Kuršėnuose paminėta Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties dienos skirti renginiai Kuršėnuose prasidėjo Šv. Mišiomis už tremtiniu Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo kunigas Vytautas Kadys. Po Šv. Mišių prie Tremtinių kryžiaus vyko minėjimas, kurį Justino Marcinkevičiaus eilėmis apie Lietuvą pradėjo renginio vedėjas Zenonas Gestautas. Visi susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną bei pagerbė mirusius tremtinius tylos minute. Minėjime žodį tarė Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, kuris dėkojo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriui ir jo pirmininkei Marijai Šadlauskienei bei linkėjo visiems susirinkusiems tvirtybės, stiprybės ir pagarbos. Baigus kalbėti merui keletą žodžių tarė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė ir LR Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, o prisiminimais dalijosi buvęs tremtinys Algirdas Anglickas, kuris buvo ištremtas prie Laptevų jūros.

Minėjime susirinkusiems giedojo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties varpai“ (vad. Jovita Bražukienė). Vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ (vad. Leontina ir Petras Valskiai) dalyviai susirinkusiuosius vaišino duona, kurios taip trūko ištremtiems Lietuvos žmonėms. Tradiciškai prie Tremtinių kryžiaus, Vyčio ir Rezistentų paminklo bei geležinkelio stotyse buvo padėtos gėlės ir žvakės.

 

Vaiva Melvydaitė

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro informacija