

Jau 10-tą kartą vyko pilietinė akcija ,,Tautiška giesmė aplink pasaulį“.  Ir Bridų kaimo gyventojai šventinį šeštadienio vakarą prie Bridų kultūros namų po Lietuvos valstybės vėliava, kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo Lietuvos Respublikos himną.

 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo informacija