Teatrinės Joninės Bazilionuose

Birželio 23-ioji – bazilioniškių laukiama diena. Ne tik dėl to, kad Joninės. Svarbiausia, kad tą dieną bus galima pamatyti bent kelis spektaklius, kuriuos parodys meno mėgėjai. Šiais metais į Bazilionus taip pat atvyko vaidintojai. Tai kaimynai iš Kelmės rajono Pašiaušės miestelio bei svečiai iš gan tolimos Joniškio rajono Gasčiūnų gyvenvietės. Pirmieji parodė nuotaikingą komediją „Dėl visko kalta meilė“, o gasčiūniškiai  A. Untulio linksmą kaimišką istoriją „Nosis su apgamu“. Pertraukos tarp spektaklių metu, kaip ir dera per Jonines, buvo apvainikuoti Jonai ir Janinos. Vainikų tądien nepagailėta ir Vandoms, Arvydams, Rasoms bei Zenonams. Juk šią dieną ir jų varduvės. Pasidžiaugę nuotaikingais spektakliais visi išėjo į kultūros centro kiemelį, kur jau skambėjo muzika. Pramoginės muzikos duetas gegužinės dalyvius linksmino ligi pat vidurnakčio. Na, o pabaigoje kartu su muzikantais sudainavę „Joninių himną“ visi, nors ir nenoriai, bet išsiskirstė į namus. Šventės rengėjai – Bazilionų kultūros darbuotojai – tikisi, kad tos geros nuotaikos  miestelio gyventojams užteks iki kito susitikimo. O švenčių šią vasarą Bazilionuose bus daugiau, negu bet kada. Skaityti toliau